Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Medisinsk bibliotek

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Medisinsk bibliotek"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Medisinsk bibliotek
I MEDISINSTUDIET Velkommen til Medisinsk bibliotek

2 Jo da, Google er en rask og enkel vei til informasjon, og dermed et viktig hjelpemiddel til både studier, klinikk og forskning. Men glem aldri at på Internett kan hvem som helst legge ut hva som helst, og du alene står ansvarlig for å vurdere kvaliteten på informasjonen du finner. Bruker du en fagdatabase eller en kvalitetssikret e-ressurs, er du garantert at informasjonen holder et visst faglig nivå (men du må selvfølgelig fortsatt vurdere alt med et kritisk faglig blikk).. Er det OK å lete etter faglig informasjon på nettet ved hjelp av Google?

3 Hvordan finner brukerne faglig informasjon:
Hvordan finner brukere fagtidsskrifter. Fra Steinbrook, 2006 Arndt, 2011

4 Det finnes ”faglige” søkemotorer:
Har du tilgang? Mål på kvalitet Google Scholar gjør det enkelt å utføre omfattende søk etter akademisk litteratur. Du kan søke i flere fagfelt og kilder fra ett sted: fagfolks anmeldelser av avhandlinger, teser, bøker, sammendrag og artikler fra utgivere av akademisk litteratur, faglige fellesskap, dokumentutkastsamlinger, universiteter og andre akademiske organisasjoner. Google Scholar hjelper deg med å finne de mest relevante søkene i akademisk forskning.

5 Trenger dere egentlig biblioteket lenger?
MEDISINSK BIBLIOTEK Trenger dere egentlig biblioteket lenger?

6

7

8

9

10

11

12

13 Dr. Hulda Clark

14

15

16

17

18

19

20 Informasjonssamfunnet:
I dag er ikke problemet å finne nok informasjon, men å finne den mest presise informasjonen i et hav av informasjon. Hvordan finner vi nåla i høystaken?

21 HVOR FINNER JEG GODE SVAR?
WINNER Noen ganger er det ganske opplagt hva som er den beste informasjonskilden for ditt problem.

22 ? HVOR FINNER JEG GODE SVAR?
Andre ganger er den beste løsningen ikke like opplagt.

23 INFORMASJONSKOMPETANSE
Medisinsk bibliotek Vi har erfaringen og ekspertisen til å hjelpe! Vi vil imidlertid ikke alltid gi dere svarene, men forsøke å gjøre dere i stand til å finne svarene selv, og dermed øke deres INFORMASJONSKOMPETANSE Informasjonskompetanse innebærer å vite når det er behov for informasjon, hva slags informasjon man trenger, og hvordan man kan finne, vurdere og bruke informasjonen effektivt.

24 HVA KREVES AV DERE? … når det gjelder informasjonskompetanse

25 LÆRINGSMÅL FOR MEDISINSTUDIET
Fra Studiehåndboka 2013/2014 Semester IA 1.1.3 bruke medisinsk bibliotek til å finne informasjon og innhente kunnskap Semester IB 1.1.2 anvende PC og standard programvare for tekstbehandling, bibliotektjenester og informasjonsinnhenting via internett Semester IIB 1.1.3 bruke medisinsk bibliotek til mer inngående litteratursøk i forhold til aktuelle kliniske problemstillinger som ledd i faglig utvikling

26 LÆRINGSMÅL FOR MEDISINSTUDIET
Semester IIIA Studenten skal kunne: 2.1.1 på effektiv måte finne fram til relevant litteratur i biblioteket, og aktivt bruke oppslagsverk og elektroniske søkeverktøy (biblioteket tilbyr kurs). 2.1.2 på saklig og oversiktlig måte gjengi innholdet i en artikkel hentet fra et generelt medisinsk fagtidsskrift og foreta en kritisk vurdering av sterke og svake sider ved arbeidet med hensyn til: bakgrunn for studien, valg av metode og materiale, presentasjon av resultater, diskusjon og konklusjon, samt i noen grad kommentere valg av referanser 2.1.3 sammenstille informasjon fra ulike litteraturkilder til en helhet, og redegjøre for dette helhetsbildet på en måte som er så entydig som data tillater og så nyansert som data krever

27 HVORFOR ER DETTE VIKTIG?
Tidsskrift for den norske lægeforening 122(9): (2002).


Laste ned ppt "Velkommen til Medisinsk bibliotek"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google