Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Post 4, sykehuset Levanger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Post 4, sykehuset Levanger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Post 4, sykehuset Levanger
Psykiatrisk klinikk Varselsignaler Beredskapsplan Post 4, sykehuset Levanger

2 Varselsignaler Varselsignaler for tilbakefall er tidlige symptomer som tyder på at en er i ferd med å få et tilbakefall. Det er ofte forvarsler / tegn før en psykose bryter ut ( en ”brygger på noe”, på samme måte som en kjenner at influensaen er på vei ) Slike tegn kan være: Isolasjon / likegyldighet, søvnproblemer, rastløshet, problemer med personlig hygiene, depresjon, høre stemmer osv. Noen ganger er pasienten klar over dette selv, andre ganger er det familien som ser at noe er i ferd med å skje. Pasient og familie bør lære seg å oppdage pasientens personlige varseltegn. Listen over spørsmål er omfattende. Da varselsignalene er individuelle er det greit å kunne gå gjennom hele listen. Definer 4 varselsignaler som er spesielle for deg. Minimum ett bør være synlig for andre. Disse danner grunnlaget for en beredskapsplan. En kan da sette i gang tiltak som kan hindre sykdomsutbrudd / tilbakefall med psykose. Psykiatrisk klinikk

3 Varselsignaler for tilbakefall
Bare før jeg ble syk 1. Følte du deg anspent eller nervøs? 2. Følte du deg deprimert? 3. Hadde du problemer med å sove? 4. Følte du deg rastløs? 5. Hadde du vanskelig for å konsentrere deg? 6. Hadde du dårlig appetitt? 7. Hadde du problemer med å huske ting? 8. Følte du deg forfulgt? 9. Så du mindre til dine venner? 10. Manglet du interesse for ting rundt deg? 11. Grublet du over religiøse problemer? 12 Følte du deg mer oppstemt enn vanlig? 13. Hadde du vonde drømmer? 14. Var du mer aggressiv enn vanlig? 15. Ble du lett irritert over småting? 16. Hadde du tanker om å skade deg? 17. Hadde du tanker om å skade / drepe andre? 18. Hadde du ofte smerter eller plager? 19. Syntes du omgivelsene forandret seg? 20. Syntes du deler av kroppen forandret seg? 21. Gikk du opp / ned i vekt? 22. Følte du at andre ville deg vondt? 23. Opplevde du tankene dine som fremmede/ikke dine? 24. Trodde du at ting i TV, radio eller aviser handlet om deg? 25. Syntes du lyder, farger eller lukter forandret seg? 26. Hørte du lyder/så skygger som andre ikke gjorde? 27. Drakk du alkohol eller brukte narkotika? 28. Følte du at tankene dine gikk raskere enn vanlig? 29. Følte du deg mindreverdig? 30. Kom du lett i krangel? 31. Isolerte du deg i forhold til familie og venner? Psykiatrisk klinikk

4 Mine varselsignaler Et varselsignal kan være et tidlig tegn på at en psykisk forverring er på gang. Dette kan sammenlignes med kløe i halsen, eller det å føle seg uvel, som kan være et tidlig varselsignal på at en forkjølelse er på gang. For å finne mine varselsignaler har jeg gått gjennom listen ”varselsignaler for tilbakefall” og kommet fram til følgende: 1.…………………………………………………………………………… 2.…………………………………………………………………………… 3.………………………………………………………………………….. 4……………………………………………………………………………. Psykiatrisk klinikk

5 Gradering av varselsignaler
Jeg vil gradere mine varselsignaler på følgende måte: 1…………………………………………………………………………………………………… Sterk …………………………………………………………………… Moderat ………………………………………………………………….. Svak ………………………………………………………………….. Ikke tilstede……………………………………………………………….. 2…………………………………………………………………………………………………… Sterk …………………………………………………………………… Moderat ………………………………………………………………….. Svak ………………………………………………………………….. Ikke tilstede……………………………………………………………….. 3…………………………………………………………………………………………………… Sterk …………………………………………………………………… Moderat ………………………………………………………………….. Svak ………………………………………………………………….. Ikke tilstede……………………………………………………………….. 4…………………………………………………………………………………………………… Sterk …………………………………………………………………… Moderat ………………………………………………………………….. Svak ………………………………………………………………….. Ikke tilstede……………………………………………………………….. Vi er enige om ar dette er mine varselsignaler og at jeg bør søke hjelp når de er moderate eller sterke. Dato: ……………… ………………………… …………………………. Pasient sign Behandler sign Psykiatrisk klinikk

6 Beredskapsplan En beredskapsplan har til hensikt å hindre tilbakefall og kan brukes av både familien og pasienten. Planen blir laget av pasienten og behandler sammen med familien eller nære pårørende. Den skal inneholde konkrete tiltak som kan gjennomføres hvis pasienten eller familien ser tegn til varselsignaler. Den skal inneholde telefonnummer til behandler og andre personer som er viktige støttespillere for pasienten. Planen skal være en trygghet for pasienten og pårørende. Planen skal være forpliktende for behandlingsapparatet til å hjelpe når det trengs. Ett eksemplar av beredskapsplanen gis til pasienten, familien eller andre, og den legges i journalen. Psykiatrisk klinikk

7 Beredskapsplan (Denne side scannes i EPJ F2. Pasienten får hele dokumentet.) Mine varselsignaler er: A…………………………………………………………………………………. B…………………………………………………………………………………. C…………………………………………………………………………………. D…………………………………………………………………………………. 2. Dette gjør jeg hvis jeg får varselsignal: ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. 3. Hvis ikke dette hjelper, tar jeg kontakt med min kontakt-person som sammen med meg vurderer hva jeg kan gjøre. Kontaktperson ……………………………………………. Telefon ……………………………………………. 4. Dersom dette ikke hjelper, eller min kontaktperson ikke er tilgjengelig, bør jeg ringe min behandler. Behandler ……………………………………………. 5. Hvis ikke behandler er tilgjengelig, kontakt legevakta. 6. Jeg tillater at ………………………………………får informasjon hvis jeg blir innlagt. Dato: …………………….. ……………………………… …………………………………. Kontaktperson pasient Psykiatrisk klinikk


Laste ned ppt "Post 4, sykehuset Levanger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google