Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er fossile brensler?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er fossile brensler?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er fossile brensler?
Olje har vært kjent i mange år. Noen plasser har olje piplet opp til overflaten og blitt til asfalt og bek. Dette har siden oldtiden blitt brukt som veidekke og tettemiddel mot vann. Allerede for år siden ble Babylons gater asfaltert. Ifølge Bibelen ble Noas ark tettet med bek. Boring etter olje har også pågått lenge. I Kina boret man etter olje for over år siden. Men oljealderen startet for alvor da amerikanerne begynte å hente opp olje og gass fra borehull i jorda i 1860 årene. Rundt 1900 – tallet begynte oljeletingen til havs, og offshorevirksomheten startet. (Olje har vært benyttet til ulike, kjente formål i rundt 5000 år. Som byggemateriale, fugemasse, mørtel, lampeolje, salve og lim i India, Pakistan, Persia, Midtøsten, Hellas og i områdene rundt Kaspihavet. ) kilder: (Fiskum/Steineger, 2006), Naturgass er ble også oppdaget og benyttet for lenge siden. Kinesiske bønder lærte seg å bruke naturgass til matlaging og håndarbeid som trengte sterk varme allerede for år siden. I Europa var det et funn i 1959 i Nederland som skapte grunnlaget for den veksten gass har hatt som energikilde i Europa. Kull. Den eldste dypgruven som har vært i kontinuerlig drift i Storbritannia er Tower Colliery i nordlige del av South Wales Valleys i South Wales coalfield. Dette kullbruddet ble startet i 1805 og ved slutten av 1900-tallet ble det kjøpt av gruvearbeiderne for å unngå stengning. Tower Colliery ble stengt 25. januar Fram til 1880-tallet ble kullet driftet ut for hand med hakke og spade. Etter det begynte man å bruke maskiner. Første kullgruvedrift i USA begynte i 1748 i Midlothian, Virginia, nær Richmond. Kilde:

2 Hvordan ble disse dannet? Hvordan kan vi bruke fossile brensler?
I dag skal dere lære om: 1. Fossile brensler. Hvordan ble disse dannet? Hvordan kan vi bruke fossile brensler? 2. Produksjon av elektrisk energi fra ikke fornybare energikilder. Olje har vært kjent i mange år. Noen plasser har olje piplet opp til overflaten og blitt til asfalt og bek. Dette har siden oldtiden blitt brukt som veidekke og tettemiddel mot vann. Allerede for år siden ble Babylons gater asfaltert. Ifølge Bibelen ble Noas ark tettet med bek. Boring etter olje har også pågått lenge. I Kina boret man etter olje for over år siden. Men oljealderen startet for alvor da amerikanerne begynte å hente opp olje og gass fra borehull i jorda i 1860 årene. Rundt 1900 – tallet begynte oljeletingen til havs, og offshorevirksomheten startet. (Olje har vært benyttet til ulike, kjente formål i rundt 5000 år. Som byggemateriale, fugemasse, mørtel, lampeolje, salve og lim i India, Pakistan, Persia, Midtøsten, Hellas og i områdene rundt Kaspihavet. ) kilder: (Fiskum/Steineger, 2006), Naturgass er ble også oppdaget og benyttet for lenge siden. Kinesiske bønder lærte seg å bruke naturgass til matlaging og håndarbeid som trengte sterk varme allerede for år siden. I Europa var det et funn i 1959 i Nederland som skapte grunnlaget for den veksten gass har hatt som energikilde i Europa. Kull. Den eldste dypgruven som har vært i kontinuerlig drift i Storbritannia er Tower Colliery i nordlige del av South Wales Valleys i South Wales coalfield. Dette kullbruddet ble startet i 1805 og ved slutten av 1900-tallet ble det kjøpt av gruvearbeiderne for å unngå stengning. Tower Colliery ble stengt 25. januar Fram til 1880-tallet ble kullet driftet ut for hand med hakke og spade. Etter det begynte man å bruke maskiner. Første kullgruvedrift i USA begynte i 1748 i Midlothian, Virginia, nær Richmond. Kilde:

