Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En kunnskapsbasert havfiskenæring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En kunnskapsbasert havfiskenæring"— Utskrift av presentasjonen:

1 En kunnskapsbasert havfiskenæring
Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Solstrandseminaret 2013 Os,

2

3

4

5

6 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå?
6

7 ”Best og dyrest”

8

9 Motkraft nummer 1: Redusere kostnadsveksten
9

10 Motkraft nummer 2: Kunnskap og teknologi i verdensklasse
10

11 Motkraft nummer 3: «Den norske modellen» 1. Ingeniørsamspill 2
Motkraft nummer 3: «Den norske modellen» 1. Ingeniørsamspill 2. Klyngesamspill 3. Myndighetssamspill 11

12 ”Kostnadsnivået er utfordrende, men ingeniørene her er flinke og produktive. Derfor tror jeg Norge fortsatt kan konkurrere med asiatiske land. Det handler om folk” Jeff Immelt, DN tirsdag 19. februar 2013

13

14

15

16 Næringsliv som næringsklynge
Sunnmørsmetoden ”Skape et dynamisk industrielt miljø og la pengene og rivaliseringen rå”

17 Eksempel på en verdensledende næringsklynge innen offshore supply med utspring i havfiske
Herøy

18 Sunnmørske næringsklynger
Ulstein Verft & Offshoreleverandør Herøy Offshorerederi & Fiskeri

19 Eksempel på en liten, men relativt sterk næringsklynge innen sjømat
Måløy ”Måløyregionen skal utvikle Noregs sterkaste miljø innan kystnæringane” ”Måløy – der alt er mulig”

20 Eksempel på en ledende næringsklynge innen sjømat, offshore og maritim
Austevoll ”Bru og breiband” … og kompetanse

21

22 Austevoll grunder Helge Møgster, Laco as

23

24 Krav til fremtidens næringsliv
Kunnskapsbasert Miljørobust Fremtidens næringsliv Endrings- drevet Globalt

25

26 Konkurranseevne som attraktivitet
Nasjoner og regioner konkurrerer om å være mest mulig attraktiv lokalisering for kunnskapsbasert næringsliv

27

28 Fosnavåg

29

30 Handel Helse Maritim Reiseliv Y = Antall ansatte (1 000), X = Vekst i antall ansatte, Str= Omsetning

31 Konkurranseevne har to dimensjoner
Produktivitet Innovasjon

32 Olje Finans Fornybar Sjømat Maritim Bygg Helse Handel Reiseliv Y = Verdiskaping per ansatt (1 000), X = Vekst i verdiskaping, Str= Verdiskaping

33 Vekst i verdiskaping per timeverk i sjømat er høyere enn i andre næringer

34 Det finnes tre typer næringer i Norge
‘Vestlandsnæringene’ ‘Oslonæringene’ ‘Pizzanæringene’ 34

35 ‘Pizzanæringene’ lever av et fett hjemmemarked
35

36 Næringer som er drivkrefter i norsk næringsliv
Globale kunnskapsnav med tyngdepunkt på ’Vestlandet’(som begynner på Kongsberg) Komplementære kunnskaps-næringer med tyngdepunkt i ’Oslo’ 36

37 Tre globale kunnskapsnav
Offshorenæringen Maritim næring Sjømatnæringen 37

38

39 Sjømat: Fra fiskeri til lakseoppdrett og markedsføring
39

40 Lakseoppdrett og markedsføring
Sjømat: Fra fiskeri til lakseoppdrett og markedsføring Lakseoppdrett og markedsføring Fiskeri 40

41 Havbruksnæringen er en ren ’professornæring’
41

42 Kunnskapsallmenningen
Smaragdmodellen Kunnskapsallmenningen

43 Smaragden for Sjømatnæringen

44 Dersom kunnskapsallmenningen forfaller, forfaller det industrielle Norge
44

45 Det er alltid en fare for Allmenningens Tragedie Garrett Hardin «The Tragedy of the Commons» Science, 1968 45

46 Allmenningen har to dimensjoner som begge kan forfalle
Naturressursene Næringskompetansen 46

47 Næringskompetansen innen sjømat har fem dimensjoner (5F)
Forvaltningskompetanse Fangstkompetanse Foredlingskompetanse Forbrukerkompetanse Forskningskompetanse 47

48 Havrett, bruk og forvaltning
Markedet Hav 21 Kunnskaps- allmenningen Ressurs- allmennningen Teknologi Bærekraft og helse Økosystem Havrett, bruk og forvaltning Nordområdene Mat og markeder Nye marine råvarer Utdanning Kommunikasjon Tverrfaglighet Offentlig ansvar Privat ansvar

49 Hvordan sikre at kunnskapsallmenningen innen havfiske ikke forfaller?
Sikre god rekruttering Skaffe kompetent kapital Styrke næringsklyngene Satse på teknologi og innovasjon 49

50 Havfiskenæringen trenger en kombinasjon av kompetanser
Erfaringskompetanse Forskningskompetanse Kremmerkompetanse 50

51 51


Laste ned ppt "En kunnskapsbasert havfiskenæring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google