Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skoleplass ved Nattland skole høsten 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skoleplass ved Nattland skole høsten 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skoleplass ved Nattland skole høsten 2014
Rutiner og prosedyrer

2 Generell informasjon Elever hjemmehørende i Bergen kommune som er elever ved Hunstad skole. Elever fra nabokommuner som er elever ved Hunstad skole. Skolebegynnere med hørselsvansker fra Pinnelien barnehage (evt andre) som vil søke plass ved Nattland skole.

3 Generelt Søknad: 1.februar Søknadsskjema
Søknad sendes via hjemmeskolen til fagavdelingen. Ansvar for inntak av elever på bakgrunn av Oppl.§2-6: fagavdelingen. Enkeltvedtak. Klagerett. Forventet svartidspunkt: ca 1.mars Søknadsskjema blir lagt på kommunens hjemmeside

4 Søknadsskjema og informasjon om prosedyrer på kommunens internettside
Evt. behov for spesialundervisning. Sendes sammen med søknad om inntak etter §2-6 til fagavd. (skolens ansvar) Evt. vedtak om spesialundervisning etter Oppl.§5-1. – ansvar skolen eleven skal gå på (Nattland) Enkeltvedtak. Klagerett.

5 A. Elever Hunstad, hjemmehørende i Bergen kommune
Brev avvikling av Hunstad skole - konsekvens for elevene - jan 2014 Velkomstbrev jan 2014 fra Bergen kommune – melding om at eleven vil få sitt skoletilbud ved Nattland skole fra aug 2014. Formelt sett et enkeltvedtak. Klagerett. Trenger ikke søke om plass. Ikke behov for nye rapporter o.l. Kontakt mlm skolen v/ avd.leder og enkeltforeldre – avklare behov/løsninger i ny situasjon. Vår 2014. Elever som har behov for spesialundervisning Oppl. § 5-1. Nytt vedtak. (ny vedtaksmyndighet.) (OHH – hva sier sakkyndighet nå? Noe han ikke kan tilbyd? Rektor vurdere om sakkyndigheten som ligger er god nok. Han be om ny sakkyndig!!! Ny sakkyndig vurdering før innflytting nytt bygg. (organisering) Rette over evt))

6 B.Elever Hunstad, hjemmehørende andre kommuner
Brev avvikling av Hunstad skole - konsekvens for elevene - jan 2014 Des 2013 brev fra Bergen kommune til omliggende kommuner – generell info om tilbudet ved Nattland skole, pris, rutiner m.m. (Initiativ må ligge til hjemkommunen) Foresatte kontakter skolemyndighet i egen kommune, avklarer om kommunen vil søke om fortsatt skoleplass for kommunens elever. Kommunen sender søknad til Bergen kommune innen 1.febr. Skriftlig avtale på kommunenivå. Hjemkommunen fatter vedtak om rett til plass etter 2-6 & 5-1spes.und. (

7 C.Skolestartere med hørselshemming i Pinnelien barnehage, evt andre barnehager
Barnehagen har samtaler med foresatte til barn med hørselshemming ang evt innsøking til Nattland skole på et tidlig tidspunkt. Eleven skrives inn ved hjemmeskolen. Barnehagen kontakter hjemmeskolen og etablerer samarbeid omkring overgangen til skole. Evt søknad om skoleplass ved Nattland skole sendes via hjemmeskolen til fagavdelingen. Evt søknad om spes.und etter oppl.l. §5-1 sendes til skolen eleven skal gå på (Nattland eller hjemmeskole) via fagavdelingen sammen med søknad etter §2-6.


Laste ned ppt "Skoleplass ved Nattland skole høsten 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google