Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klima- og bærekraftstrategier i DK Status Framtidens Byer – 4 departementer, 13 bykommuner – intensjonavtale 17.6.08: Areal og transport Stasjonær energi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klima- og bærekraftstrategier i DK Status Framtidens Byer – 4 departementer, 13 bykommuner – intensjonavtale 17.6.08: Areal og transport Stasjonær energi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klima- og bærekraftstrategier i DK Status Framtidens Byer – 4 departementer, 13 bykommuner – intensjonavtale 17.6.08: Areal og transport Stasjonær energi Forbruk og avfall Klimatilpasning Lokalt/regionalt satsingsområde Vannmiljø Lokal luftforurensning

2 Framtidens byer - målsettinger Hovedmål: Redusere de samlede klimagassutslippene fra: –Vegtransport –Stasjonær energibruk –Forbruk og avfall Utvikle strategier for å møte framtidige klimaendringer Delmål: Forbedre det fysiske bymiljø, med tanke på: –Sikkerhet –Helse –Opplevelse og næringsutvikling

3 Framtidens Byer – rammebetingelser MD 1.Intensjonsavtale MD, 17. juni 2008 2.Handlingsprogram, desember 2008 Areal- og transport Stasjonær energi Forbruk og avfall Klimatilpasning 3.Utbetaling kr 500.000, fra MD 4.Politisk forankring av handlingsprogram 5.Forpliktende, langsiktig avtale MD Friske utviklingsmidler ??? ”Planprogram” Gjeldende vedtak og strategier Evt. tilføyelser

4 Plan- og styringssystemet - prinsippskisse Planstrategi, kommuneplan Økonomiplanlegging Årlige prioriteringer Strategiske føringer ”Fra plan til handling” BMS Ressurser FB, Plan- program Strategiske temaplaner Klima /bærekraft Regional VA- plan... Mål/resultatkrav Målekart gjennomgående unike Virksomhetsplanlegging og gjennomføring

5 Klima- og bærekraftstrategier - kommunale roller - styringsprinsipper Samfunnsaktør Myndighetsutøver Tjenesteleverandør Kommune- organisasjonen By- og region - samfunnet ”Feie for egen dør” Politisk styring Hovedavtalen

6 Areal og transport Stasjonær energi Forbruk og avfall Klima- tilpasning Bysamfunn - samfunnsaktør - myndighetsutøver - tjenesteprodusent - Regional areal- og transportplan Samarbeids- prosjektet Buskerudbyen (Arealdel m/planbestem., m.m.) - Klimavennlig utbygging- Prosjekt by og boligutstilling - Utrede områder for klimavennlig energiforsyning (planbestem.) - Eierstrategier EB, RfD og Lindum - Følge opp Eierstrategier RfD, Lindum - ROS havnivå, nedbør Tiltaksplan (planbestem. arealdel) Kommunal virksomhet ”Feie for egen dør” Miljøsertifisering -Transport egen virksomhet - Arbeidsreiser - Lokalisering - Energistyring egne bygg - Miljø-/energi- krav, nye bygg -Innkjøpsstrategi- Planlegging av egne bygg og infrastruktur Framtidens byer Skisse til handlingsprogram Endring forutsetter kunnskap, kommunikasjon og medvirkning

7 Handlingsprogram - tilnærming Framtidens Byer: Areal og transport Stasjonær energi Forbruk og avfall Klimatilpasning Lokale/regionale prosesser: Samordnet plan HS (2008) Samordnet plan VA (2009) Planprogram og planstrategi kommuneplanen: 1. Areal og transport 2. Stasjonær energi 3. Forbruk og avfall 4. Klimatilpasning 5. Lokal luftforurensing 6. Vannmiljø

8 Forankring av handlingsprogram By- og regionperspektivet 07.10. Bystyrekomiteen - Drøfting handlingsprogram 09.10. Oppdaterte programområdenotater 04.11. Formannskapet (budsjett/øk.pl. - Utkast ø-plan, inklusive omtale av handlingsprogram 11.11. Bystyrekomiteen 25.11. Bystyret (budsjett/øk.plan) 2.12. Bystyrekomite (sak om handlingsprogram 16.12. Bystyret (alternativt januar) ”Feie for egen dør” 17-18.09 HTV Samarbeids- seminar 29.10 HR-dir., møte HTV 26.11 HR-dir., møte HTV Osv. 17.11 Partssammensatt utvalg Behandler økonomiplan Parstsammensatt utvalg desember/ januar Handlingsprogram Framtidens byer


Laste ned ppt "Klima- og bærekraftstrategier i DK Status Framtidens Byer – 4 departementer, 13 bykommuner – intensjonavtale 17.6.08: Areal og transport Stasjonær energi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google