3 Naturgass: en blanding av flere gasser; metan, etan, propan og butan.
Alle disse er hydrokarboner Olje har vært kjent i mange år. Noen plasser har olje piplet opp til overflaten og blitt til asfalt og bek. Dette har siden oldtiden blitt brukt som veidekke og tettemiddel mot vann. Allerede for år siden ble Babylons gater asfaltert. Ifølge Bibelen ble Noas ark tettet med bek. Boring etter olje har også pågått lenge. I Kina boret man etter olje for over år siden. Men oljealderen startet for alvor da amerikanerne begynte å hente opp olje og gass fra borehull i jorda i 1860 årene. Rundt 1900 – tallet begynte oljeletingen til havs, og offshorevirksomheten startet. (Olje har vært benyttet til ulike, kjente formål i rundt 5000 år. Som byggemateriale, fugemasse, mørtel, lampeolje, salve og lim i India, Pakistan, Persia, Midtøsten, Hellas og i områdene rundt Kaspihavet. ) kilder: (Fiskum/Steineger, 2006), Naturgass er ble også oppdaget og benyttet for lenge siden. Kinesiske bønder lærte seg å bruke naturgass til matlaging og håndarbeid som trengte sterk varme allerede for år siden. I Europa var det et funn i 1959 i Nederland som skapte grunnlaget for den veksten gass har hatt som energikilde i Europa. Kull. Den eldste dypgruven som har vært i kontinuerlig drift i Storbritannia er Tower Colliery i nordlige del av South Wales Valleys i South Wales coalfield. Dette kullbruddet ble startet i 1805 og ved slutten av 1900-tallet ble det kjøpt av gruvearbeiderne for å unngå stengning. Tower Colliery ble stengt 25. januar Fram til 1880-tallet ble kullet driftet ut for hand med hakke og spade. Etter det begynte man å bruke maskiner. Første kullgruvedrift i USA begynte i 1748 i Midlothian, Virginia, nær Richmond. Kilde: Bilde: Propan, C3H8

4 Råolje: Utseende og sammensetning varierer etter hvor oljen er hentet
opp fra Hydrokarbonene i råolje er tyngre og større enn i naturgass. Olje har vært kjent i mange år. Noen plasser har olje piplet opp til overflaten og blitt til asfalt og bek. Dette har siden oldtiden blitt brukt som veidekke og tettemiddel mot vann. Allerede for år siden ble Babylons gater asfaltert. Ifølge Bibelen ble Noas ark tettet med bek. Boring etter olje har også pågått lenge. I Kina boret man etter olje for over år siden. Men oljealderen startet for alvor da amerikanerne begynte å hente opp olje og gass fra borehull i jorda i 1860 årene. Rundt 1900 – tallet begynte oljeletingen til havs, og offshorevirksomheten startet. (Olje har vært benyttet til ulike, kjente formål i rundt 5000 år. Som byggemateriale, fugemasse, mørtel, lampeolje, salve og lim i India, Pakistan, Persia, Midtøsten, Hellas og i områdene rundt Kaspihavet. ) kilder: (Fiskum/Steineger, 2006), Naturgass er ble også oppdaget og benyttet for lenge siden. Kinesiske bønder lærte seg å bruke naturgass til matlaging og håndarbeid som trengte sterk varme allerede for år siden. I Europa var det et funn i 1959 i Nederland som skapte grunnlaget for den veksten gass har hatt som energikilde i Europa. Kull. Den eldste dypgruven som har vært i kontinuerlig drift i Storbritannia er Tower Colliery i nordlige del av South Wales Valleys i South Wales coalfield. Dette kullbruddet ble startet i 1805 og ved slutten av 1900-tallet ble det kjøpt av gruvearbeiderne for å unngå stengning. Tower Colliery ble stengt 25. januar Fram til 1880-tallet ble kullet driftet ut for hand med hakke og spade. Etter det begynte man å bruke maskiner. Første kullgruvedrift i USA begynte i 1748 i Midlothian, Virginia, nær Richmond. Kilde:

