Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endringer i Bydrift Bergen KF Pressekonferanse 12. desember 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endringer i Bydrift Bergen KF Pressekonferanse 12. desember 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Endringer i Bydrift Bergen KF Pressekonferanse 12. desember 2007

2 Bakgrunn – historikk Bydrift: Kommunalt foretak siden 1. juli 2004. Foretaksform: KF en mellomform frem til etablering av Bydrift som et A/S. –Planlagt etablering som A/S fra 1. januar 2006. –Arbeidet med omgjøringsprosessen stoppet opp ifm. Budsjettforliket for 2006. Hensikt med mellomperioden: –Foretaket ville trenge tid på å forberede en overgang til A/S. –Man så begrensinger blant annet ift. ressursutnyttelse, kapasitet, kultur og kompetanse. Fra etableringen har Bydrift arbeidet aktivt med interne organisasjonsprosesser for å forberede en selskapsomdanning.

3 Pressekonferanse 12. desember 2007 Status Eierskapsmeldingen vedtatt våren 2007: –Bergen kommunes eierskap i Bydrift er primært finansielt betinget. –Det skal vurderes å etablere Bydrift Bergen som A/S. Samtidig: –Bydrift melder våren 2007 om store økonomiske utfordringer. –Prognose for 2007: Underskudd på ca. kr 16 mill., resultatforverring fra 2006 på ca. kr 26 mill. Situasjonen ble gjennomgått i møte med byråden 6. juni 2007 Byråd for byutvikling engasjerte deretter et eksternt selskap (Ernst & Young) til å gjennomgå Bydrift: –Økonomisk resultat. –Mulighet for omdanning til A/S.

4 Pressekonferanse 12. desember 2007 Konklusjoner i rapporten fra Ernst & Young Bydrift Bergen KF i dagens form kan ikke etableres som et levedyktig A/S: –Økonomi: For svake økonomiske resultater. –Foretaket må styrke sin strategiske kompetanse innen ledelse, marked, fag og økonomi. –Foretaket må utvikle organisasjonsmodellen. –Foretaket må utvikle bedre styrings- og kontrollsystemer. –Foretaket står ikke overfor reelle markeder for en del av tjenesteområdene (kun interne leveranser til andre avdelinger i Bergen kommune).

5 Pressekonferanse 12. desember 2007 Videre arbeid (1) Byrådet har behandlet sak om den videre prosessen i dag (12/12-2007). Vedtak: 1.Bydrift Bergen KF restruktureres i tråd med sakens premisser. Ved utgangen av mars skal det være utarbeidet ulike løsninger for Bydrift. 2.Utøvelsen av vedlikeholds- og beredskapstjenestene innenfor vann- og avløpssektoren (mannskaper og utstyr) overdras Bergen Vann KF. Det forutsettes at en gjennomfører gode prosesser med arbeidstaker- organisasjonene.

6 Pressekonferanse 12. desember 2007 Videre arbeid (2) Det settes i gang et prosjekt for å restrukturere Bydrift: –Akutte tiltak treffes for å rette opp den økonomiske situasjonen i selskapet. –Selskapet gjennomgås for å få vurdert virksomhetsområdenes effektivitet og fremtidige berettigelse. –Konklusjonen av dette arbeidet kan innebære en oppsplitting av de ulike virksomhetsområdene, og oppløsning av organisasjonen i sin nåværende form. Det ansettes en prosjektleder som skal lede arbeidet. –Prosjektleder rapporterer inntil videre til Byråden. Grunnleggende forutsetning: –Ingen ansatte skal sies opp som følge av den foerstående prosessen.


Laste ned ppt "Endringer i Bydrift Bergen KF Pressekonferanse 12. desember 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google