Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAP Business All-in-One, SAP Best Practices-undersøkelse 2006, Asia Pacific Japan Chris Schuler, Julianne Tosa SAP Asia, Singapore.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAP Business All-in-One, SAP Best Practices-undersøkelse 2006, Asia Pacific Japan Chris Schuler, Julianne Tosa SAP Asia, Singapore."— Utskrift av presentasjonen:

1 SAP Business All-in-One, SAP Best Practices-undersøkelse 2006, Asia Pacific Japan Chris Schuler, Julianne Tosa SAP Asia, Singapore

2 Målsetting for undersøkelsen Detaljer for undersøkelsen

3 Resultater av undersøkelsen Metode og evalueringsprosedyre Spørreskjema med utgangspunkt i studie fra 2004/2005 med påfølgende telefonintervjuer Formål: evaluere innvirkningen av SAP Business All-in-One, SAP Best Practices på salg og implementeringsprosjekt samt innvirkningen av produktivisering. Periode: oktober 2006 til januar 2007 Utført av SME Solution Center Asia Pacific Japan Svarprosent: 56 % Hovedresultat: betydelige fordeler Driftsfordeler: Raskere utrulling Sikkert, forutsigbart, rimelig Raske fordeler Økonomiske fordeler: Reduserte prosjektkostnader Lavere totale eierkostnader

4 Demografi Fra oktober 2006 til januar 2007 deltok 35 kunder og partnere i regionen Asia Pacific Japan i en undersøkelse vedrørende innvirkningen av SAP Business All-in-One og SAP Best Practices-løsninger p å salg, implementering og produktivisering.

5 Målsetting for studien av SAP Business All-in-One, SAP Best Practices Tilbakemeldinger fra kunder (MEI/MED) vedrørende: Prosjektomfang Utrullingsinnsats Besparelser Innvirkning på produktivisering Tilbakemelding fra partner vedrørende: Innvirkning på løsningsbygging Kurs Evaluerings- og salgsfase Utrulling Produktivisering Målsettingen for studien, en fortsettelse av en intern SAP-studie fra 2004 og 2005, var å undersøke videre innvirkningen av SAP Business All-in-One-løsninger og SAP Best Practices-produktivisering i mellomstore foretak i Asia Pacific Japan. MEI- og MED-kunder ble evaluert i tillegg til rollen til partneren i vellykket salg og utrulling.

6 Hva er behovene til mellomstore bedrifter? Små og mellomstore bedrifter krever like mye funksjonalitet som større bedrifter. Selv om små og mellomstore bedrifter krever mindre kompleksitet i ERP-løsningene, krever de den samme funksjonaliteten. Dette viser Aberdeen Group-studien "Benchmarking ERP in SME Report". Ifølge denne studien bruker små og mellomstore bedrifter bare 6 prosent mindre funksjonalitet enn den gjennomsnittlige funksjonaliteten til 1 200 selskaper i alle størrelser. Rapporten identifiserer to hovedårsaker til høye implementeringsrater for ERP i segmentet små og mellomstore bedrifter. For det første har prisytelsen til ERP og den underliggende infrastrukturen, for eksempel maskinvare og databaser, forbedret seg jevnlig i løpet av de siste to tiårene. Nye leveringsmodeller som for eksempel programvare som en service, reduserer dessuten risikoalternativer for eventuelle investeringsutgifter knyttet til anskaffelse og vedlikehold av programvaren. Aberdeen Group-studien "Benchmarking ERP in SMB Report”, desember 2006

7 Kjennetegn for utfordringer til mellomstore foretak Mellomstore foretak … Forbli smidige og lydhøre Vokse organisk Utvide aggressivt, men lønnsomt Ikke skille mellom programvare og implementering Ha små IT-budsjetter Trenger raske og varige fordeler Krever løsninger av høy kvalitet som er individuelt tilpasset til deres behov Krever lokaliserte og bransjespesifikke løsninger Har begrensede prosjektressurser Er bekymret for lange og smertefulle implementeringer Trenger en løsning som kan vokse med forretningsvirksomheten Vi undersøkte hva små og mellomstore bedrifter ønsker Utdrag fra unders ø kelse fra 2006 med 1 389 sm å og mellomstore bedrifter i Asia Pacific

