Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Annebeth Askevold, sjefrådgiver

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Annebeth Askevold, sjefrådgiver"— Utskrift av presentasjonen:

1 Annebeth Askevold, sjefrådgiver
Arbeidsmøte 4 Dialogmelding Annebeth Askevold, sjefrådgiver Gardermoen

2 Målsettinger Generelle målsettinger for arbeidsmøtene:
Sikre lik forståelse av bruk og implementering av meldingsstandarder Være et forum for å diskutere praktiske problemstillinger, og oppnå nasjonal konsensus Målsettinger for dagen: Oppnå nasjonal konsensus om innhold og funksjon for en felles ”hodemelding / ”dialogmeldingen”. Få innspill til et godt navn til meldingen. Enes om en realistisk fremdriftsplan. Informere om pågående arbeid med utvidelser av henvisningsmeldingen for å inkludere BUP-henvisning. Få innspill fra leverandører og brukere på andre temaer som bør diskuteres Ivareta en god arbeidsform sammen med leverandører og brukere.

3 Agenda Målsettinger med møtet
Presentasjon av deltagerne og status på hvor deltagerne står i forhold til implementering Status på testserver Gjennomgang av meldingsutkast og diskusjon Konklusjon og fremdriftsplan for dokumentasjon og implementering DEL 2 Informasjon om utvidelser av henvisningsmelding for BUP-henvisning, og erfaringer fra bruk. Eventuelt

4 Testserver KITH har lansert en tjeneste for å lette arbeidet med å validere XML-meldinger. XML-meldinger kan valideres både syntaktisk og semantisk etter KITHs meldingsstandarder. Tjenesten vil være en "sparringspartner" for leverandørene under implementasjon av en meldingsstandard. Tjenesten er IKKE en godkjenning – Godkjenning kan oppnås ved å sende inn testmateriale til KITH Følgende meldinger kan foreløpig valideres: Henvisning Rekvirering av medisinske tjenester (klinisk kjemi, mikrobiologi, patologi, radiologi) Applikasjonskvittering De semantiske kontrollene vil hele tiden være under utvikling og nye meldinger vil bli støttet fortløpende. Adresse for testserveren:

5 Dialogmeldingen Felles hodemelding som vil bli benyttet for alle nye meldinger. Inneholder opplysninger om korrespondanseparter (avsender, mottager, kopimottager) Pasient Opplysninger om dokumentinnhold som kan være Spørsmål og svar relatert til utlevering av journalinformasjon Standardisert dokument Ustandardisert journaldokument Dokument (uspesifisert – for eksempel pdf-dokumemnt, jpg-bilde)

6 Helsefaglig kommunikasjon
PKI ebXML rammeverk Sikker og pålitelig transport og adressering HER <Oppslag> <Eksempler på spesifikke meldinger> Applikasjonskvittering Generell journalstandard Administartiv del med dialogfunksjon Kan benyttes alene Henvisning Teknisk standard for informasjonsinnhold, Pleie og omsorg Epikrise <Sammensatt av> <Contained by value> Tilbakemelding på henvisning Må benyttes sammen med Administartiv del <Basert på> Faglig innhold <Basert på> Dokumentasjon av forskriving og administrering av legemidler mv. Sykmelding ved arbeidsuførhet L Legeerklæring ved arbeidsuførhet Eksempler på anvendelser <Basert på> Melding om: - innlagt pasient - utskrivningsklar pasient - utskrevet pasient Avmelding av utskrivningsklar pasient Søknad om kommunale tjenester - Henvisning til kommunale tjenester - Tidlig melding Medisinerings- melding Overførings- rapport (Inn- og utskrivning) inkl. medikament- opplysninger) Fagrapport (Fysioterapi etc.) Generelle anvendelser PLO-anvendelser

7 PLO-meldinger Har felles ”hode” og separate fagdeler
Inneholder opplysninger om pasient, korrespondanseparter og type dokument som overføres og separate fagdeler Ut-/innskrivningsrapport Søknad om kommunale tjenester/ tidligmelding Logistikkmeldinger Melding om innlagt pasient Melding om utskrivningsklar pasient Osv. Hode og fagdel inkluderes i en felles instansmelding Basert på to uavhengige XML schema (dialog og PLO-melding)

8

9

10 Noen avklaringer Meldingsteknisk informasjon – mangler?
Korrespondansepart (hvilke typer er det behov for?) Person og virksomhet – tilstrekkelig informasjon? Intern referering – hvordan? Spørsmål-svar: To varianter? En spesialtilpasset forspørsel om journalopplysninger? Programvaremiljø – kobles direkte mot dokument eller fra toppnivå? – behov? Hvilken informasjon om dokumenter er det behov for? Hvilke spesialisering av dokument er det behov for?

11 Hovedtype angis av tagnavn
Type melding Hovedtype angis av tagnavn <Head> (endres fra <EpjMeld>) Meldingens funksjon angis i meldingstype Ikke kodeverk – kun tekststreng – anbefalt betegnelse Dialogfunksjon ved å opprette referanse (se på ebXML) Konversasjonsid

12 Rollen til korrespondansepart angis i Head/Part@Role
1 Avsender 2 Mottager 3 Kopimottager ???

13 type innhold (TypeEpjMeldDok) i Dokument (CV)
Kode som angir hvilken type innhold dette dokumentet har. her vil det bli opprettet nye kodeverk og kodeverdier ved behov. Utvidleser vil bli formidlet på I tillegg kan det for bestemte formål benyttes egne kodeverk for kommunikasjon av andre typer dokumenter mellom kommunikasjonsparter hvor dette er avtalt på forhånd. Dette kan f.eks. benyttes for å overføre journaler ellerjournaldokumenter på proprietært format som instanser av "Dokument".

14 Fremdriftsplan Referat neste uke Nytt utkast innen 20. august 7-10 dagers kommenteringsfrist Versjon 1.0

15 ”Administrative” kodeverk i meldinger Meldingsnytt
Informasjon ”Administrative” kodeverk i meldinger Vedlikeholdes på Meldingsnytt Nyhetsbrev relatert til meldingsutvikling E-postliste som man melder seg på

16 Gjensidig informasjon
Oppdatert informasjon om tilgjengelige meldinger, inkludert status Utarbeide gode veiledninger tilpasset spesifikk bruk Viktig å involvere KITH ved spørsmål Ikke lag egne tolkninger av standarden uten å involvere KITH


Laste ned ppt "Annebeth Askevold, sjefrådgiver"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google