Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 1, oppgave b) å kaste loss å seile uvær (n) kuling (m)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 1, oppgave b) å kaste loss å seile uvær (n) kuling (m)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 1, oppgave b) å kaste loss å seile uvær (n) kuling (m)
Sett inn riktig form av substantivene. Diskuter gjerne hva disse ordene betyr: å kaste loss å seile uvær (n) kuling (m) stråle (m) skarp (adj.) å takle mestring (m)

2 Hvem passer denne (bok) ___ for?
Du kommuniserer fritt om mange (tema) ___. Du gjør noen eller mange grammatiske (feil) ___. Du ønsker å ta et skritt videre med det norske (språk) ___. Du ønsker å forstå og bruke hverdagslige (uttrykk) ___. Trollmor vil komme med en del (tanke) ___ i denne(bok) ___. 1. boka/boken 2. tema/temaer 3. feil 4. språket 5. uttrykk 6. tanker 6. boka/boken

3 Hun elsker (land) ___ sitt.
(skip) ___ og (båt) ___ kaster loss når de har ligget ved ei (havn) ___ og skal ut og seile. Ute på (hav) ___ med åpne (seil) ___ må du møte det som kommer i din (vei) ___. Det kan komme (uvær) ___ i form av (kuling) ___ og (storm) ___. Etter (regn) ___ kommer alltid (sol) ___. 7. landet 8. Skip – båter 8. havn 9. havet 9. seil 9. vei 10. uvær 10. kuling 10. storm 11. regnet 11. sola/solen

4 Blir det (sol) ___ i morgen?
Nå er jeg lei av alt (regn) ___! Strålene fra (sol) ___ er ganske skarpe i dag. (regn) ___, (regn) ___ og atter (regn) ___! Når barn lærer (språk) ___, lærer de det på en intuitiv (måte) ___. De fleste voksne lærer nye (språk) ___ gjennom grundig (undersøkelse) ___ av (språk) ___. 12. sol 13. regnet 14. sola/solen 15. Regn – regn – regn 16. språk 16. måte 17. språk 17. undersøkelse 17. språket

5 Etter (tolvårsalder) ___ skjer det noe med barnet.
Fra denne (alder) ___ av er det vanskelig å lære helt korrekt (uttale) ___. Ved hvilken (alder) ___ begynner barna på skolen? De har mistet noe av sin barnlige (spontanitet) ___. Hvor lang (tid) ___ må man studere for å klare diverse (eksamen) ___? (tid) ___ flyr, ikke sant? Har du (tid) ___ til å komme i morgen? 18. tolvårsalderen 19. alderen 19. uttale 20. alder 21. spontanitet 22. tid 22. eksamener 23. Tiden 24. tid

6 Hvis du har lært andre (språk) ___ før, blir det lettere å lære nye (språk) ___.
Hvor godt kan du (grammatikk) ___ i ditt eget (morsmål) ___? Opplever du at du får positive (tilbakemelding) ___, jevnlig (støtte) ___ og god (respons) ___? Helt fra man blir født, videre i (oppvekst) ___ og i voksen (alder) ___, prøver man å finne kulturelle (nøkkel) ___. Man finner (nøkkel) ___ for å kunne takle (liv) ___ og (tilværelse) ___. 25. språk 26. grammatikken 26. morsmål 27. tilbakemeldinger 27. støtte 27. respons 28. oppveksten 28. alder 28. nøkler 29. nøkler 29. livet 29. tilværelsen

7 Det er disse (nøkkel) ___ som gir følelsen av (mestring) ___ og (tilhørighet) ___, for man kjenner (nøkkelsystem) ___ i (land) ___. Når man skal flytte til et annet (land) ___, reiser man med alle disse gamle (nøkkel) ___ i (bagasje) ___. I det nye (liv) ___ i Norge må man begynne å finne nye (nøkkel) ___, og det må mange gjøre i voksen (alder) ___. 30. nøklene 30. mestring 30. tilhørighet 30. nøkkel- systemet 30. landet 31. land 31. nøklene 31. bagasjen 32. livet 32. nøkler 32. alder


Laste ned ppt "Kapittel 1, oppgave b) å kaste loss å seile uvær (n) kuling (m)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google