Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkehelse, idrett og friluftsliv Handlingsplan for Troms 2008 – 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkehelse, idrett og friluftsliv Handlingsplan for Troms 2008 – 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkehelse, idrett og friluftsliv Handlingsplan for Troms 2008 – 2013

2 Visjon ”Folkehelsepolitikken i Troms skal bidra til livsglede og gode levekår for hele befolkningen ”

3 Folkehelse som politisk strategi
God folkehelse vektlegges mer i regional utvikling i Norge og Europa Samordnet politikk på tvers av sektorer/forvaltningsnivå Folkehelsearbeidet en integrert del av det generelle politiske utviklingsarbeidet i Troms

4 Hovedstrategier i ny plan
Folkehelse skal være et regionalpolitisk utviklingsområde Alle kommuner i Troms skal inngå i folkehelsesamarbeidet i løpet av perioden Regionale folkehelseaktører skal knyttes nærmere samarbeidet Et systematisk og tydelig folkehelsearbeid i alle videregående skoler i Troms Etablere et folkehelseforum med representanter fra statlige, regionale og lokale aktører

5 Fire gjennomgående perspektiver
Et samisk perspektiv på folkehelse Et sosialt likhetsperspektiv på folkehelse Et tilgjenglighetsperspektiv på folkehelse Et planperspektiv på folkehelse

6 12 fylkeskommunale satsingsområder
Generell folkehelse Troms fylkeskommune skal være en tydelig og sterk pådriver for folkehelse Fysisk aktivitet Alle innbyggere i Troms skal ha mulighet til å utøve fysisk aktivitet uansett forutsetninger Ernæring Barnehager, skoler og institusjoner skal vektlegge gode matvaner, og innbyggerne skal ha tilgang til sunn og trygg mat

7 Flere satsingsområder…….
Tannhelse Det skal tilrettelegges for at befolkningen tar beslutninger og valg som styrker tannhelsen Tobakk Andelen av tobakksrelaterte helseplager i Troms skal reduseres ned til landsgjennomsnittet Alkohol og rus Andelen av alkohol og rusrelaterte helseplager i Troms skal reduseres

8 Enda flere satsingsområder…..
Psykisk helse Det regionale og lokale folkehelsearbeidet skal bidra til levevilkår som bedrer befolkningens psykiske helse og skaper økt forståelse for psykisk sykdom Seksuell helse Trygg og sikker seksualitet og en god reproduktiv helse for innbyggerne i Troms Helse i arbeidsliv Innbyggerne i Troms som er i arbeidsfør alder skal ha mulighet til deltakelse i arbeidslivet ut fra sine egne forutsetninger

9 Tre siste satsingsområder……
Videregående opplæring Andelen ungdom som fullfører og består videregående utdanning økes Friluftsliv og naturopplevelse Troms fylke skal ha en arealpolitikk som sikrer befolkningen tilgang til variert friluftsliv og gode naturopplevelser Anlegg for idrett/spillemidler Alle innbyggere i Troms skal ha tilgang til funksjonelle, tidsriktige og gode områder for idrett og friluftsliv for å kunne drive fysisk aktivitet i sin umiddelbare nærhet, uansett livssituasjon.

10 Folkehelsesamarbeidet i Troms!!

11 Aktiviteter våren 2009 Oppfølging folkehelsekommuner
Fiskesprell i samarbeid med Eksportutvalget for fisk Bra mat for bedre helse i samarbeid med Universitetet i Tromsø og UNN Implementering av Aktivitetshåndbok Friluftslivskurs for lærere i samarbeid med Statsskog, Troms Turlag, Universitetet i Tromsø m fl. Nettverksamling for kommunene Oppfølging av samarbeidsavtaler med Troms Idrettskrets, Helse Nord og Universitetet i Tromsø

12 Flere aktiviteter……. Fordeling av FYSAK-millionen
Kurs helsesamtale for folkehelsekommunene Troms – trygt og tilgjengelig i samarbeid med Nor Safety AS i Harstad Diabetesaksjonen i NN i samarbeid med Diabetesforbundet Aktiv på dagtid i samarbeid med Troms Idrettskrets, NAV og Tromsø kommune Lavterskelaktiviteter fysisk aktivitet, kosthold og tobakk (Grønn resept) Helsedirektoratets inspirasjonssamling for Grønn-resept kommuner Etablering av Fagforum og drift av ressursgrupper og nettverk

13 Oppgaver i Troms fylkeskommunes rolle som koordinator og regional aktør
Informasjonsarbeid Drift av nettverk og faglige fora Kunnskapsgrunnlag for lokalt folkehelsearbeid Utdanningstilbud i folkehelse Inkludere nye medvirkende i folkehelsearbeidet

14 Folkehelsearbeid fra ”kan og bør” til ”skal” i 2010?
Lovforslag om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet i forbindelse med forvaltningsreformen Koordinator og samordner Folkehelse som et gjennomgripende tema innen alle samfunnsområdene


Laste ned ppt "Folkehelse, idrett og friluftsliv Handlingsplan for Troms 2008 – 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google