Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 1 Hovedstyremøte 15. august 2007. Norges Bank Kilde: Consensus Forecasts 2007 2008 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 15. august 2007. Norges Bank Kilde: Consensus Forecasts 2007 2008 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 1 Hovedstyremøte 15. august 2007

2 Norges Bank Kilde: Consensus Forecasts 2007 2008 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 2

3 Norges Bank 3 Boligpriser 1) og igangsetting av boliger i USA Sesongjustert. Tolvmånedersvekst 2) Januar 2003 – juni 2007 1) Medianpris på boliger 2) Tremåneders glidende gjennomsnitt Igangsetting av boliger Eksisterende boliger Nye boliger Kilder: Reuters (EcoWin) og Norges Bank

4 Norges Bank Kilde: Reuters (EcoWin) USA Japan Fremvoksende økonomier Norge Euroområdet Aksjer Indekser, 1. november 2006 = 100. 1. november 2006 – 14. august 2007 4

5 Norges Bank Implisitt volatilitet fra aksjeopsjoner Prosent. 1. januar 2006 – 13. august 2007 Kilder: Reuters (EcoWin) og Oslo Børs Europa Norge USA 5

6 Norges Bank Kredittpåslag på foretaksobligasjoner gradert BBB Femårs løpetid. Prosentpoeng. 1. januar 2004 – 13. august 2007 Kilde: Reuters (EcoWin) USA Europa 6

7 Norges Bank Kredittspreader på obligasjoner med sikkerhet i subprime-lån og vanlige boliglån Basispunkter. 19. januar 2006 – 13. august 2007 Subprime 1. halvår 2006, BBB- Subprime 2. halvår 2006, BBB- MBS (boliglåns- obligasjoner), BBB- Subprime 1. halvår 2007, BBB- Kilde: Lehman Brothers 7

8 Norges Bank Kilder: Bloomberg og Thomson Datastream Pris på sikring mot kredittrisiko. 5-årige CDS-priser Basispunkter. 1. juli 2005 – 13. august 2007 DnB NOR Europeiske banker (Itraxx-indeks) 8

9 Norges Bank Pris på sikring mot kredittrisiko. 5-årige CDS-priser Basispunkter. 3. oktober 2005 – 10. august 2007 Telenor Hydro Norske skog, venstre akse Statoil Kilde: Thomson Datastream 9

10 Norges Bank SentralbankDato Tilførsel i lokal valuta RenteKommentar ECB 9. augustEUR 94,8 mrd4,0 prosent (fastrente-lån) Største enkelttilførsel noensinne. ECB lovet full tildeling. 10. augustEUR 61,05 mrd4,08 prosent (gj.snitt) Variabel rente. Gjennomsnittsrente ved tildeling på 4,08 prosent. 13. augustEUR 47,67 mrd4,07 prosent (gj.snitt) Variabel rente. Gjennomsnittsrente ved tildeling på 4,07 prosent. Fed 9. augustUSD 12 mrd + USD 12 mrd Fra 5,187 til 5,33 prosent Første tilførsel var i en 14 dagers repo. Andre tilførsel var en ordinær O/N repo. Ifølge Financial Times er dette om lag dobbelt så mye som normalt. 10. august38 mrd dollar5,236 (19mrd) 5,266 (16mrd) 5,127 (3mrd) Tre forskjellige transjer av repoer over helgen. Største tilførsel siden dagene etter 11. september 2001. Bank of Canada 9. og 10. august CAD 1,69 mrd Bank of Japan 10. august1000 mrd yen0,553 prosent (gj.snitt) O/N 13. august600 mrd yen0,609 prosent (gj.snitt) 1 ukes repo The Reserve Bank of Australia 10. augustAUD 4,95 mrdDet dobbelte av den normale tilførselen. Swiss National Bank 9. – 13. august 2,6 prosent (overnight) og 2,43 prosent (en uke) Har tilført en god del likviditet. Anslag fra Reuters for tilførsel på torsdag 9. august er CHF 2-3 mrd. Norges Bank9. augustNOK 45 mrd4,61 prosent (gj.snitt) Ordinær F-låns auksjon med tildelingsrente 4,61 prosent. Likviditetstilførsel fra ulike sentralbanker

11 Norges Bank USA Euroområdet 13. august 2007 Markedet etter PPR 2/07 (27. juni) Norge Kilder: Reuters (EcoWin), Bloomberg og Norges Bank Styringsrenter og terminrenter Forrige rentemøte og 13. august 2007 11

12 Norges Bank Kilder: Bloomberg, Reuters (EcoWin) og Norges Bank I-44 (venstre akse) Veid rentedifferanse (høyre akse) 13. august 2007 1) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs Tremåneders rentedifferanse og importveid valutakurs (I-44) 1) Januar 2002 – desember 2010 Gjennomsnitt 1.- 13. august 2007 Forrige rentemøte (27. juni 2007) 12

