Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling 10 rådgivere, fordelt på hele landet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling 10 rådgivere, fordelt på hele landet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling 10 rådgivere, fordelt på hele landet

2 Presentasjon 2006 Livskraftige kommuner Et vitalt, lokalt selvstyre –Samfunnslivskraft Et allsidig, demokratisk foreningsliv –Foreningslivskraft Høy yrkesdeltakelse, full sysselsetting –Næringslivskraft En økologisk bærekraftig utvikling –Livsgrunnlaget

3 Presentasjon 2006 Utgangspunkt i reelle utfordringer knyttet til minst to av temaene Klima og energi Viktige arealpolitiske hensyn Friluftsliv, folkehelse og livskvalitet Internasjonalt samarbeid Framtidsrettet produksjon og forbruk. Miljøbasert næringsutvikling Kulturarven som grunnlag for nærings- og samfunnsutvikling

4 Presentasjon 2006 UNIVERSELL UTFORMING Tre nettverk ”Standsone” Ett nettverk ”Tilgjengelighet, vann” To nettverk ”Livskvalitet og folkehelse” To nettverk, Kulturbasert næringsutvikling, vern og bruk (reiseliv) To nasjonalpark, tilgjengelighet, læring i natur Ett nettverk ”Frivilligpolitikk” Storbynettverket, bl.a. samferdsel Pilot: Overordna plane/areal

5 Presentasjon 2006 Samlingene skal bidra til å nspirere til mer samfunnsaktive kommuner dentifisere status, utviklingstrekk, kommunenes resultater og mulige innsatsområder nvolvere kommunesamfunnet gjennom dialog og partnerskap ntegrere miljø og samfunn i ordinære plan- og styringssystemer og ordinær virksomhet verksette tiltak for en mer livskraftig kommune

6 Presentasjon 2006 Hva forventes av deltakerne? Politisk vedtak om deltakelse og forankring i administrativ ledelse Dekke egne utgifter til reise og opphold Aktiv deltakelse fra de som er direkte berørt: –Politikere –Toppledelse –Plan, styring, miljø og samfunn Knytte satsingen til overordnet planlegging Integrere i ordinære plan- og styringssystemer Eget utviklingsarbeid mellom samlingene


Laste ned ppt "Kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling 10 rådgivere, fordelt på hele landet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google