Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TARIFFKONFERANSE ABELIA 2009. Tariffoppgjøret 2009 NTLs tariffpolitiske uttalelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TARIFFKONFERANSE ABELIA 2009. Tariffoppgjøret 2009 NTLs tariffpolitiske uttalelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 TARIFFKONFERANSE ABELIA 2009

2 Tariffoppgjøret 2009 NTLs tariffpolitiske uttalelse

3 Prinsipper for lønnsutviklingen NTL krever i lønnsoppgjøret 2009: at offentlige tjenestepensjoner ikke svekkes at AFP-ordningen videreføres minst på dagens nivå at det gis lik lønn for likt og likeverdig arbeid at det settes av ekstraordinære midler til likelønnstiltak at det avsettes midler til å dekke tapt arbeidsfortjeneste under etter- og videreutdanning at størstedelen av lønnstillegget blir gitt som generelt kronetillegg at det avsettes midler til justeringer i staten fullt innsyn for de tillitsvalgte i virksomhetens lønns- og arbeidsvilkår

4 Likelønn/Lavtlønn/Pensjon/AFP Tariffestet tjenestepensjon minimum på dagens nivå AFP-ordningen videreføres i sin helhet som i dag Likelønn og lavtlønnsløft

5 Tariffoppgjøret 2009 LOs representantskap

6 HOVEDPUNKTER FRA LO Generell bedring av kjøpekraften Likelønnsprofil på sentralt og lokalt avtalte tillegg, bl.a. Ved mer enn forholdsmessig andel til kvinner der slik styring er mulig. Garantiordninger, heving av overenskomstenes lønnssatser og særskilte tillegg til lavlønte.

7 Inntektsutvikling Likelønn/LOs likelønnsstrategi Alle yrkesgrupper må tas med Lavtlønnsprofil

8 Lønnsfordeling Generell bedring av kjøpekraften Likelønnsprofil på sentralt og lokalt avtalte tillegg, bl.a. ved mer enn forholdsmessig andel til kvinner der slik styring er mulig Garantiordninger, heving av overenskomstenes lønnssatser og særskilte tillegg til lavlønte Bedring av lærlingenes økonomiske vilkår

9 Tjenestepensjon De bærende prinsipper i offentlig tjenestepensjon skal ligge fast Videreføre en god AFP-ordning

10 Arbeidslivet Kompetanseheving og EVU: arbeidsmarkedspolitikken gis tilstrekkelig prioritet lærlingordningen og andre kompetansetiltak får den nødvendige rolle permitteringsordningen bedres for å unngå unødige oppsigelser

11 Arbeidslivet Sosial dumping Norske lønns- og arbeidsvilkår skal ligge til grunn for arbeid som skjer i Norge og norsk farvann Tillitsvalgte må sikres innsynsrett Forhandlinger med tillitsvalgte ved bortsetting av arbeid

12 Tekniske beregninger Lønnsvekst 2007-2008 i industrien - Arbeidere 5,7% - Funksjonærer 6,3% - I alt5,5% Overheng 2009 Industrien 2,1% Lønnsvekst 2007-2008 Spekter unntatt helse - I alt6,2% Overheng 2009 Spekter1,6%

13 ØKONOMISK RESULTAT LO-NHO OPPGJØRET VIRKNINGSTIDSPUNKT 1. APRIL 2009 Med Ramme: 5,2 % GEN. TILLEGGKR. 1,00 PR. TIME Til overenskomster under 90 % av industriarbeider LAVLØNN/LIKELØNN(kan fravikes) +KR. 1,00 PR. TIME Gjennomsnittlig industriarbeider lønn = KR. 354.445,-- 90 % = KR. 319.000,--

14 RAMME -ELEMENTENE I LO-NHO OPPGJØRET Overheng2,15 % Glidning2,55 % Gen. Tillegg0,4 % Lavlønn0,1 % ---------------- Ramme=5,20 % ---------------- Forventet prisvekst i 2009 = ?? %

15 Regne eksempler for krav i Abelia: Forutsetninger: Lønnmasse pr. 31.12.08, 10 mill. fordelt på 25 antatte gir en snittlønn på Kr. 400.000,--

16 Eksempel 1: Krav årskostnad Virkning fra 1. april 2009 til 31. mars 2010: 5,2 % av 10 mill = kr. 520.000,-- Gjennomsnittlig tillegg 25 ansatte = Kr. 20.800,-- 520.000 = Kr. 20.800,- 25

17 Eksempel 2: Årslønnsvekst fra 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Brukes av Spekter og NTL ved bistand i forhandlingene. Ramme5,2 % Overheng Spekter2,1 % -------- Friske penger av lønnsmassen i virksomheten 3,1 % Lønns tillegg/friske penger = 10 mill x 3,1% = 310.000,-- ( Arbeidsgivers ekstrakostnad fra 1. april til 31. desember 2009)

18 Virkningstidspunk 1. april: Gjennomsnittlige tillegg: 310.000 X 12 = 413,333- fordelt på 25 ansatte = kr. 16.533,- 9 Ønsker arbeidsgiver 1 % av lønnsmassen til fordeling fra 1.september 10.000.000 X 1 = 100.000,- 100.000 X 12 = 300.000,- 100 4 Kr 300.000,- fordelt på 25 ansatte = Kr. 12.000,-s Av disse 12.000 får du utbetalt med virkning fra 1. september til 31.desember 12.000 X 4 = kr. 4.000,- 12 mens resten kommer som overheng til neste års oppgjør.


Laste ned ppt "TARIFFKONFERANSE ABELIA 2009. Tariffoppgjøret 2009 NTLs tariffpolitiske uttalelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google