Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til prosjektsamling Ny GIV i Akershusskolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til prosjektsamling Ny GIV i Akershusskolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til prosjektsamling Ny GIV i Akershusskolen

2 Bloggen: http://nygiviakershusskolen.squarespace.com/ Ny GIV i Akershusskolen

3 Mål for dagen: Det er et mål at den enkelte: Kjenner innholdet i Ny GIV-metodikken og i hvilken grad denne er implementert i egen virksomhet. Vet hvordan IKO-modellen skal brukes som en del av Ny GIV- prosjektet og hvordan Vokal kan forenkle dette arbeidet. Har gode nok kunnskaper til å kunne medvirke til en best mulig intensivopplæring våren 2013. Ny GIV i Akershusskolen

4 Utfordringer i prosjektet framover :  Flere i lære. Mange elever i Vg2 søker ikke læreplass. Mange som søker læreplass får det ikke.  Bedre gjennomføring for elever i påbygg. For mange svaktpresterende elever mislykkes i dagens ordning med påbygg.  Bedre balansen mellom rettigheter og plikter. Det er ikke greit med 14 dager ferie etter vinterferien fordi det da er billigere sydenturer.  Implementering av Ny GIV-metodikken. Ny GIV-metodikken må få konsekvenser for allmenndidaktikken! Dette krever at mange nok fastholder tenkningen etter prosjektets slutt. Ny GIV i Akershusskolen

5 Hvordan gikk det med 2011-kullet? Ny GIV i Akershusskolen Overvåking av Ny GIV-elevene starter uke 42. Årshjul for målepunkter og «publisering» Men, nesten 30 % går Vg1 på nytt!

6 Ny GIV i Akershusskolen "Spesialundervisning for noen eller spesiell opplæring for alle? -prinsipper for Ny-GIV i tilpasset opplæring" v/Ann Elisabeth Gunnulfsen ILS

7 Ny GIV i Akershusskolen Gruppearbeid  Hvordan stemmer innholdet i dagen så langt med hvordan dere (og lærerne) har fulgt opp Ny GIV- prosjektet lokalt?  Har dere noen spørsmål prosjektledelsen bør svare på i løpet av de to dagene?  Gruppeleder sender spørsmål til: Ingrid.Evju@akershus-fk.no

8 Ny GIV i Akershusskolen Hvorfor Identifisering, Kartlegging og Oppfølging: Fordi elever som ikke mestrer skolen trenger annen oppfølging enn «gjennomsnittseleven». Fordi tidlig innsats er nødvendig for å snu en negativ trend. Fordi systematikk og «overvåking» er nødvendig for å fange opp elever i gråsonen Fordi ulike årsaker må møtes med ulike tiltak

9 Identifisering ved halvårsvurdering Ny GIV i Akershusskolen Gjennom skoleåret Snitt ≤ 2,5. Snitt på 2,51-3,5, fravær > 10% Snitt på 3,51-4,0, fravær > 15% Karakter 1/IV i enkeltfag Under kritisk nivå i grunnleggende: Leseferdighet Skriveferdighet Regneferdighet Ungdomsskole Inntak 1. valg, snitt ≤ 2,5. Inntak 2. valg, snitt ≤ 3,0 Fravær > 6 % Karakter 1/IV i enkeltfag Melding om behov for spesialundervisn. Under kritisk nivå i grunnleggende: Leseferdighet Skriveferdighet Regneferdighet Videregående skole Midtveisvurdering (1. nov, 15. jan, 1.apr) fag/fravær Meldingsrutiner for elever som: Har urealistiske studie-/yrkesvalg Mistrives Mønster i fravær – høyt fravær Under kritisk nivå, grunnleggende ferdigheter

10 Hva med oppfølgingen? Ny GIV i Akershusskolen

11 Mål for dagen: Det er et mål at den enkelte: Vet hvordan IKO-modellen og Vokal kan medføre en styrking av Ny GIV-arbeidet i den videregående skolen. Har gode nok kunnskaper til å kunne medvirke til en best mulig oppfølging av Ny GIV-elevene i den videregående skolen. Har god oversikt over hva som må sikres for at overgangen til Vg1 skal bli best mulig Har bidratt til at vi kan utpeke de viktigste utviklingsområdene i prosjektet inneværende skoleår. Ny GIV i Akershusskolen

12 Vokal Ny GIV i Akershusskolen

13

14 Noen spørsmål som må besvares:  Er det mulig at alle kommuner i Akershus kan ta i bruk Vokal i løpet av våren 2013?  Kan vi bruke målene for de grunnleggende ferdighetene som et felles kartleggingsverktøy, og som utgangspunkt for å definere kritisk et nivå i grunnleggende ferdigheter?  Er det mulig at alle kommuner i Akershus bruker samme kartleggingsprøver (og ev. verktøy) – kan vårt verktøy (gr. ferdig.) erstatte SOL, LeseLOS?  Hva må til for at Vokal faktisk gir lærere en reell avlastning og en bedre pedagogisk praksis?  Hva slags informasjon bør/må følge eleven fra 10. trinn og inn i Vg1? Hvordan skal vi jobbe for å finne svar på disse spørsmålene?


Laste ned ppt "Velkommen til prosjektsamling Ny GIV i Akershusskolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google