Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehage – første prioritet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehage – første prioritet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehage – første prioritet

2 Full behovsdekning i 2007 Byrådet har som første prioritet å realisere full behovsdekning innen utgangen av 2007 Alle som ønsker en barnehageplass i dag(2 300) skal ha plass innen neste årsskifte Barnehageutbyggingssakene skal gis første prioritet I byrådets budsjettforslag er barnehageinvesteringene budsjettert med 119 mill. kr 2 016 plasser skal etableres i 2007…

3 Nye barnehageplasser 2000 - 2007
Basert på dagens søkertall og forventet økning i barnetallet, vil det være behov for å etablere ca nye plasser for å realisere tilstrekkelig antall plasser innen utgangen av Dagens etterspørsel etter barnehageplasser tilsier en dekningsgrad på omlag 87 %, men med økt tilgjengelighet og lavere pris kan en forvente en sterk økning i etterspørselen.

4 Prosentvis vekst i antall nye barnehage- plasser i perioden 2003 til (Kostratall pr 15. des 2005) Byer Andel barn med barnehageplass 1-5 år Prosentvis økning Bergen 70,6 % 12 % Oslo 74,9 % 10 % Stavanger 76,0 % 4 % Trondheim 79,3 % 11 % Som tabellen viser, har Bergen lavest dekningsgrad av storbyene. Imidlertid har Bergen den høyeste prosentvise økningen i antall nye barnehageplasser. Tiltaksplan for full behovsdekning skal rulleres i løpet av første kvartal Planen vil beskrive tiltak for å oppnå tilstrekkelig antall barnehageplasser basert på søkertall, barnetallsutvikling og forventet vekst i etterspørselen. Behovet er størst i Bergenhus og Årstad bydeler, hvor det er nærmere 950 søkere.

5 Klar melding til statsministeren
- investeringstilskudd for nyetableringer må økes - statlige skjønnsmidler må holdes utenfor rammen - dagens makspris må beholdes ut 2007 - kontantstøtteordningen må beholdes, i det minste inntil storbyene har realisert full behovsdekning Basert på dagens søkertall og forventet økning i barnetallet, vil det være behov for å etablere ca nye plasser for å realisere tilstrekkelig antall plasser innen utgangen av Dagens etterspørsel etter barnehageplasser tilsier en dekningsgrad på omlag 87 %, men med økt tilgjengelighet og lavere pris kan en forvente en sterk økning i etterspørselen.

6 Dagens utfordring 2 300 barn ønsker en barnehageplass i dag => Dekningsgrad 87% 1 930 nye barnehageplasser er etablert siden byrådet overtok og frem til utgangen av 2006 I løpet av høsten 2006 og hele 2007 er det planer for etablering av nye barnehageplasser For å sikre full behovsdekning må det i tillegg etableres minst 450 midlertidige plasser På grunn av økt etterspørsel, barnetall, forventet prisreduksjon og økt tilgjengelighet må barnehageutbyggingen fortsette også etter 2007. Basert på dagens søkertall og forventet økning i barnetallet, vil det være behov for å etablere ca nye plasser for å realisere tilstrekkelig antall plasser innen utgangen av Dagens etterspørsel etter barnehageplasser tilsier en dekningsgrad på omlag 87 %, men med økt tilgjengelighet og lavere pris kan en forvente en sterk økning i etterspørselen.