8 Målsettinger for undersøkelsen Detaljer for undersøkelsen

9 Hovedpunkter i undersøkelsen Hovedpunkter 100 % av svarpersoner bekrefter at SAP Business All-in-One, SAP Best Practices er:  Veletablert og stabil  Lett å tilpasse  Gir sikre, forutsigbare og rimelige utrullinger. 100 % av svarpersoner bekrefter at SAP Business All-in-One, SAP Best Practices hadde en positiv innvirkning på kjøpebeslutningen. Betydelige fordeler for kundeprosjekt Kostnadsbesparelser mellom 25K EUR og 150K EUR, 45K i gjennomsnitt. Bare 50 % av konsulent- og kunderessursene kreves for utrulling (partner/kunde) sammenlignet med en tradisjonell implementering. 32 % reduksjon i implementeringstidsramme. Tidsbesparelser mellom 14 og 100 persondager. Løsningstilpasning på opptil 70 % av kundebehov. Gjennomsnittlig prosjektvarighet på 20 uker. Reduksjon med 10 uker gjennom utnytting av produktivisering. 72 % av kunder og partnere er enige i at SAP Business All-in-On, SAP Best Practices reduserer totale eierkostnader.

10 Løsningsomfang "Blant andre ERP-løsninger valgte vi SAP på grunn av imponerende funksjonalitet og skalerbarhet." 90 % svarpersoner implementerte det fullstendige omfanget av SAP ERP-løsninger. De integrerer:  Regnskap  Controlling  Salg  Innkj ø p  Produksjon  Logistikk " … tilgjengelighet av prekonfigurerte scenarier gav tidsbesparelser under blueprint- og realiseringsfasen."

11 Tilpasning av løsning: bransje, land, kundebehov Den gjennomsnittlige prekonfigurerte l ø sningstilpasningen er 70 %. Dette er et viktig beslutningskriterium for kunder.

12 SAP Business All-in-One, SAP Best Practices er… "Avkastningen p å investert kapital for kunder er god. Løsningen og utrullingen er sikker, forutsigbar og rimelig."

13 Virkning av SAP Best Practices på en bærbar PC (bilder) SAP Best Practices Images gj ø r det mulig å demonstrere SAP ERP med en landspesifikk ERP Baseline eller Industry SAP Best Practices på stedet med en avansert bærbar PC. "SAP Images er svært overbevisende og var avgjørende for beslutningen om å kjøpe SAP Business All-in-One- løsningen for vårt selskap." "Bilder på bærbar PC i SAP Business All- in-One/SAP Best Practices er en praktisk og konsistent metode for raskt å anskaffe et ende-til-ende-demosystem på stedet for en ny interessent."

14 Påvirkning av SAP Business All-in-One, SAP Best Practices i evalueringsfasen 100 % av svarpersoner oppdaget at SAP Business All-in-One, SAP Best Practices hadde en positiv innvirkning p å salgs- og/eller kjøpebeslutningen. "Det er en ny erfaring at SAP ERP kan utrulles p å kort tid til en rimelig pris. Vi har selv gjort det med flere kunder, s å vi vet at det fungerer." - Supply Chain Consulting, Australia

15 Innvirkning på utrulling – 32 % reduksjon i tid og innsats Gjennomsnittlig reduksjon gjennom utnytting av SAP Business All-in-One, SAP Best Practices var 32 % sammenlignet med "klassiske implementeringer fra bunnen av. “ Tidsbesparelser var mellom 14 og 100 persondager. Implementering ProsjektforberedelseBlueprintRealisering Go Live & Support -30% -50% -40% -20% Implementering -32% Implementeringsproses s uten SAP Best Practices Implementeringsprosess med ASAP Focus/SAP Best Practices Endelig klargj ø ring -20% Det gjennomsnittlige prosjektkjerneteamet i et SAP Business All-in-One, SAP Best Practices-prosjekt bestod av 5 heltidsekvivalenter. Nesten halvparten av det som kreves for prosjekter uten bruk av SAP Business All-in-One, SAP Best Practices.

