Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overgangsprosjektet NY GIV

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overgangsprosjektet NY GIV"— Utskrift av presentasjonen:

1 Overgangsprosjektet NY GIV
Intensivopplæring på ungdomstrinnet

2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
Stort frafall i VGO Nær sammenheng mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og gjennomføring av VGO. Et kritisk punkt er overgangen mellom u-skolen og VGO. Hernes: …. mange elever kommer fra grunnskolen til videregående skole uten grunnleggende ferdigheter… Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

3 PROSJEKTMÅL Økt fullføring vgo – 69% i dag til 75% i 2015.
Reduksjon av antall elever som Slutter Gjør feilvalg Stryker i VGO. Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

4 DELMÅL Gode samarbeidsrutiner mellom u-skole og videregående for å sikre en god overgang. Overføring av kunnskap om elever mellom skoleslagene. Tidlig fokus på elever i risikogrupper. Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

5 MÅLGRUPPE 10% svakest presterende elevene i kommunen før siste termin (ikke IOP-elever). Snittkarakter under 3. Stort fravær Alle landets kommuner i løpet av 2011, 2012 og 2013. 30-50% første år. Inntil 80% andre år. Frivillig. Må ikke bli et strategisk valg. Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

6 HVORDAN? Grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring.
Siste semester i grunnskolen. Intensiv kurs eller fastlagte timer; her står skolene fritt. 7,5 klokketimer pr uke/10 ”45-min” timer. Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

7 Elev, forsatte og skole forpliktes.
Hvis timetall i fag eller kompetansemål fravikes, søkes det om ”forsøk”. Foresatte og elev gir skriftlig samtykke. Tett oppfølging videre over i videregående skole Ingen fortrinnsrett ved opptak til videregående skole. Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

8 RESSURSER Staten finansierer skolering av lærere
Staten finansierer vikartimer når lærerne er på skolering. Ressursene som trengs utover skolering, er skoleeiers økonomiske ansvar. Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

9 LÆRERE En mattelærer og en norsklærer pr. skole skoleres.
Engasjerte lærere!! Skolering i Trondheim Trinn 1: 7.-9.februar Trinn 2: 7.-8.april Ressurspersoner videre – spredningsarbeid videre på skolene Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

10 OPPLÆRINGEN Øke elevens motivasjon for og evne til å gjennomføre vdg. opplæring. Skal motivere elevene og holde på motivasjonen. Styrke grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter. Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

11 Timene tas fra norsk, matte og norsk/engelsk fordypning
Andre fag kan vurderes. Forankres på egen skole og i elevenes klasser/grupper. Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

12 JURIDISKE BETENKINGER
Handlingsrommet er gjeldende regelverk. §8-2: Inndeling i grupper Bruk av 25% Læreplanverket: fag og timefordeling. Prosjektet kan/bør gjennomføres som forsøk Forslag til søknadsskjema er utsendt. Enkle prosedyrer. Krever samtykke fra elev og foresatte Konsekvenser for karakter/vurdering i faget Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

13 SAMTYKKE ERKLÆRINGEN Mål med tiltaket
Vurdering om hvorfor forsøket innebærer en bedre opplæring for eleven. Rett (ikke plikt) til dette opplæringstilbudet. Innhold: Hvilke timer benyttes. Eventuelle avvik fra læreplanen. Organisering Samtykke til informasjonsoverføring til videregående skole. Konsekvenser for vurdering/vitnemål. Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

14 PROSESSEN på skolen 10% svakest presterende elever etter 1.termin i 10. Hvem kan ha nytte av tilbudet? Tilbud om deltakelse. Hvem står for utvelgelsen? Informasjon om konsekvenser og forpliktelser. Hvem gjennomfører samtalen med eleven og forsatte: Kontaktlærer, Ny GIV-lærere?? Utvelgelse av lærere Skolering av lærere Organisering på skolen. Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

15 PROSESSEN i kommunen/fylket
Beskrivelse av planer for prosjektet mars – desember C:\Users\ause\NY GIV\Prosjektplan NTFK.pdf Oppstart SENEST 1.mars i år. Nye skoler/kommuner velges ut i april. Planlegging våren 2012 må skje når timeplan legges for skoleåret Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

16 UNDERVEIS Samarbeide prosjektleder kommune og fylke
Samarbeidsrutiner grunnskole/videregående: Hvem skal være med – hva er allerede på plass? Informasjonsoverføring? Nettverk for lærerne som blir med Møteplasser Skoleeiere Rektorer/avdelingsledere 10.trinn Rådgivere Aud Segtnan/Prosjektleder Ny Giv / grunnskole/ Nord trøndelag

17 Hvor langt er vi kommet? Skolene er i gang
89 elever Snittkarakter ….. Elevene har søkt vg. skoler. Prøveinntaket er i gang. Skolene får vite om sine ”Ny Giv –elever”. Overgang/informasjonsflyt til vg.skoler. Møter mellom rektorer, Ny Giv-ansvarlige, rådgivere, prosjektledere om overgangen snarest. Oppstart til høsten - samling for Ny Giv elever planlegges. Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT

18 STØRSTE GEVINST Mer meningsfylt opplæring for flere elever!!
Mer meningsfylt liv for flere ungdommer!! Aud Segtnan/Prosjektleder/ grunnskole/ NT


Laste ned ppt "Overgangsprosjektet NY GIV"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google