Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RETNINGSLINGER FOR REKVIRERING AV LABORATORIEUNDERSØKELSER O.A. VED

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RETNINGSLINGER FOR REKVIRERING AV LABORATORIEUNDERSØKELSER O.A. VED"— Utskrift av presentasjonen:

1 RETNINGSLINGER FOR REKVIRERING AV LABORATORIEUNDERSØKELSER O.A. VED
Velg tema: RETNINGSLINGER FOR REKVIRERING AV LABORATORIEUNDERSØKELSER O.A. VED PSYKIATRISK KLINIKK Innledning Basisundersøkelser INNLEDNING: Retningslinjene representerer minste sett av prøver som skal rekvireres initialt i behandlingsforløpet, både i poliklinikk og sengeposter, før innstilling på gitte medikamenter og oppfølging av medikamentell behandlingen. Den enkelte lege skal i tillegg vurdere om det er nødvendig å rekvirere andre undersøkelser. ( For detaljer om den enkelte undersøkelse se intranett: Elektroniske verktøy /Lab-håndbok.) Laboratorieundersøkelser er kostnadskrevende, og mange pasienter opplever prøvetaking som en belastning. For å unngå unødig undersøkelser skal den enkelte lege sørge for at det ikke taes prøver som allerede er tatt, og som fortsatt er gyldige. (”Basisundersøkelsene” skal ikke gjentas med mindre basisundersøkelsen er eldre enn 24 mnd, eller det foreligger endringer i det kliniske bilde). PAB har ansvaret for at hver enkelt pasient blir vurdert for behov for blodprøver. Det er teamets lege som avgjør hvilke prøver som skal tas og som skriver ut rekvisisjon. Som hovedregel skal aktuelle blodprøver være tatt av primærlege før henvisning og være dokumentert i henvisningen. Antidepressiv behandl. Nevroleptika/ antipsykotisk Litiumbehandling Antiepileptikabehandl. Medikament- analyser Rekvirering/ prøvesvar EQS id Ver. 2.0/ rev

2 | BASISUNDERSØKELSENE Blodprøver ”Basisundersøkelse”
Skal innhentes for alle pasienter før oppstart av behandling i klinikk / poliklinikk Hb, Na, K, Kreatinin, ALAT Velg tema: Innledning + Ved overvekt Glukose Basisundersøkelser + > 60 år Glukose, Vitamin B12, Ery-Folat) Ved opplysninger om Hepatitt (A,B og C) og eller HIV + Antidepressiv behandl. Nevroleptika/ antipsykotisk Ved mistanke om Hepatitt (A,B og C) og eller HIV S-Bilirubin / HIV Hepatittserologi + Litiumbehandling Antiepileptikabehandl. + Ca, Fritt T4 / TSH, Homocystein, Ferritin Ved symptomer på depresjon Medikament- analyser Ved betydelige angst- symptomer eller panikkanfall + Fritt T4 / TSH Rekvirering/ prøvesvar + Maskin-diff, Fosfat, Magnesium, Glukose (ikke fastende), Ionisert kalsium, Jern, TIBC, Ferritin, Vitamin B12, Ery-folat, Fritt T4/TSH. På indikasjon: INR, totalprotein og albumin Ved spiseforstyrrelse + Ved alkoholmisbruk Vitamin B12, GT, (Etanol) + Ved mistanke om stoffmisbruk Urinprøve, hepatittserologi + Ved demens LPK, MCH/MCV/RDW, ALP, GT, Totalkolesterol, Ionisert kalsium, Glukose (ikke fastende), Jern, TIBC, Ferritin, Vitamin B12,(s-folat), HbA1c, Albumin, CRP, FT4/TSH, Homocystein, MMA Den enkelte lege er ansvarlig for å iverksette supplerende undersøkelser og korrigerende tiltak når prøvesvar avviker fra normalområdet. Prøvene rekvireres for prøvetaking påfølgende arbeidsdag.

3 Tillegg til basisundersøkelser
| Antidepressiv behandling Blodprøver Velg tema: + Spesifikke undersøkelser/serumspeil På indikasjon Innledning Ved tilleggsmedisinering / interaksjonsproblematikk Vurdér supplerende undersøkelser + Basisundersøkelser KONTROLL 6-8 uker etter innstilt vedlikeholdsdose På indikasjon Antidepressiv behandl. Nevroleptika/ antipsykotisk Litiumbehandling Antiepileptikabehandl. | Nevroleptika/antipsykotisk behandling Blodprøver Medikament- analyser Spesifikke undersøkelser ved antipsykotisk medikamentell behandling Se egen tabell her: + Rekvirering/ prøvesvar + Ved tilleggsmedisinering / interaksjonsproblematikk Vurdér supplerende undersøkelser KONTROLL For LEPONEX® B-LPK ≥ 3,5 × 109/l. B – Nøytrofile granulocytter ≥ 2,0 × 109/l. B-Diff. blod hver uke i 18 uker etter oppstart Leponex. Deretter hver 4.uke Ved seponering videreføres monitorering i 4 uker

