Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse Bergen HF Virksomhetsrapport per juli 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse Bergen HF Virksomhetsrapport per juli 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse Bergen HF Virksomhetsrapport per juli 2010

2 Behandlingsaktivitet somatikk pr. juli 2010

3

4 Døgnopphald per månad 2009 og 2010

5 DRG-poeng per månad 2009 og 2010

6 Utvikling ventetid/ventelister, somatikk

7 Epikrisetid somatikk 2009-2010

8 Fristbrudd for start helsehjelp, somatikk Etter overgang til nytt pasientdatasystem (DIPS) er det en utfordring å presentere korrekt tall på fristbrudd for somatisk sektor, da ventetid slutt ikke blir registrert på riktig måte. For å gi korrekt fremstilling er det valgt å regne ut tall basert på at helsehjelp er startet når pasienten har hatt første behandlingsepisode.

9 Behandlingsaktivitet psykisk helsevern

10 Utvikling ventetid/ventelister, Vaksenpsykiatri

11 Epikrisetid Vaksenpsykiatri 2009-2010

12 Utvikling ventetid/ventelister, Barne- og ungd.psyk.

13 Epikrisetid Barne- og ungd.psyk. 2009-2010

14 Regnskap pr. juli

15 Tall pr enhet, somatikk

16 Tall per enhet, rus og psykiatri

17 Tall per enhet, støtte/adm

18 Oppsummering for juli 2010 Budsjettavvik juli kr. 5,2 mill. Det er fortsatt gjort noen avsetninger for ISF- inntekt pga lav indeks etter juli. Noe periodiseringsavvik mellom juni og juli, bl.a. pga for sent/for tidlig varelevering Personalkostnad inkl. innleie gir et lite positivt budsjettavvik. Positive avvik på kost utstyr og kost lokaler.

19 Oppsummering etter 7 måneder Akkumulert budsjettavvik kr. 18,3 mill. Inntekt ISF – fortsatt noe usikker, men konservativt vurdert. Lønnskostnad inkl. innleie noe bedre enn budsjettert Varekostnad medikamenter avvik –kr. 18 mill. –biologiske legemidler utgjør 7,5 mill Gjestepasienter RUS viser avvik på –kr. 10 mill Energikostnad viser negativt avvik på kr. 12,3 mill

20 Oppfølging Fortsatt sterkt fokus på ISF- inntekt med koding og kodekvalitet. Videre analyser av inntekt ISF og aktivitet. Stram styring av lønnskostnader – fortsatt godkjenning ved tilsetting i stilling. Følge opp biologiske legemidler. Optimalisere kapasitetsbruk i KSK. Styring av energiforbruk.

21 Likviditetsbudsjett og prognose

22 Utvikling månedsverk

23 Utvikling sykefravær

24 Fordeling fravær


Laste ned ppt "Helse Bergen HF Virksomhetsrapport per juli 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google