Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammenlikning av resultater på tvers av tjenester (utvalgte skalaspørsmål) Innbyggerundersøkelsen 2013 Prosjektnummer TNS 13100001/12100288 23.04.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammenlikning av resultater på tvers av tjenester (utvalgte skalaspørsmål) Innbyggerundersøkelsen 2013 Prosjektnummer TNS 13100001/12100288 23.04.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammenlikning av resultater på tvers av tjenester (utvalgte skalaspørsmål) Innbyggerundersøkelsen 2013 Prosjektnummer TNS 13100001/12100288 23.04.2013

2 Totalvurderinger

3 Brukerens tilfredshet totalt Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. «Brukerens tilfredshet totalt» er en indeks eller gjennomsnittet av de tre spørsmålene om tilfredshet alt i alt, om å oppfylle forventninger, og om nærhet til ideal. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

4 Brukerens tilfredshet totalt Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. «Brukertilfredshet totalt» er en indeks eller gjennomsnittet av de tre spørsmålene om tilfredshet alt i alt, om å oppfylle forventninger, og om nærhet til ideal. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

5 Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med denne tjenesten? Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

6 Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med denne tjenesten? Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

7 I hvilken grad pleier denne tjenesten å innfri dine forventninger? Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller liten grad, 51-70 noen grad, 71-80 stor grad, 81-100 svært stor grad. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

8 I hvilken grad pleier denne tjenesten å innfri dine forventninger? Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller liten grad, 51-70 noen grad, 71-80 stor grad, 81-100 svært stor grad. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

9 Tenk deg en ideell tjeneste. Hvor nær opp til dette idealet er den tjenesten du har erfaring med? Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller fjernt fra idealet, 51-70 delvis nært idealet, 71-80 nært idealet, 81-100 svært nært idealet. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

10 Tenk deg en ideell tjeneste. Hvor nær opp til dette idealet er den tjenesten du har erfaring med? Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller fjernt fra idealet, 51-70 delvis nært idealet, 71-80 nært idealet, 81-100 svært nært idealet. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

11 Hvor stor eller liten tillit har du til denne tjenesten? Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 liten tillit/nøytral, 51-70 middels tillit, 71-80 høy tillit, 81-100 svært høy tillit. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

12 Hvor stor eller liten tillit har du til denne tjenesten? Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 liten tillit/nøytral, 51-70 middels tillit, 71-80 høy tillit, 81-100 svært høy tillit. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

13 På hvilken måte vil du omtale denne tjenesten? Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller negativt, 51-70 delvis positivt, 71-80 positivt, 81-100 svært positivt. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

14 På hvilken måte vil du omtale denne tjenesten? Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller negativt, 51-70 delvis positivt, 71-80 positivt, 81-100 svært positivt. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

15 Tilgjengelighet

16 Åpningstidene Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

17 Åpningstidene Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

18 Avstanden til tjenesten (fra hjemmet) Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Utdanning og Kultur: Helse: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

19 Avstanden til tjenesten (fra hjemmet) Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

20 Ventetiden på telefonen Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

21 Ventetiden på telefonen Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

22 Ventetiden for å få svar på brev/e-post Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

23 Ventetiden for å få svar på brev/e-post Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

24 Ventetid Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

25 Ventetid Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

26 Materielle forhold

27 Lokalenes generelle standard Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Utdanning og Kultur: Helse: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

28 Lokalenes generelle standard Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

29 Tilretteleggingen for funksjonshemmede Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

30 Tilretteleggingen for funksjonshemmede Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

31 Inneklima Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

32 Inneklima Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

33 Tilpasning til brukeren

34 Din mulighet til å påvirke tjenesten Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

35 Din mulighet til å påvirke tjenesten Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

36 Opplevd trygghet Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

37 Opplevd trygghet Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

38 Tilgangen til tolk Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

39 Tilgangen til tolk Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

40 Digitale løsninger

41 Internettsidene Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

42 Internettsidene Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

43 Muligheten til å bruke sosiale medier for å gi innspill eller kommentere tjenesten Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Utdanning og Kultur: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

44 Muligheten til å bruke sosiale medier for å gi innspill eller kommentere tjenesten Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

45 Muligheten til selv å utføre oppgaver over internett Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår). Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd.

46 Muligheten til selv å utføre oppgaver over internett Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår). Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd.

