Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HiAk - RFF Intensjonsavtalen mellom RFF og HiAk har materialisert flere handlinger. Det skal arbeides med flere prosjekter innenfor: PPU – planlegge oppstart.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HiAk - RFF Intensjonsavtalen mellom RFF og HiAk har materialisert flere handlinger. Det skal arbeides med flere prosjekter innenfor: PPU – planlegge oppstart."— Utskrift av presentasjonen:

1 HiAk - RFF Intensjonsavtalen mellom RFF og HiAk har materialisert flere handlinger. Det skal arbeides med flere prosjekter innenfor: PPU – planlegge oppstart av en nasjonal klasse for fagskoler i 2011 Utdanne veiledere for å ivareta praksisen i PPU utdanningen 2010 - 2011.

2 HiAk - RFF Gjennom masterstudiet i yrkespedagogikk få opp FoU områder som er sentrale for fagskolene. Gjennom en langsiktig satsing skal det utvikles et yrkespedagogisk FoU miljø i fagskolene. RFF og HiAk skal sette i gang et arbeid for å dokumentere hvordan læringsutbyttet ved fagskolene skal kunne tilsvare nivå 6 i EQF

3 HiAk - RFF Noen tanker om HiAk og RFF HiAk ser det som sitt ansvar å ivareta fagskolenes behov for pedagogisk og didaktisk kompetanse Vi mener at vi kan bidra med å få fram internasjonale prosjekter som er relevante for fagskolene. HiAk vil stimulere ansatte til å ta 2er stillinger ved fagskolene.

4 HiAk - RFF Den store tankene: Det er et paradoks at ”alle” snakker om behovet for forskning på alle områder – ikke minst innenfor fagskoleområdet – hvem arbeider målrettet med slik forskning i dag? Hva med fagskolenes forskningssenter – et tverrfaglig nettverksorganisert forskningsmiljø?

5 Videreutdanningstilbud! Vi kan ta opp en gruppe, - inntil 15 studenter, til vårt videreutdanningstilbud i Yrkes Pedagogiske Utviklingsarbeid (YPU) – et videreutdanningstilbud på deltid med et omfang på 15 + 15 + 30 SP. Studiet skal utdanne yrkesutøvere med endrings- og utviklingskompetanse, og kompetanse i å lede og kvalitetssikre endrings- og utviklingsarbeid i skole og arbeidsliv.

6 Hvilke forventninger har deltakerne til intensjonsavtalen og de aktivitetene som er presentert Begrunn og beskriv styrken som intensjonsavtalen har. Drøft de aktivitetene som RFF og HiAk har satt opp som arbeidsoppgaver framover. Ta særlig opp temaene internasjonalisering og FoU. Beskriv forslag til konkretisering av innholdet i de forskjellige aktivitetene.


Laste ned ppt "HiAk - RFF Intensjonsavtalen mellom RFF og HiAk har materialisert flere handlinger. Det skal arbeides med flere prosjekter innenfor: PPU – planlegge oppstart."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google