16 Gjennomsnittlig utrulling på 20 uker! 32 % reduksjon eller 10 uker gjennom utnytting av produktivisering! SAP Business All-in-One- og SAP Best Practices-aktiverte prosjekter ble i gjennomsnitt levert innen en prosjektsyklus p å 20 uker. Med en klassisk tilnærming uten produktivisering ville implementeringen tatt 10 uker lengre i gjennomsnitt!

17 Gjennomsnittlige tidsbesparelser under evaluering og utrulling Bruken av SAP Business All- in-One, SAP Best Practices bidro til en reduksjon i prosjekt- kostnader for 100 % av deltakerne! Estimerte besparelser er mellom 25 000 euro og 150 000 euro. Gjennomsnittli ge besparelser p å 45 000 euro Prosjektfaser Prosjekt forberedelse Business Blueprint RealiseringGo Live & Support Endelig forberedelse Omfangsdekning O% 100% SAP A1/BP Tradisjonell tiln æ rming Totaltid Besparelser 32% -50% 25 dager -40% 20 dager -30% 15 dager -20% 10 dager -10% 5 dager

18 Rangering av suksessfaktorer for totalprosjektet 1. 2. 3. Fast pris Faste kostnader (varighet og utrullingskostnad) Produktivisert tilbud fra SAP og SAPs partnere Utrullingskvalifikasjoner/-kvalitet til SAP og SAPs partnere Hva er de avgjørende kriteriene som bidrar til suksessen for totalprosjektet, og hvordan vil du rangere dem?

19 Mellomstore foretak - nye navn innen APJ 2006 38 % flere kvalifiserte SAP Business All-in-One (MEI) og 42 % ø kning i SAP Best Practices-inntekter (MED*) i 2006 38% 42%

20 Målbar suksess Kautex Textron - Kina "SAP har den dype bransjeforst å elsen vi ser etter som en langsiktig, p å litelig partner for innovasjonsdrevet vekst." - Frank Jackelen, Global SAP Manager, Kautex t $$ kortere tid til fordeler! Kortere inntjenings- tid Reduser initiale investeringer  Bransjespesifikk  Akselerert implementering og redusert risiko  Tilpasset omfang / hurtig inntjening  75 % løsningstilpasning for alle komponenter helt fra begynnelsen for Kautex

21 Målbar suksess: Inzi Controls Co. Ltd - Korea "Med ERP-løsningen styres lagerbeholdingen nøye, noe som reduserer avviket mellom datamaskindataene og lagerregistreringen. Salgs-, regnskaps- og innkjøpsavdelingene har nå felles målsettinger med fokus på forretningslønnsomhet." - Mr. Jang Hwan Jung, direkt ø r for salgsavdeling, INZI Controls Løsninger og tjenester:  SAP ™ Business All-in-One Lengde av implementering:  90 dager Forhandler:  BizTech Consulting

22 Målbar suksess: Hemas Holdings Ltd. – Sri Lanka "Det er et viktig prosjekt for Hemas, og det vil gi konsernet et stort konkurransefortrinn." - Husein Esufally, styreformann, Hemas Holdings Limited  Hurtig implementering av fullstendig omfang innen seks m å neder, muliggjort av ASAP Focus inkludert integrasjon av diverse gamle systemer. Den klassiske tiln æ rmingen ville tatt minst 9 m å neder.  Partner Siemens  Tilpasset omfang / hurtig inntjening