47 Å finne informasjon

48 Å finne fram til informasjon om tjenesten (åpningstider, kontaktinformasjon o.l.) Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

49 Å finne fram til informasjon om tjenesten (åpningstider, kontaktinformasjon o.l.) Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

50 Å finne informasjon om tjenestens tilbud på tjenestens internettsider Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

51 Å finne informasjon om tjenestens tilbud på tjenestens internettsider Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

52 Å finne informasjon om deg/dine forhold knyttet til tjenesten på internett Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett. Utdanning og Kultur: Helse: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

53 Å finne informasjon om deg/dine forhold knyttet til tjenesten på internett Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

54 Kontakt

55 Å komme i kontakt med en ansatt som kan svare på ditt spørsmål Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett. Utdanning og Kultur: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

56 Å komme i kontakt med en ansatt som kan svare på ditt spørsmål Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

57 Å legge frem din sak uforstyrret Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

58 Å legge frem din sak uforstyrret Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

59 Å forstå informasjon

60 Å forstå informasjon fra tjenesten Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

61 Å forstå informasjon fra tjenesten Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

62 Å forstå hva som blir sagt på telefonen/i møter med de ansatte Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

63 Å forstå hva som blir sagt på telefonen/i møter med de ansatte Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

64 Å forstå brev/epost fra tjenesten Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

65 Å forstå brev/epost fra tjenesten Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

66 Å forstå informasjon om regler Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett. Utdanning og Kultur: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

67 Å forstå informasjon om regler Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

68 Å forstå hvordan skjemaer skal fylles ut Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

69 Å forstå hvordan skjemaer skal fylles ut Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

70 Å utføre oppgaver

71 Å utføre oppgaver over internett (selvbetjeningsløsninger, registrere informasjon, sende søknader o.l.) Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

72 Å utføre oppgaver over internett (selvbetjeningsløsninger, registrere informasjon, sende søknader o.l.) Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

73 Søknadsprosesser

74 Å søke om plass Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett. Utdanning og Kultur: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

75 Å søke om plass Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

76 De ansattes service

77 Å behandle deg (brukeren) med respekt Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

78 Å behandle deg (brukeren) med respekt Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

79 Å lytte Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

80 Å lytte Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

81 Å forklare beslutninger Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

82 Å forklare beslutninger Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

83 Å være imøtekommende Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

84 Å være imøtekommende Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

85 Å gi veiledning/råd Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

86 Å gi veiledning/råd Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

87 De ansattes evne til å løse oppgavene

88 De ansattes faglige kompetanse til å løse oppgavene Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

89 De ansattes faglige kompetanse til å løse oppgavene Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

90 De ansattes evne til å informere deg om dine (brukerens) muligheter Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

91 De faglig ansattes evne til å informere deg om dine (brukerens) muligheter Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

92 De ansattes evne til å følge deg (brukeren) opp Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

93 De ansattes evne til å følge deg (brukeren) opp Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

94 Omsorg: De ansattes evne til å henvise deg til andre relevante tjenester Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Utdanning og Kultur: Helse: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

95 De ansattes evne til å henvise deg til andre relevante tjenester Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

96 De ansattes evne til å tilpasse tilbudet ut fra dine (brukerens) behov Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

97 De ansattes evne til å tilpasse tilbudet ut fra dine (brukerens) behov Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

98 De ansattes evne til å møte dine behov når det oppstår en situasjon utenom det vanlige Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

99 De ansattes evne til å møte dine behov når det oppstår en situasjon utenom det vanlige Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

100 De ansattes evne til å gi viktig informasjon

101 Gir deg nødvendig informasjon Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller liten grad, 51-70 noen grad, 71-80 stor grad, 81-100 svært stor grad. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

102 Gir deg nødvendig informasjon Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller liten grad, 51-70 noen grad, 71-80 stor grad, 81-100 svært stor grad. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

103 Gjør det de kan for å sikre det du har rett til Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller liten grad, 51-70 noen grad, 71-80 stor grad, 81-100 svært stor grad. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

104 Gjør det de kan for å sikre det du har rett til Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller liten grad, 51-70 noen grad, 71-80 stor grad, 81-100 svært stor grad. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

105 Saksbehandlingsprosesser

106 Informasjon om saksbehandlingstiden Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Utdanning og Kultur: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

107 Informasjon om saksbehandlingstiden Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

108 Muligheten til å sende inn opplysninger og motta svar over internett Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Utdanning og Kultur: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

109 Muligheten til å sende inn opplysninger og motta svar over internett Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

110 Saksbehandlingstiden Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Utdanning og Kultur: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

111 Saksbehandlingstiden Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

112 Hvordan beslutningen ble forklart Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Utdanning og Kultur: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

113 Hvordan beslutningen ble forklart Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

114 Å fremføre en klage

115 Å fremføre en klage til/på tjenesten Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

116 Å fremføre en klage til/på tjenesten Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

117 Klagebehandling

118 Informasjon om dine klagemuligheter og om hvordan du skal gå frem for å klage Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

119 Informasjon om dine klagemuligheter og om hvordan du skal gå frem for å klage Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

120 Selve behandlingen av din klage Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Utdanning og Kultur: Helse: Omsorg: Myndighets- organer: Rangering av tjenestene innenfor hver kategori (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).

121 Selve behandlingen av din klage Figuren viser gjennomsnittskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0- 50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd. Totalrangering på tvers av alle tjenestene etter gjennomsnittskår (fra høyeste til laveste gjennomsnittskår).


Laste ned ppt "Sammenlikning av resultater på tvers av tjenester (utvalgte skalaspørsmål) Innbyggerundersøkelsen 2013 Prosjektnummer TNS 13100001/12100288 23.04.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google