5 Kull: er fossilt materiale av ulike typer og kvaliteter
Den beste kvaliteten på kullet befinner seg ofte flere hundre meter under bakken Olje har vært kjent i mange år. Noen plasser har olje piplet opp til overflaten og blitt til asfalt og bek. Dette har siden oldtiden blitt brukt som veidekke og tettemiddel mot vann. Allerede for år siden ble Babylons gater asfaltert. Ifølge Bibelen ble Noas ark tettet med bek. Boring etter olje har også pågått lenge. I Kina boret man etter olje for over år siden. Men oljealderen startet for alvor da amerikanerne begynte å hente opp olje og gass fra borehull i jorda i 1860 årene. Rundt 1900 – tallet begynte oljeletingen til havs, og offshorevirksomheten startet. (Olje har vært benyttet til ulike, kjente formål i rundt 5000 år. Som byggemateriale, fugemasse, mørtel, lampeolje, salve og lim i India, Pakistan, Persia, Midtøsten, Hellas og i områdene rundt Kaspihavet. ) kilder: (Fiskum/Steineger, 2006), Naturgass er ble også oppdaget og benyttet for lenge siden. Kinesiske bønder lærte seg å bruke naturgass til matlaging og håndarbeid som trengte sterk varme allerede for år siden. I Europa var det et funn i 1959 i Nederland som skapte grunnlaget for den veksten gass har hatt som energikilde i Europa. Kull. Den eldste dypgruven som har vært i kontinuerlig drift i Storbritannia er Tower Colliery i nordlige del av South Wales Valleys i South Wales coalfield. Dette kullbruddet ble startet i 1805 og ved slutten av 1900-tallet ble det kjøpt av gruvearbeiderne for å unngå stengning. Tower Colliery ble stengt 25. januar Fram til 1880-tallet ble kullet driftet ut for hand med hakke og spade. Etter det begynte man å bruke maskiner. Første kullgruvedrift i USA begynte i 1748 i Midlothian, Virginia, nær Richmond. Kilde:

6

7 Olje og gass blir dannet i Nordsjøen:
Forsking på sandstein Olje og gass blir dannet:

8 CO2-lagring. Sleipner. Illustrasjon: Norsk Hydro/Statoil

9 Illustrasjon av Snorre , Vigdis , Tordis. Norsk Hydro/Statoil

10 Verdens elektrisitetsproduksjon (2006):
Kull: % Olje: 6 % Gass: % Til sammen utgjør fossile brensler 67 % av verdens totale produksjon av elektrisitet. Vannkraft: 16 % Kjernekraft: 15 % Vindkraft: 0,5 % Resten er fra Biomasse, geotermisk, avfall… Kilde:

11 Raffineri i Kalundborg, Danmark. Foto: Øyvind Hagen/Statoil.

12 Raffineri Olje og gass har en kjemisk sammensetning som gjør dem veldig anvendelig. Byggesteinene er karbon (C) og hydrogen (H). Enkelt sagt kan de settes sammen på mange forskjellige måter, og molekylsammensetningen avgjør hvilke produkter vi får. Før råolje og gass kan brukes som brensel, smøremiddel, asfalt eller råstoff i kjemisk industri, må de enkelte bestanddelene skilles ut, blandes og noen ganger forandres kjemisk eller fysisk. Foredlingen av råoljen foregår i raffinerier, mens gassfraksjonen fra oljeproduksjonen behandles i gassbehandlingsanlegg før den sendes ut på markedet. En del av produktene fra disse anleggene foredles videre i petrokjemiske anlegg der de blir til plast og mye, mye annet.

13 Kullkraftverk KULLKRAFT er kraft, eller elektrisk strøm, som blir produsert i et kullkraftverk, på basis av ulike kvaliteter av kull. I noen land, som blant annet Polen, er brunkull det vanligste. Produksjonen av kraft skjer ved at kullet brukes som energikilde til å varme opp vann i store dampturbiner som driver store generatorer. Norges eneste kullkraftverk ligger i Longyearbyen på Svalbard, og drives av og med kull fra Store Norske Spitsbergen Kullkompani (SNSK). Kilde:

14 Råolje er et viktig råstoff i mange produkter.
Hvilke?

15


Laste ned ppt "Hva er fossile brensler?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google