Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Øvre Sund bru åpner i 2011, vurdering av bruk av gamle bybru pågår nå Tiltaksplan for handel og servicenæringen i Drammen sentrum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Øvre Sund bru åpner i 2011, vurdering av bruk av gamle bybru pågår nå Tiltaksplan for handel og servicenæringen i Drammen sentrum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Øvre Sund bru åpner i 2011, vurdering av bruk av gamle bybru pågår nå Tiltaksplan for handel og servicenæringen i Drammen sentrum

2 Oppdraget Vedtaket i bystyret 23.11.2010: ”Bystyret ber Rådmannen i samarbeid med Byen Vår Drammen og Drammen Næringslivsforening å gjennomføre en studie med etterfølgende tiltaksplan for å fremme handel og servicenæringen i sentrum. Forslag til tiltaksplan bes lagt fram for bystyret i forbindelse med 2. tertial.”

3 Prosessen Studier og analyser: Samarbeid Trondheim og Miljøverndep. Utfordringer og muligheter: SWOT-analyse referansegruppe febr. Diskusjon av tiltak: Referansegruppe 06.09.11 Forslag til mulige tiltak presentert på Frokostmøte 28.09.11. Forankring i Byen Vår Drammen og Drammen Næringslivsforening

4 Utfordringer: SWOT-analysen 09-10.02.11 Tilgjengelighet til sentrum Generelt Bybrua, funksjon og standard Parkeringstilbudet Sentrumsfunksjoner og byutvikling Fysisk utforming og aktivitet Attraktive sentrumsboliger Flere arbeidsplasser Byutviklingen krever nye større grep Bydrift (organisering, drift og vedlikehold) Vedlikehold av gater, plasser og torg Aktivitet og åpningstider Driftsøkonomien er avgjørende for næringslivet Bybrua Markedsføring, informasjon og aktiviteter/events Markedsføringen Kommunikasjonen kommune/næringsliv Aktiviteter og ”festival planning” Andre utfordringer Areal- og transportstyring – lokalt og regionalt Befolkningsvekst og –sammensetning Økonomisk utvikling

5 Overordnete rammer Sikre sentrums regionale rolle i Felles areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-23 Revidering kommuneplan Revidering av KDPL for Sentrum Byutvikling Arbeid med egen sentrumstrategi : - rammebetingelser for fortetting - lokalisering av ny virksomhet - gjennomføring - kommunens aktørrolle - markedsføring (videreføring Omdømmeprosjektet) Bydrift Sikre bedre vinterdrift Sikre et rent sentrum Felles åpningstider Aktiv bruk av byrom (gater, plasser) Tilgjengelighet Parkering - endring offentlig/privat parkeringsordning - nye offentlig/private p-hus - bedre sykkelparkering, spesielt jernbanest. Kollektivtrafikk - bedre busstilbud - bedre traséer og holdeplasser - utrede bybane Sykkel - reetablere bysykkelordning Bybrua Avklare nytt kjøremønster Oppgradering av Bybrua Informasjon Bedre informasjon kommune-næringsliv Diskusjon av tiltak: Referansegruppe 06.09.11

6 - Bystrategi : kommuneplanens samfunnsdel (2012) - Buskerudbyen – fortetting og endret transport - 2012-23 (pågår) - Strategisk næringsplan for Drammen, med vekt på sentrum (pågår) - Videreføring Omdømmeprosjektet (avklaring pågår) - Nytt p-hus på Strømsø (start høsten 2011) - Reetablering bysykler (våren 2012) - Kommunal avtale om brøyting (pågår) - Avklaring nytt kjøremønster på Bybrua (våren 2012) - Frigivelse av arealer til transformasjon i sentrum (pågår) Pågående tiltak og prosesser

7 Transformasjons- og fortettingsområder STRØMSØ BRAGERNES TRAVBANEN SUNDLAND NYBYEN TOLLBUKAIA BRAKERØYA TANGEN/ NØSTED

8 Forslag til mulige tiltak Strakstiltak (1-2 år) Parkeringsordning - prøveordning basert på offentlig-privat samarbeid Felles åpningstider i sentrum Oppgradering av Bybrua - skifte dekke/membran og nye fortau m/snøsmelteanlegg (foreslått i økonomiplan) Vinterdrift - politivedtekt – kommunen overtar ikke politiets myndighet - styrke oppfølging i sentrum - vinter 2011/2012 - feie snø på fortau bybrua - nye snøsmelteanlegg Strømsø torg (jfr. tegning) - snøsmelteanlegg Amt. Bloms gate/N. Torggate søkes iverksatt - gårdeier-”abonnement” Gatevarme i sentrum Snøsmelteanlegg i sentrum

9 Forslag til mulige tiltak Strakstiltak (1-2 år) Strømsø torg – snøsmelteanlegg


Laste ned ppt "Øvre Sund bru åpner i 2011, vurdering av bruk av gamle bybru pågår nå Tiltaksplan for handel og servicenæringen i Drammen sentrum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google