23 Deltakere i undersøkelsen: partnere og kunder (MEI/MED) ANZKinaMalaysiaSingaporeKoreaIndia Deltakende partnere Deltakende kunder *Utdrag

24 Uttalelser fra kunder og partnere (utdrag) 100 % av totalt 35 personer som svarte i undersøkelsen, ville brukt SAP Business All-in-One, SAP Best Practices på nytt, og bekrefter at de er:  "Veletablerte og stabile"  "Lette å tilpasse"  "Muliggjør sikre, forutsigbare og rimelige utrullinger" "Uten SAP Best Practices ville den endelige l ø sningen v æ rt mer kompleks. Prosjektet var derfor raskere, den endelige l ø sningen er enklere, mer fleksibel, og prosessene er raskere, noe som gj ø r pakken lettere å vedlikeholde." "Den str ø mlinjeformer forretningsprosessene og forbedrer effektiviteten." "Fullstendig integrert pakke, prosesser muliggj ø r kontroll og effektivitet." "SAP Business All-in-One bidro ikke bare til rask utrulling, den reduserte ogs å totale eierkostnader betydelig." "Innf ø ring av SAP Best Practices reduserer implementeringstiden betraktelig." "SAP Business All-in-One gav kort implementeringstid og holdt kostnadene godt innenfor budsjettet. En ytterligere fordel var at v å re medarbeidere ble kjent med termene og scenariene som brukes i l ø sningen. Dette gav dem den n ø dvendige trygghet til å gj ø re rask fremgang."

25 Chris Schuler: chris.schuler@sap.com Tlf: (+65) 6768 6426 Julianne Tosa: julianne.tosa@sap.com Tlf: (+65) 6768 6014 Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du:

26 Copyright 2009 SAP AG All rights reserved No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned and associated logos displayed are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Einige von der SAP AG und deren Vertriebspartnern vertriebene Softwareprodukte können Softwarekomponenten umfassen, die Eigentum anderer Softwarehersteller sind. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge und andere in diesem Dokument erwähnte SAP-Produkte und Services sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und in mehreren anderen Ländern weltweit. Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Namen von Produkten und Services sowie die damit verbundenen Firmenlogos sind Marken der jeweiligen Unternehmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum von SAP. Dieses Dokument ist eine Vorabversion und unterliegt nicht Ihrer Lizenzvereinbarung oder einer anderen Vereinbarung mit SAP. Dieses Dokument enthält nur vorgesehene Strategien, Entwicklungen und Funktionen des SAP®-Produkts und ist für SAP nicht bindend, einen bestimmten Geschäftsweg, eine Produktstrategie bzw. -entwicklung einzuschlagen. SAP übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in diesen Materialien. SAP garantiert nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, Texte, Grafiken, Links oder anderer in diesen Materialien enthaltenen Elemente. Diese Publikation wird ohne jegliche Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, bereitgestellt. Dies gilt u. a., aber nicht ausschließlich, hinsichtlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck sowie für die Gewährleistung der Nichtverletzung geltenden Rechts. SAP übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, einschließlich und ohne Einschränkung für direkte, spezielle, indirekte oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Unterlagen. Diese Einschränkung gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die gesetzliche Haftung bei Personenschäden oder die Produkthaftung bleibt unberührt. Die Informationen, auf die Sie möglicherweise über die in diesem Material enthaltenen Hotlinks zugreifen, unterliegen nicht dem Einfluss von SAP, und SAP unterstützt nicht die Nutzung von Internetseiten Dritter durch Sie und gibt keinerlei Gewährleistungen oder Zusagen über Internetseiten Dritter ab. Alle Rechte vorbehalten.


Laste ned ppt "SAP Business All-in-One, SAP Best Practices-undersøkelse 2006, Asia Pacific Japan Chris Schuler, Julianne Tosa SAP Asia, Singapore."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google