Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 47 Å gjøre lekser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 47 Å gjøre lekser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 47 Å gjøre lekser

2 a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme
å oppmuntre å motivere venner lekser med en gang noe en tv ok trøtt igjen d) å gi oppmuntring e) å gi motivasjon a) kamerater g) hjemmearbeid j) umiddelbart b) litt i) et fjernsyn f) greit c) søvnig h) en gang til

3 a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme
å oppmuntre å motivere venner lekser med en gang noe en tv ok trøtt igjen d) å gi oppmuntring e) å gi motivasjon a) kamerater g) hjemmearbeid j) umiddelbart b) litt i) et fjernsyn f) greit c) søvnig h) en gang til

4 b) Sett strek mellom ordene som betyr omtrent det motsatte.
alle mange både … og senere vanlig hjemme aktiv direkte våt skitten sulten å glemme å sette seg bak e) ingen d) få h) verken … eller l) tidligere a) uvanlig j) borte c) passiv b) indirekte k) tørr f) ren g) mett n) å huske k) å reise seg m) foran

5 b) Sett strek mellom ordene som betyr omtrent det motsatte.
alle mange både … og senere vanlig hjemme aktiv direkte våt skitten sulten å glemme å sette seg bak e) ingen d) få h) verken … eller l) tidligere a) uvanlig j) borte c) passiv b) indirekte k) tørr f) ren g) mett n) å huske k) å reise seg m) foran

6 c) Sett inn preposisjoner som passer.
Foreldrene skal oppmuntre barna __ å gjøre lekser. Når har en vanlig familie tid __ å gjøre lekser med barna? Han har lekt mye __ vennene sine i dag. Klokka halv fem er alle ferdige __ å spise. Han bader __ badekaret. Hun lager et par skiver __ ham. Hvordan er det hjemme __ dere? Er alle klare __ å gå? til med i hos

7 d) Si substantivene i riktig form
en potet > to av en lekse > noen av en familie > en av en skole > mange et hus > vårt et menneske > andre potetene leksene familiene skoler hus mennesker

8 e) Sett inn objektpronomen istedenfor ordene som er understreket.
Har du sett Maria? Kan du gi meg brødet? Kan du se huset? Spis potetene. Jeg kjører med Randi og Hans. Pass på barna. Jeg vil gjerne kjøpe bilen. Vil du passe på Othilie? Skal du påtur med Peter? Skal hun bo hos Melissa og Petter? Har du sett henne? Kan du gi meg det? Kan du se det? Spis dem. Jeg kjører med dem. Pass på dem. Jeg vil gjerne kjøpe den. Vil du passe på henne? Skal du på tur med ham? Skal hun bo hos dem?

9 f) Sett inn modale hjelpeverb slik at setningen betyr omtrent det samme.
Det er mulig å smake på maten. Han er nødt til å reise i morgen. Det er planen å reise til Tyrkia. Jeg har lyst til å lære mer. Det er best at du tar tran. Vi planlegger å gifte oss. Det er mulig å spise her. Jeg ønsker å studere historie. Det er best at du spiser grønnsaker. Det er nødvendig at du betaler nå. Vi kan smake på maten. Han må reise i morgen. De skal reise til Tyrkia. Jeg vil gjerne lære mer. Du bør ta tran. Vi skal gifte oss. Man kan spise her. Jeg vil studere historie. Du bør spise grønnsaker. Du må betale nå.

10 g) Sett inn verb i preteritum (regelrette verb).
1. (rydde) __ du på rommet ditt i går? å rydde – rydder – ryddet – har ryddet 2. (tenke) Han satt og __ på sin kone. å tenke – tenker – tenkte – har tenkt 3. (leke) De __ i flere timer sammen i går. å leke – leker – lekte – har lekt 4. (snakke) Jeg __ med henne på telefonen. å snakke – snakker – snakket – har snakket 5. (bade) Han __ i en halv time. å bade – bader – badet – har badet 1. Ryddet 2. tenkte 3. lekte 4. snakket 5. badet

11 h) Sett inn verb i preteritum (uregelrette verb)
1. (vite) Han __ ikke hva han skulle gjøre. å vite – vet – visste – har visst 2. (måtte) De __ reise til Frankrike. å måtte – må – måtte – har måttet 3. (gjøre) Han __ leksene sent på kvelden. å gjøre – gjør – gjorde – har gjort 4. (komme) Når __ du til Norge? å komme – kommer – kom – har kommet 5. (ha) Hva __ du på deg på festen? En rød kjole. å ha – har – hadde – har hatt 1. visste 2. måtte 3. gjorde 4. kom 5. hadde

12 i) Sett inn verb i perfektum (regelrette verb).
1. (jobbe) Vi __ ikke __ så mye med perfektum før. å jobbe – jobber – jobbet – har jobbet 2. (tenke) __ du __ å lære mer om perfektum? å tenke – tenker – tenkte – har tenkt 3. (snakke) __ læreren __ om perfektum på kurset? å snakke – snakker – snakket – har snakket 4. (skje) Hva __ __? å skje – skjer – skjedde – har skjedd 5. (glemme) __ du __ alt sammen? å glemme – glemmer – glemte – har glemt 1. har – jobbet 2. Har – du 3. Har – snakket 4. har skjedd 5. Har – glemt

13 j) Sett inn verb i perfektum (uregelrette verb
1. (gå) __ han __ på jobb? å gå – går – gikk – har gått 2. (være) Vi __ __ her hele tiden. å være – er – var – har vært 3. (gjøre) Hva __ dere __? å gjøre – gjør – gjorde – har gjort 4. (hjelpe) __ du __ Ernesto med leksene? å hjelpe – hjelper – hjalp – har hjulpet 5. (ha) __ han __ besøk i dag? å ha – har – hadde – har hatt 1. Har - gått 2. har vært 3. har – gjort 4. Har – hjulpet 5. Har – besøkt

14 k) Orddiktat 1. å hjelpe 2. foreldrene 3. arbeidsdagen er slutt halv fem 4. å rydde 5. nemlig 6. husarbeid 7. det riktige øyeblikket 8. vennene mine 9. våt 10. skitten 11. klokka halv sju 12. å tørke håret 13. tørst 14. et par skiver 15. å begynne 16. å glemme 17. det beste tidspunktet 18. hjemme hos dere 19. et badekar 20. en hjelp


Laste ned ppt "Kapittel 47 Å gjøre lekser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google