Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pilotfylkesamling Innledning Gardermoen 11. juni 2009 Einar Lund, Miljøverndepartementet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pilotfylkesamling Innledning Gardermoen 11. juni 2009 Einar Lund, Miljøverndepartementet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pilotfylkesamling Innledning Gardermoen 11. juni 2009 Einar Lund, Miljøverndepartementet

2 Velkommen Dag 1 Velkommen og innledning MD Ny handlingsplan – BLD Fylkenes prosjektplaner – drøftinger Nasjonal prosjektbeskrivelse Slutt 1730 --- Middag 1930

3 Bakgrunn og hensikt med pilotfylkesatsingen ------- Et likeverdig samfunn for personer med nedsatt funksjonsevne Kvalitet i omgivelsesutforming – universell utforming som strategi Nytte fylkene som en samordnet og operativ ressurs --------- Nasjonale visjoner for universell utforming skal kunne virkeliggjøres – Norge universelt utformet 2025

4 Nasjonale visjoner for universell utforming skal kunne virkeliggjøres kommunene bør arbeide for at alle kommunesentra i Norge blir universelt utformet alle kommuner har friluftsområder for allmenn bruk som er universelt utformet alle kommuner bør ha vedtatt kommuneplan med retningslinjer og bestemmelser for uu innen 2015 Universell utforming bør være et integrert prinsipp i alle regionale planer innen 2015 Alle fylker og 25 % av kommunen bør delta aktivt i nasjonalt utviklingsprosjekt for uu med kommune og fylkesrettet satsing innen 2014 Alle kommuner bør ha deltatt aktivt i veiledning om ny plan- og bygningslov innen 2010

5 Perspektiver og forutsetninger (1) Ny plan- og bygningslov – Nye tekniske forskrifter – Nye rikspolitiske retningslinjer Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov Nasjonal virkemiddelbruk på regionalt nivå –Tilskottsordninger – Regionalpolitiske virkemidler Regionalpolitiske prioriteringer Veiledning og kontroll

6 Etablerte føringer – forankringer (1) Rundskriv T-5/99 Tilgjengelighet for alle Samfunnsplanlegging og brukermedvirkning – planlegging for alle (1999 – 2003) Handlingsprogram for universell utforming (2002 – 2004) Handlingsplan for økt tilgjengelighet gjennom universell utforming (2005 - ) Fylkesmennenes tildelingsbrev (fra 2005) Forventningsbrev til fylkeskommunene (2005)

7 Etablerte føringer – forankringer (2) SRLF Statens råd for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne (1997) Deltasenteret (1997) HB/BE Infoprogr bygg og bolig (2002) DN - Friluftsliv for alle (2003) Statens kartverk - (2004) Standard Norge (2005) Statens vegvesen – NTP 2006 -15

8 Etablerte føringer – forankringer (3) RA - Strategiplan (2006) SFT - Lokal luftkvalitet Innovasjon Norge Norsk Form Norsk Designråd DIFI (forvaltning og informasjon) Distriktssenteret (for regional utvikling)

9 Pilotfylkeprosjektets ideforankring og utvikling Pilotkommuneordningen 2005 – 2008 16 + 1 kommune ---- Vår 08. Forespørsel (16 fylker intsrt) Okt 08. Idésamling i Drammen (15 delt) Jan 09. Tilbud om medvirkning (alle) Apr 09. 13 søknader / 14 fylker Jun 09. Antakelse 7 søkere / 8 fylker

10 Fra seminaret universell utforming i fylkene, Drammen 30.-31.10.08 Mari Anne Bjørkmann, Svein Neeland, John Tore Vik En verden uten hindring Mel: Lillebjørn Nilsen Ref. En verden uten hindring Vi skimter i det blå. Mange å ta hensyn til, ikke bare de få. Sammen skal vi leve, gå inn døra over alt. Sitte sammen i togkupé med felles IKT. Vers Vi vil ha med alle i hver båt og i hver buss. Sammen skal vi tralle underveis i kolumbus. Noen tror det ikke nytter, kaster tiden bort med prat. De drar på konferanse og spiser alt for mye mat. Men si det høyt til hver kommune, departement og hver etat. Vi må ha design for alle ellers går det galt.

11 Forankring - framdrift Handlingsplan for universell utforming og tilgjengelighet 2009 – 2013 Koordinator MD i samråd med BLD Prosjektperiode 2009 Oppstartsår 2010 – 2012 ”År 1 – 3” 2013 Avslutning / rapportering 2014 Evaluering


Laste ned ppt "Pilotfylkesamling Innledning Gardermoen 11. juni 2009 Einar Lund, Miljøverndepartementet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google