Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internasjonale samarbeidsarenaer med delegert myndighet og midler til prosjektstøtte etc 1967: Nordkalottsamarbeidet Nordkalottrådet Midler fra NMI (Nordisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internasjonale samarbeidsarenaer med delegert myndighet og midler til prosjektstøtte etc 1967: Nordkalottsamarbeidet Nordkalottrådet Midler fra NMI (Nordisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Internasjonale samarbeidsarenaer med delegert myndighet og midler til prosjektstøtte etc 1967: Nordkalottsamarbeidet Nordkalottrådet Midler fra NMI (Nordisk Ministerråd) 1993: + Barentssamarbeidet Barents regionråd Midler fra staten 1995: + Interreg-samarbeidet Felles regionale styringskomiteer Midler fra staten

2 Øvrige internasjonale (politiske) arenaer: CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) - Nordsjøkommisjonen AER (Assembly of European Regions) - Ungdomstiltak – EURODYSSE Bilaterale samarbeidsavtaler med russiske fylker Nord-Norges regionkontor i Brüssel

3 Interreg EU-program for regional utvikling gjennom samarbeid over landegrenser

4 EUs Cohesion policy (”Regionalpolitikk”) har 3 strategiske målområder: Mål 1:Konvergens (Oppgradering av regioner som er blitt hengende etter i utviklingen) Mål 2:Konkurransekraft og sysselsetting (Omstrukturering av gamle industriområder – innovasjon og menneskelige ressurser) Mål 3:Territoriellt samarbeid (Grenseoverskridende samarbeid for å bedre økonomiske og sosiale forhold - Interreg) AGrenseregionalt samarbeid BTransnasjonalt samarbeid CInterregionalt samarbeid

5

6 Interreg IVB Nordlige periferi 2007-2013 www.northernperiphery.eu www.northernperiphery.eu 1.Fremme innovasjon og konkurranseevne i perifere områder 1.1 Innovasjon, nettverk og konkurranseevne 1.2 Tilgjengelighet 2.Bærekraftig utvikling av natur- og samfunnsmessige ressurser 2.1 Miljø som aktivum i periferien 2.2 By-land samarbeid og ivaretakelse av kulturarv Norske Interregmidler pr.år:6,3 mill kr Programsekretariat:Viborg Norsk koordinering:LU, Bodø

7 Interreg IVB Østersjøen 2007-2013 www.eu.baltic.net 1.Fremme utvikling og spredning av innovasjon 1.Tilgjengelighet – internt/eksternt 1.Området som en felles ressurs 1.Attraktive og konkurransedyktige byer og regioner Norske Interregmidler pr år : 7 mill kr Programsekretariat:Rostock og Riga Norsk koordinering:Østlandssamarbeidet

8 Interreg IVB Nordsjøen 2007-2013 www.interregnorthsea.org 1.Øke innovasjonsnivået 1.Forbedre miljøkvaliteten 1.Forbedre tilgjengeligheten 1.Bærekraftige og konkurransedyktige lokalsamfunn Norske Interregmidler pr år : 11,5 mill kr Programsekretariat:Viborg Norsk koordinering:Vestlandsrådet

9 Kolarctic ENPI CBC 2007-2013 www.kolarcticenpi.info 1.Økonomisk og sosial utvikling 1.Felles utfordringer innen helse, sikkerhet, miljø, grensespørsmål m.m. 1.Folk til folk- samarbeid og identitetsbygging Norske Interregmidler : 8 mill kr Programsekretariat:Rovaniemi Norsk koordinering:Finnmark fylkeskommune

10 Interreg IVA Nord 2007-2013 www.interregnord.com 1.Utvikling av næringslivet 2.Forskning, utvikling og utdanning 3.Regional funksjonalitet og identitet 4.Sápmi – grenseløs utvikling (Delprogram) Norske Interregmidler pr år: 8 mill kr (+ til samisk program) Programsekretariat:Luleå Norsk koordinering:Troms fylkeskommune

11 IVA Nord – generelle målsettinger Regionens næringsliv skal i 2013 bestå av flere og omsetningsmessig sterkere foretak, som er virksomme innen så vel etablerte som nye bransjer Innen 2013 skal det være bygd opp felles forsknings- og utdanningsmiljøer som forsterker regionens konkurransekraft innen strategiske utviklingsområder, og som aktivt deltar i det europeiske forsknings- og utdanningsmiljø Samforståelsen og identiteten skal innen 2013 være styrket gjennom flere grenseoverskridende forbindelser og kontakter som skal gi økt informasjonsutveksling og bevegelsesmulighet for personer, varer og tjenester Den samiske regionen skal i 2013 ha forsterket det samiske kultur- og næringslivet gjennom et bredere og mer strukturert næringslivssamarbeid, og ved å fokusere på felles løsninger for utviklingen av det som er unikt for den samiske kulturen

12 Eksempel på aktiviteter som kan støttes: Strategiske allianser og forskningsplattformer Felles forsknings- og utviklingsprosjekt Nye felles utdanningstilbud Nye løsninger koblet til anvending av ny teknologi og virtuelle innlæringsmiljøer i utdanningssamarbeidet Student-, lærer-, praktikant- og forskerutveksling Nye metoder og arbeidssett for entreprenørskap i skolen

13 Barents-/Nordkalottområdet


Laste ned ppt "Internasjonale samarbeidsarenaer med delegert myndighet og midler til prosjektstøtte etc 1967: Nordkalottsamarbeidet Nordkalottrådet Midler fra NMI (Nordisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google