Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IndikatorerÅr 2010Kommentar Sosialhjelpsmottakere (totalt)2029Ant. klienter varierer fra mnd til mnd Antall deltakere på KVP (totalt)150 Sosialhjelpsmottakere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IndikatorerÅr 2010Kommentar Sosialhjelpsmottakere (totalt)2029Ant. klienter varierer fra mnd til mnd Antall deltakere på KVP (totalt)150 Sosialhjelpsmottakere."— Utskrift av presentasjonen:

1 IndikatorerÅr 2010Kommentar Sosialhjelpsmottakere (totalt)2029Ant. klienter varierer fra mnd til mnd Antall deltakere på KVP (totalt)150 Sosialhjelpsmottakere (18 – 24 år)495Utgjør ca 24 % av totalt ant.sos.hj.m Må sees i sammenheng med deltakere i KVP Antall deltakere på KVP (18 – 24 år)2617 % av totalt antall deltakere Snitt utbetaling sosialhjelp per mottaker per måned 6.517 krUtbetalingene varierer fra måned til måned. Veiledende norm er 5.000 kr Gjennomsnittlig stønadslengde (vi ligger på landsgjennomsnittet) 5,6 mndHvor mange måneder hver mottaker har fått sosialhjelp inneværende år Antall med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold 82140 % av alle. Inneholder ikke mottakere av KVP stønad eller mottakere av Introduksjonsstønad Styringsinfo – sosiale tjenester

2 IndikatorÅr 2010Kommentar Aktive brukere av rustjenesten386Gjennomsnitt Innleggelser på rusinstitusjon160Spesialisthelsetjenesten En person kan ha flere innleggelser Antall rusavhengige i omsorgstiltak29Spesialisthelsetjenesten Kommunale plasser – rus3 akutt 8 ordinære BO7 Korttids-/langtidsplasser – rus9Seilmakerstua Antall personer med LAR95Legemiddelassistert rehabilitering Antall bosatte flyktninger75Vedtak om bosetting av 80 Antall bosatte enslige mindreårige flyktninger 18Vedtak om bosetting av 20 Antall deltakere på Introduksjonsprg158 Styringsinfo – sosiale tjenester

3 Boligløftet/BASISStatus 1.11.11Kommentar Antall kjøpte kommunale utleieboliger 23Boliger kjøpt i 2011 Total kjøpssum38 millTotal investeringsramme vedtatt i 1.tertial 2011 er 60 mill Antall husstander som er vurdert og veiledet 69Formål å øke gjennomstrømningen i de kommunale utleieboligene Antall innvilget Startlån og boligtilskudd 13Antall husstander i Leie til eie Sum tilsagn Startlån til målgruppen 11,5 millAntall husstander i Leie til eie Sum tilsagnboligtilskudd til målgruppen (ramme er 4 mill) 2,2 millAv husstander Leie til eie Solgte kommunale leiligheter7Til deltakere i Leie til eie Totalt utbetalt Startlån Samlet utbetaling av Startlån i 2011 (ramme er 80 mill) 31,7 millDet er gitt forhåndstilsagn for ytterligere 50. 120.00

4 IndikatorÅret 2010Kommentar Brukere hjemmesykepleie1355Antall tjenestemottakere siste dag i perioden Antall søknader hjemmesykepleie919 Innvilgelsesprosent - hjemmesykepleie 99 %Andel søknader som er innvilget i perioden Gjennomsnittlige effektueringstid-4Antall dager som går fra vedtak er fattet til tjenesten mottas første gang Pleie- og omsorgstjenester

5 IndikatorÅret 2010Kommentar Brukere hjemmehjelp/ praktisk bistand 1209Antall tjenestemottakere siste dag i perioden Antall søknader - hjemmehjelp346 Innvilgelsesprosent - hjemmehjelp99%Andel søknader som er innvilget i perioden Gjennomsnittlige effektueringstid21Antall dager som går fra vedtak er fattet til tjenesten mottas første gang Pleie- og omsorgstjenester

6 IndikatorÅret 2010Kommentar Antall korttidsplasser eldre100 Antall plasser heldøgns omsorgsbolig - eldre 54Filten og Austadgata Antall søknader - korttidsplasser1959 Innvilgelsesprosent - korttidsplasser94 %Andel søknader som er innvilget Gjennomsnittlige effektueringstid - korttidsplasser 16Antall dager som går fra vedtak er fattet til tjenesten mottas første gang Korttids- /langtidsplasser – psyk9Seilmakerstua Pleie- og omsorgstjenester

7 IndikatorÅret 2010Kommentar Antall sykehjemsplasser - eldre393 Antall søknader - sykehjem317Gjennomsnittlig antall søknader per måned i 2011 ligger på 17 Innvilgelsesprosent91 %Andel søknader som er innvilget i perioden Gjennomsnittlige effektueringstid31Antall dager som går fra vedtak er fattet til tjenesten mottas første gang Pleiefaktor (antall årsverk i direkte pleie/antall plasser) 0,71Varierer innad i virksomhetene og virksomhetene i mellom Pleie- og omsorgstjenester


Laste ned ppt "IndikatorerÅr 2010Kommentar Sosialhjelpsmottakere (totalt)2029Ant. klienter varierer fra mnd til mnd Antall deltakere på KVP (totalt)150 Sosialhjelpsmottakere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google