13 Norges Bank Petroleumsproduksjon i Norge Januar 2000 – mai 2007 Kilde: Oljedirektoratet Råoljeproduksjon (venstre akse) Årsvekst i samlet petroleumsproduksjon (høyre akse) Prosent Mill. fat/dag 13

14 Norges Bank Oljepris Brent Blend og terminpriser USD per fat. 3. januar 2002 – 13. august 2007 13. august 2007 Forrige rentemøte (26. juni) Kilder: Telerate, IPE og Norges Bank 14

15 Norges Bank Gjennomsnittlige priser på råolje og naturgass 1. kvartal 1997 – 3. kvartal 2007 1) Kilder: Reuters (EcoWin), Statistisk sentralbyrå, Statoil, Norsk Hydro og Norges Bank Norsk gass, venstre akse Vektet gjennomsnittlig gasspris Statoil/Hydro, venstre akse Brent Blend, USD/fat, høyre akse 1) Gasspris UK, venstre akse 1) Gasspris USD/1000Sm 3 Oljepris USD/fat 1) Gjennomsnittlig dagstall så langt i 3. kv 2007 15

16 Norges Bank Kilde: Statistisk sentralbyrå Vektet median KPI-JAE 20 pst. trimmet snitt KPI Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – juli 2007 16

17 Norges Bank Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 1) Det er justert for beregnet virkning av reduserte maksimalpriser i barnehager i 2006 2) Norges Banks beregninger KPI-JAE KPI-JAE 1) Totalt og fordelt etter leveringssektor. Anslag PPR 2/07 Tolvmånedersvekst. Prosent. Juli 2003 – juli 2007 Norskproduserte varer og tjenester (0,7) 2) Importerte konsumvarer (0,3) 2) 17

18 Norges Bank 18 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Arbeids- og velferdsetaten (NAV) Arbeidsmarkedet 1) Omleggingene av AKU har gitt brudd i tidsserien mellom 2005 og 2006 AKU-ledighet Registrerte ledige Sysselsetting Antall tusen personer Arbeidsledighet Prosent. Sesongjustert AKU 1) KNR

19 Norges Bank Produksjonsindeks for industrien Volumindeks. Sesongjustert tremåneders glidende gjennomsnitt og trend Kilde: Statistisk sentralbyrå 3 mnd glidende gjennomsnitt Trend 19

20 Norges Bank Kapasitetsutnyttingsgraden i industrien - Konjunkturbarometeret Prosent. 1. kvartal 1983 – 2. kvartal 2007 Kilde: Statistisk sentralbyrå 20

21 Norges Bank Foretakenes kreditt 1) og likvide midler 2) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2000 – juni 2007 (K3 til april) Kilde: Statistisk sentralbyrå Samlet kreditt (K3) Pengemengde (M2) 1) Ikke-finansielle foretak i Fastlands-Norge (K3) 2) Ikke-finansielle foretaks beholdning av pengemengden (M2) 21

22 Norges Bank Detaljomsetningsindeks og varekonsumindeks Volum. Sesongjustert. Januar 2000 – juni 2007 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Detaljomsetningsindeksen Varekonsumindeksen 22

23 Norges Bank 23 Boligpriser og husholdningers gjeld og pengemengde Vekst fra samme måned/kvartal året før. Prosent Januar 2001 – juli 2007 (K2 og M2 juni) Boligpriser Gjeld og pengemengde Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes forening, FINN.no, ECON, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Eiendomsmegler- bransjen Statistisk sentralbyrå K2 M2

24 Norges Bank Husholdningenes sparing og netto finansinvesteringer i prosent av disponibel inntekt 1,2) 1980 – 2006 Sparing Netto finansinvesteringer 1) Det er brudd i seriene mellom 1995 og 1996 2) Korrigert for anslåtte reinvesterte aksjeutbytter for 2000 – 2005 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 24

25 Norges Bank Referansebanen i Pengepolitisk rapport 2/07 Prosent. 1. kv. 2005 – 4. kv. 2010 30% 50% 70% 90% Produksjons- gapet KPI-JAE Styringsrente KPI Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 25

26 Norges Bank 26 Pengepolitisk strategi – vurderinger Forløpet for renten som skisseres i PPR 2/07, uttrykker hovedstyrets avveiing mellom hensynet til å bringe inflasjonen opp mot målet og hensynet til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting. I lys av denne avveiingen vil økningen i renten skje gradvis, slik at vi kan vurdere virkningene av renteendringer og annen ny informasjon om den økonomiske utviklingen. Når vi har et inflasjonsmål, følger det at vi vil være vare for virkningene på kronekursen av økte renter når prisstigningen er lav. Styringsrenten bør ligge i intervallet 4½ - 5½ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 31. oktober, betinget av at den økonomiske utviklingen blir om lag som anslått. Pengepolitisk rapport 2/07

27 Norges Bank 27 Hovedstyremøte 15. august 2007


Laste ned ppt "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 15. august 2007. Norges Bank Kilde: Consensus Forecasts 2007 2008 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google