4 Tillegg til basisundersøkelser
| Litiumbehandling Blodprøver + Før oppstart med Litium Kreatinin, TSH, Fritt T4 Velg tema: Innledning + Ved tilleggsmedisinering / interaksjonsproblematikk Vurdér supplerende undersøkelser. Se på forsiktighetsregler i preparatomtalen KONTROLL Basisundersøkelser + Ukentlig de første 4 uker S-Li (0,5 – 0,8 – 1,2 mmol/l) + En gang annenhver måned neste 12 mnd. S-Li, Kreatinin Antidepressiv behandl. Nevroleptika/ antipsykotisk + Deretter ikke sjeldnere enn hver 6. mnd S-Li, Kreatinin, Fritt T4 / TSH Litiumbehandling Antiepileptikabehandl. | Antiepileptikabehandling Blodprøver Medikament- analyser + Spesifikk undersøkelse Se på forsiktighetsregler i preparatomtalen + Før oppstart med Karbamazepin Hematogram Rekvirering/ prøvesvar + Før oppstart med Valproat ASAT + Før oppstart med Lamotrigin ASAT + Ved tilleggsmedisiner / interaksjonsprobl. Vurdér supplerende undersøkelser KONTROLL 2 uker etter innstilt vedlikeholdsdose og deretter årlig Hb, LPK, Kreatinin, ALAT, ALP, Nivåmåling av medikament + Bruk av Karbamazepin B-Hematogram + Bruk av Valproat / Før kirurgisk inngrep S-ASAT, Trombocytter + + Bruk av Lamotrigin / Før kirurgisk inngrep S-ASAT, Trombocytter

5 INDIKASJONER OG RUTINER FOR MEDIKAMENTANALYSER
Velg tema: Innledning Mistanke om non-complianse Bivirkninger og forgiftningssymptomer Terapisvikt Doseendring / tilleggsmedisinering med interaksjonsproblematikk Basisundersøkelser Antidepressiv behandl. Nevroleptika/ antipsykotisk Litiumbehandling Antiepileptikabehandl. Medikament- analyser Serumkonsentrasjonsmåling av medikamenter skal gjøres slik at bunn-konsentrasjon blir målt. For nivåmåling av medikamenter som doseres daglig skal prøven taes medikamentfastende umiddelbart før ny morgendose. For nivåmåling av depotmedikamenter skal prøven taes dagen før ny injeksjon. Det er viktig at behandlende lege forelegges svar på nivåmålingen før ny depotdose injiseres. Det er viktig at nivåmåling gjøres etter at medikamentet har oppnådd likevekts-konsentrasjon. Dette varierer fra medikament til medikament, og kan være forskjellig i oppstartsperiode og ved doseendring i kronisk terapi. Rekvirerende lege skal følge de anvisninger som er gitt av Sentrallaboratoriet ved Helse Nord-Trøndelag (se sykehusets intranett: Elektroniske verktøy/Lab-håndbok). Rekvirering/ prøvesvar

6 RUTINER FOR REKVIRERING / PRØVESVAR
Velg tema: Innledning Basisundersøkelser Rekvirering Elektive innleggelser / poliklinikk: Prøver rekvireres av henvisende instans. Prøvesvar finnes i EPJ - MyWay2lab om prøvene er analysert ved HNT. Øyeblikkelig hjelp-innleggelse / poliklinikk: Prøver rekvireres av mottakende lege Antidepressiv behandl. Nevroleptika/ antipsykotisk Litiumbehandling Antiepileptikabehandl. Medikament- analyser Rekvirering/ prøvesvar De ulike enheter ved klinikken har ulike rutiner for håndtering av rekvisisjoner og prøvesvar. Den enkelte lege må følge de rutiner som gjelder ved hver enhet.

7 Prøver ved antipsykotisk behandling
Tilbake Oppstart 2 uker 4 uker 6 uker 8 uker  12 uker 6 mnd Årlig Somatisk status X BMI Abdominalomkrets Hb LPK Na K Kreatinin Karbamid ASAT ALAT Bilirubin Glukose* Kolesterol* LDL* HDL* Triglyserider* TSH T4 Prolaktin Urinstix EKG** EEG *Fastende **Hos pasienter med >3 risikofaktorer, medikamenttoksisitet (OBS! QT-tid) *** Tidligere epileptiske anfall, bruk av krampesenkende medikamenter, spesielt ved kombinasjon av flere


Laste ned ppt "RETNINGSLINGER FOR REKVIRERING AV LABORATORIEUNDERSØKELSER O.A. VED"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google