Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internasjonalisering i videregående opplæring i Troms Seminar, Fylkeshuset 1. april 2008 Fagsjef Astri Pestalozzi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internasjonalisering i videregående opplæring i Troms Seminar, Fylkeshuset 1. april 2008 Fagsjef Astri Pestalozzi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Internasjonalisering i videregående opplæring i Troms Seminar, Fylkeshuset 1. april 2008 Fagsjef Astri Pestalozzi

2 Lokal forankring Det kunnskapsrike nord –Internasjonalisering ett av de viktigste satsingsområdene for vgo i Troms –Øke deltakelsen fra Troms –Styrke kompetanse og ressursbruk på området –IB-linje og Murkansk-skolen – ivaretatt Nordområdesatsinga Barentssamarbeidet ”Videregående opplæring i Troms har så langt hatt færrest deltakere i landet innen internasjonale program og prosjekter” (DKN 2006)

3 Forankring og nasjonale mål - Mål for Norge og EU – hånd i hanske Lærere og lærerutd Grunnleggende ferdigheter Fremmedspråk IKT i læring og opplæring Styring av matte og realfag Ressurser og inverstering Internasjonalisering Helhetssyn på utdanning Adgang til læring Aktivt medborgerskap Inkludering Gjøre læring attraktivt Styrke bånd med samf og n-liv 1.Teacher and trainer education 2.Basic skills 3.Foreign language teaching 4.ICT 5.Maths and science 6.Resources and investment 7.Mobility & Europ. Cooperation 8.Holistic approach to education 9.Open learning environment 10.Activ citizenship 11.Inclusion 12.Making learning attractive 13.Links with working life and society

4 Hva skjer i Troms? Noen skoler med stor aktivitet, mange har vært med på noe –Klasseturer Ett opplæringskontor med lærlingeutveksling per i dag Få - ingen enkelt-utvekslinger

5 Utfordringer Krevende å sette i gang Egeninnsats Spredte erfaringer og lite koordinering? Manglende system for utveksling Lite kontakt skole – næringsliv Intern samordning ???

6 Erfaringer…… Kulturforståelse Språk Motivasjon til utdanning Kunnskap om næringsliv og muligheter Faglig utveksling over grensene

7 Mulighetene…… EU sine program (SIU) –LLP –Studiebesøksprogrammet (cedefop) Interreg-prosjekter Barentsprogrammet AER (Assembly of European Regions) –Eurodysse - Utveksling innen yrkesfag –Sommerskole – Young entrepreneurship i 2008 Ut av Europa……..

8 EU-program og prosjekter Program for livslang læring 2007 - 2013 Comenius Erasmus Leonardo da VInci Grundtvig TVERRGÅENDE PROGRAM Policy-utvikling – språk – ikt – spredning av god praksis JEAN MONNET PROGRAMMET Jean Monnte action – europeiske institusjoner – europeiske org

9


Laste ned ppt "Internasjonalisering i videregående opplæring i Troms Seminar, Fylkeshuset 1. april 2008 Fagsjef Astri Pestalozzi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google