Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NTP 2010 – 2019 Drift, vedlikehold og trafikksikkerhet Bransjemøte 2. april 2008 Ole Christian Torpp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NTP 2010 – 2019 Drift, vedlikehold og trafikksikkerhet Bransjemøte 2. april 2008 Ole Christian Torpp."— Utskrift av presentasjonen:

1 NTP 2010 – 2019 Drift, vedlikehold og trafikksikkerhet Bransjemøte 2. april 2008 Ole Christian Torpp

2 Situasjonen på vegnettet i dag - vedlikehold Forfallet har fortsatt å øke i inneværende NTP-periode Forfall på dagens riksvegnett: 15 mrd kr Herav på stamvegnettet: 5 mrd

3 Vedlikehold av stamvegnettet Foreslått ramme 1,1 mrd pr år Skal hindre økt forfall for –Vegdekker og drenering –Bruer og kaier –Vegutstyr og miljøtiltak –Tunneler

4 Situasjonen på vegnettet i dag - Drift Vegnettet driftes gjennom funksjonskontrakter Kontinuerlig arbeid for å forbedre kontraktsformen for å oppnå bedre resultater Krav til kvalitetssystem

5 Drift av stamvegnettet Foreslått ramme 1,8 mrd pr år Samfunnsøkonomisk lønnsom standard Framkommelighet og T/S har høyeste prioritet Nødvendig økning i rammen for å dekke –Trafikkvekst –Lengre vegnett –Flere tunneler –Mer vegbelysning/flere tekniske installasjoner

6 Trafikksikkerhet Antall drepte er mer enn halvert siden 1970 Trafikken en mer enn tredoblet siden 1970 Risikoen er redusert med 85 % Målrettet trafikksikkerhetsarbeid nytter Transportetatene styrer mot nullvisjonen

7 TS strategien Hovedtrekk i TS strategien er: - satsing på uhellstyper med høy alvorlighetsgrad (møte-, utforkjøring-, og fotgjengerulykker utgjør 86 %) - trafikantrettet virksomhet rettes mot høyrisikogruppene (unge og eldre trafikanter, trafikanter med annen kulturell bakgrunn, MC førere) - politiets og Statens vegvesens kontrollinnsats må styrkes - ny teknologi (ITS) må tas i bruk

8 NTP - Hovedpunkter Behandler stamveger Stor økning i T/S - innsatsen Videreføring av dagens driftsstandard Økt satsing på vedlikehold Forbedret ferjetilbud

9 Forvaltningsreformen Statens ansvar begrenses til stamveger Dagens stamvegnett 8 800 km – kan bli økt til 10 400 km Øvrige riksveger i dag 18 400 km – kan bli redusert til 16 800 km Dagens fylkesvegnett 27 000 km Nytt regionalt vegnett 44 000 km


Laste ned ppt "NTP 2010 – 2019 Drift, vedlikehold og trafikksikkerhet Bransjemøte 2. april 2008 Ole Christian Torpp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google