Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Workshop om Norges Omdømme 17. juni 2003 ”Merkevaren” Norge Hvorfor og hvordan Innlegg ved NHOs adm. dir. Finn Bergesen jr.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Workshop om Norges Omdømme 17. juni 2003 ”Merkevaren” Norge Hvorfor og hvordan Innlegg ved NHOs adm. dir. Finn Bergesen jr."— Utskrift av presentasjonen:

1 Workshop om Norges Omdømme 17. juni 2003 ”Merkevaren” Norge Hvorfor og hvordan Innlegg ved NHOs adm. dir. Finn Bergesen jr

2 Oslo, 25.09.2001 Næringslivets Hovedorganisasjon og Norges Turistråd NHO er svært opptatt av å styrke Norges omdømme! Konferanse NHO og NTR, september 2001

3 Workshopen i dag er et viktig initiativ fra UDs side. Vi håper det vil vinne bred tilslutning hos næringslivet, i kulturlivet og ikke minst hos politikerne

4 Norsk næringslivs markedsadgang ute vil styrkes ved at nasjonen har godt og tydelig omdømme Utenlandske investorer og turister vil kunne trekkes til ”merkevaren Norge” Viktig at Norge har en ”buffer” av goodwill og troverdighet – og relasjoner - om en krise skulle oppstå En bedrifts viktigste aktivum er dets omdømme Det nest viktigste aktivum er menneskene som skaper dette omdømmet

5 Mange har gjort lignende øvelser … Communication Integrity Excellence Respect Men - omdømme er ikke noe du skaper – det er noe du fortjener!

6 Hvorfor er det viktig å bygge opp Norges omdømme? Konkurrerer om oppmerksomhet (markedsandelene) ute Verden omkring oss forholder seg til land, folk og næringsliv som de har kunnskap om og positive assosiasjoner til

7 Situasjonen i dag - påstander Norge er et lite land i verden er nærmest usynlig i utlandet Norge oppfattes av noen som et …”lite, rikt og ekkelt land” Norge er et ekstremt dyrt land

8

9 Vi er en rik velferdsstat ”basert på oljerikdommen” Vi er ikke hardt arbeidende Vi er de siste barbariske ulv-, hval- og selfangere

10

11 Likevel – vi har et godt utgangspunkt for å ”brande” Norge Vi er ifl. UNDIs Human Index ”Verdens beste land å leve i” Vi er en stormakt hva gjelder internasjonal fredsmegling, demokratiutvikling, bistandspolitikk og menneskerettigheter

12 Vi er verdensledende innen visse næringsklynger; olje/gass, maritim og marin sektor, IT-nisjer osv Vi er sterk som kulturnasjon Vi er en ledende miljønasjon Vi er ledende innen CSR Vi har en enestående natur Vi er et moderne land

13 Vårt problem Vi har ikke klart å kapitalisere på våre fortrinn og våre suksesser Vi mangler en helhetlig strategi for å styrke Norges omdømme der myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner opptrer samlet

14 Våre utfordringer Vi må utmeisle en ny omforent strategi for Norgesprofilering Vi må skape en omforent holdning til hva som skal profileres Avgjørende at vi fokuserer få overordnede tema Tydeligere i kommunikasjonen – Hva er unikt for Norge?

15 Budskapet bør fokusere kombinasjonen av det moderne og dynamiske Norge, vår natur og vår kulturarv Involvere de ulike stakeholders i utformingen av konseptet (myndigheter, næringsliv, kultur og det sivile samfunn) Myndighetene må gå i spissen, - investere i profilen. Næringslivet vil bidra, også finansielt Vi må utnytte teknologien (Norgesportalen)

16 Visjonen Vi skal skape en Norgesprofil som gjør at omverdenen får positive assosiasjoner når Norge nevnes

17

18 La meg trekke frem suksesshistorien Spania – som har monopol på sola!

19 Irland og Finland er eksempler på land som i de seneste årene har lykkes med å etablere klare omdømmeprofiler

20 Jeg vil avslutningsvis si noen få ord om det pågående arbeidet med å styrke NHOs omdømme - Prosjektet ”Kultur og Omdømme” i NHO

21 NHOs Omdømmeprosjekt og - Norgesprofilering Mange paralleller – men Norgesprofilering er langt mer krevende fordi det er så mange stakeholders Og – konkurransen om oppmerksomhet og goodwill ute er mye hardere

22 KULTUR OMDØMME

23 En mer helhetlig og attraktiv organisasjon!

24 I NHO er vi overbevist om nytten av branding NHO og Norge

25 Viktig at vi klarer å frigjøre oss fra tidligere erfaringer – ikke nødvendigvis forkaste, - men fornye, prioritere, fokusere og intensivere!

26 NHOs foreslåtte nye visjon: ”Vekke nye tanker” Lykke til i workshop’en der dere skal prøve å meisle ut hva som kan være innholdet i den nye profilen!

27 Ingen av disse bildene kommer fra Norge


Laste ned ppt "Workshop om Norges Omdømme 17. juni 2003 ”Merkevaren” Norge Hvorfor og hvordan Innlegg ved NHOs adm. dir. Finn Bergesen jr."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google