Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Halvor Hanisch Postdoktor OUS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Halvor Hanisch Postdoktor OUS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Halvor Hanisch Postdoktor OUS
Vennskap og kjennskap Halvor Hanisch Postdoktor OUS

2 Betydningen av nettverk i rehabiliteringsforskning
Forskningen har de senere årene lagt stadig større vekt på nettverk: Familiesentrert habilitering Nettverk som livskvalitetsvariabel Nettverk som faktor i helseutvikling.

3 Betydningen av nettverk i funksjonshemmingsforskning
Nettverk som livskvalitetsfaktor. Nettverk som nøkkel i livsfaseoverganger. Nettverk som beskyttelse mot funksjonshemmende sosiale prosesser.

4 Nettverk = (mer enn) familie?
Begrepet om nettverk inneholder – både i forskningen og i praksisfeltet – langt mer enn familien. Likevel er det svært ofte familien man har i tankene.

5 Nettverk = (mer enn) familie
Dette er et tankekors. Gjennom livsløpet betyr andre relasjoner, og da særlig vennskaps- og kjærlighetsforhold, stadig mer. For mange gjelder dette ikke bare ift samhørighet og fellesskap, men også ift assistanse og omsorg.

6 Funksjonshemming og vennskap blant unge
Flere store undersøkelser – for eksempel Ung i Norge – har sett på denne sammenhengen: Funksjonshemmede har færre venner enn andre. Funksjonshemmede har like ofte nære venner som andre.

7 Funksjonshemming og vennskap blant unge
Kvalitativ forskning tyder på at forholdet mellom vennskap og funksjonshemming følger en bestemt kurve: Tenårene: Sterk sammenheng Tidlig i tyveårene: Svakere sammenheng Aldersgruppen 30-50: Sterkere sammenheng.

8 Løsrivelse og vennskap
Handlingsplanen for habilitering nevner vennskap («ungdommens sosiale forhold») sammen med to andre hovedutfordringer: «Ungdommens frigjøringsprosess og innflytelse over eget liv». «Ungdommens vei fra opplæring til arbeid eller aktivitetstilbud».

9 Løsrivelse og vennskap
Det er verdt å merke seg at de to andre målene fremhever autonomi. På den ene siden er autonomi svært viktig – ikke minst for mennesker hvis autonomi er under press. På den annen side tyder nettverkets betydning på at autonomi er utilstrekkelig, både som livsmål og strategi.

10 Vennskapets sårbarhet
Som vi har sett har de enkelte vennskapsrelasjonene ofte stor betydning, og er ikke enkle å erstatte. Dette forenes ikke uten videre med målet om autonomi, som jo bl.a. forutsetter at man enkelt kan skaffe nye. Vennskapsrelasjoner er minst like vitale som hos andre, men det er også minst like viktig å passe på dem.

11 Konklusjoner Vennskap har stor betydning for unge med CP.
Likevel medfører minst to fokus i feltet – familiefokus og løsrivelsesfokus – at vi lett mister denne betydningen av syne.

12 Konklusjoner På den ene siden betyr dette at vi trenger økt besinnelse på vennskapets betydning. Ikke minst i utforming av dagliglivets rammer, herunder bolig og assistanse. Ikke desto mindre er de sårbare, altfor sårbare til at et bredere nettverksfokus bør erstattes av et fokus på vennskap.


Laste ned ppt "Halvor Hanisch Postdoktor OUS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google