7 Ferdigstilte tiltak Planlagt ferdig iht Barnehage Bydel k/p Ny/utvidelse tiltaksplan 2005 2006 Åstvedt barnehage Åsane p N 61 Kjøkkelvik barnehage Laksevåg p N 82 Steinsviken barnehage Ytrebygda p N 65 Skogly barnehage Åsane p U 15 Bortigard barnehage Årstad p N 40 Eventyrskogen barnehage Laksevåg p N 79 Sjøsprøyten barnehage Laksevåg p U 25 Søreidtunet barnehage Ytrebygda p N 114 Regnbuen Hylkje barnehage Åsane p N 156 Akrobaten barnehage Ytrebygda p N 2006 54 merinntak eksisterende barnehager p/k 32 Basert på dagens søkertall og forventet økning i barnetallet, vil det være behov for å etablere ca nye plasser for å realisere tilstrekkelig antall plasser innen utgangen av Dagens etterspørsel etter barnehageplasser tilsier en dekningsgrad på omlag 87 %, men med økt tilgjengelighet og lavere pris kan en forvente en sterk økning i etterspørselen. Kladden barnehage Laksevåg p N 2005 91 Øyrane barnehage Arna p N 2006 112 Liakroken barnehage Åsane k U 2006 42 Hop oppveksttun Fana k U 2006 7 Gledesbarna familiebarnehage Fana p N 11 Tigergutt familiebarnehage Fyllingsdalen p N 8 Midtun barnehage Fana p N 2006 81 Ulset barnehage Åsane p U 2006 11 Åsane Gårds- og friluftsbarnehage Åsane p U 18 Åstvedt barnehage Åsane p U 2006 64 Garnes Gårds- og friluftsbarnehage Arna p N 2006 47 723 492

8 Ferdig i løpet av 2006 Basert på dagens søkertall og forventet økning i barnetallet, vil det være behov for å etablere ca nye plasser for å realisere tilstrekkelig antall plasser innen utgangen av Dagens etterspørsel etter barnehageplasser tilsier en dekningsgrad på omlag 87 %, men med økt tilgjengelighet og lavere pris kan en forvente en sterk økning i etterspørselen.

9 Strategier for full behovsdekning
Økning på nær 100 mill kr. til barnehageinvesteringer i Satsing på midlertidige løsninger/paviljonger Økte ressurser øremerket barnehageutbygging Ta i bruk unyttet areal i eksisterende barnehager Etablere barnetun på skoler med ledig kapasitet Samarbeid med nabokommune

10 Prosjekter som forventes ferdigstilt i 2007
Sælen barnetun barn Rollandslia barnehage 65 barn Fremtiden barnehage 80 barn Klosteret barnehage barn Håkonshella barneh barn Christi Krybbe/Krybbe- Øvsttun barnehage barn smauet barnehage 27 barn Liland barnehage barn Persenbakken barnehage 65 barn Råvarden barnehage barn Indre Sædalen Gårds og fri 80 barn Hop oppveksttun barn Kaffehuset barnehage 80 barn Øvre Fyllingsvei barn Milde barnehage 40 barn Haugatun barnehage barn Fløyen radiostasjon 40 barn Håvardstun barnehage 80 barn Ladegården barnehage 9 barn Fridalen barnehage barn Grønnestølen barnehage 65 barn Øvre Sædalen barneh 80 barn Storhammeren barnehage 40 barn Steinsvik barnehage barn Myrdal barnehage barn Totalt barn Basert på dagens søkertall og forventet økning i barnetallet, vil det være behov for å etablere ca nye plasser for å realisere tilstrekkelig antall plasser innen utgangen av Dagens etterspørsel etter barnehageplasser tilsier en dekningsgrad på omlag 87 %, men med økt tilgjengelighet og lavere pris kan en forvente en sterk økning i etterspørselen.

11 Midlertidige tiltak - paviljonger
Erfaringer fra Trondheim og Oslo Paviljonger kan plasseres i tilknytning til friområder og idrettsanlegg 450 nye plasser i 2007 Midler til paviljonger settes av i budsjettet for 2007

12 Barnehage – første prioritet
Det er i dag et godt samarbeid mellom byrådsavdeling for byutvikling og byrådsavdeling for oppvekst i barnehageutbyggingssaker Barnehageutbygging skal ha første prioritet i byutvikling sine etater Barnehagedekning skal vurderes i alle reguleringsplaner Byrådsavdeling for byutvikling har som mål at barnehagetilbudet i kommunen skal fremstilles grafisk på kartmateriale som inngår i plansakene Prosjektorganisert barnehageutbygging Styringsgruppe bestående av kommunaldirektørene Prosjektadministrativ gruppe bestående av fagpersoner Prosjektgrupper for de enkelte byggeprosjektene Tomter skal selges til Tomteselskapets ordinære salgsvilkår

13 Barnehage – første prioritet


Laste ned ppt "Barnehage – første prioritet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google