Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mini-Gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 28 uke 42, 12.10.09 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt fra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mini-Gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 28 uke 42, 12.10.09 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt fra."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mini-Gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 28 uke 42, 12.10.09 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt fra redaksjonsutvalget i NTL NAV www.ntl.no/nav Ekstra MBA om omorganisering Direktoratet og NDU (eventuelt annet) 12. oktober 2009 I MBA i dag fikk vi presentert 5 potensielle modeller for organisering av Direktoratet/NDU. Disse modellene er overordnete og har foreløpig lite innhold, det er derfor utfordrende umiddelbart å vurdere hvilken som vil fungere best. NTL NAV opplever at prosessen, forståelig nok, skaper en del uro ikke bare i direktoratet og NDU, men også i andre enheter i NAV. Dette skyldes nok at både vi og arbeidsgiver ikke har kommunisert godt nok at mandatet sier at også andre enheter kan bli omfattet av endringene i direktoratet/NDU. I mandatet for omorganiseringen står det at den også: ” kan omfatte organisering av oppgaver og medarbeidere i spesialenhetslinen på regnskapsområdet som følge av ny direktoratsorganisering” (s. 5 i mandat) Dette betyr ikke at NTL NAV automatisk går inn for at slike oppgaver blir omfattet i det nye organisasjonskartet – men vi må ha muligheten til å vurdere om slike løsninger kan være bedre for oppgaveløsningen i NAV enn den måten vi styrer på i dag. Det vi imidlertid er svært opptatt av og formidlet i møtet er at i den grad det blir omorganisering i andre enheter i etaten, så skal medarbeidere og medlemmer informeres og trekkes inn i like stor grad som medlemmene i direktoratet/NDU er blitt. NTL NAV mener at hovedformålet med omorganiseringen må være at NAV direktoratet blir en god arbeidsplass for våre medlemmer, leverer gode tjenester til ytre etat, for eksempel i fag- og HR-spørsmål, og leverer gode innspill til departementet. I tillegg må NAV organiseres slik at flest mulig ressurser brukes ut mot brukeren. Våre samlede vurderinger av modell må tas ut fra disse hensyn. Organisasjonene vil gi sine foreløpige innspill til organisasjonsmodell i løpet av uken. Det endelige organisasjonskartet vil bli forhandlet i slutten av november. Tilstede for NTL NAV: Jarle Berge, Jostein Hegli, Esther Van Veen og Peter Myklebust (Dir/NDU)

2 Mini-Gaiden side 2 Nr. 28 uke 42, 12.10.09 Informasjon fra møte i rådgivende gruppe ( AMU) torsdag 8. oktober Utkast til spørreskjema for kartlegging av arbeidsmiljøet i NAV ble diskutert. I forkant av møtet hadde flere av AMU medlemmene deriblant undertegnede sendt inn innspill om forslag til forbedringer. Inger Johanne Stokke som har ansvar for å lede og koordinere prosessene, og Asbjørn Grimsmo fra AFI var med på møtet og fremla et nytt og oppdatert utkast som viser at flere av våre forslag til endringer var tatt med, bl.a. spørsmål til TV og AMU medlemmer. Det var også tatt med nye spørsmål som skal sikre at undersøkelsen treffer i forhold til at man klarer å kartlegge de ting som Arbeidstilsynet har gitt etaten pålegg om å forbedre. Spesielt det å få kartlagt uheldige helsemessige belastninger er utfordrende. Derfor er arbeidsgruppen kommet til at man må utvide spørsmåls batteriene, noe som også er i tråd med anbefalinger fra AFI. Det blir derfor nye spørsmål som skal bidra til å fange opp hvordan medarbeidere opplever press etter produksjonskrav, og om de opplever følelsen av ikke å strekke til og tar jobben med seg hjem. Det blir altså spesielt viktig å finne de grupper ansatte som opplever helsemessige belastninger, derfor blir også undersøkelsen delt opp i 4 grupperinger. Gruppe 1: NAV kontor, kundesenter eller andre enheter med brukerkontakt Gruppe 2: Forvaltningsenheter, pensjonsenheter eller andre enheter med tilsvarende oppgaver Gruppe 3: NDU, DIR, øvrige enheter i fylkes og spesial enhetslinjen Gruppe 4: Hjelpemiddelsentral Det er også blitt et sterkere fokus på de som har roller i arbeidsmiljøarbeidet ved at både ledere, HR medarbeidere, VO og tillitsvalgte skal besvare egne spørsmål. AFI uttalte at de begynner å bli bekymret for at undersøkelsen blir for omfattende, men at det har vært nødvendig for å tilfredsstille Arbeidstilsynets krav. Arbeidsgruppen skal ha møte med Arbeidstilsynet førstkommende mandag og legge frem utkast til spørreundersøkelsen. Arbeidsgruppen har også hatt møter med direktører i spesiallinjen og fylkesdirektører som igjen har hatt sine møter med rådmenn. Det er også avtalt møte med KS, og arbeidsgruppen har stor tro på at KS blir en konstruktiv samarbeidspartner i forhold til kartleggingsarbeidet ut mot de kommunale tilsatte i NAV. Arbeidsgiver jobber nå med en informasjonsplan, og informasjonsbrev om kartleggingen. Utkast til brev blir sendt til medlemmene av rådgivende gruppe (AMU) som får anledning til å gi tilbakemelding. PLANEN er at kartleggingen skal ut fredag 16 oktober. Stein Bjarne Larsen


Laste ned ppt "Mini-Gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 28 uke 42, 12.10.09 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt fra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google