Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Forskning møter praksis i skolen Praksisrettet FoU i Rogaland Tema: Forskning i grunnopplæringen Dialogseminar 4. desember 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Forskning møter praksis i skolen Praksisrettet FoU i Rogaland Tema: Forskning i grunnopplæringen Dialogseminar 4. desember 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Forskning møter praksis i skolen Praksisrettet FoU i Rogaland Tema: Forskning i grunnopplæringen Dialogseminar 4. desember 2009

2 2 Humanistisk fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk Institutt for førskolelærerutdanning Institutt for kultur og språk Senter for atferdsforskning Lesesenteret Institutt for musikk og dans

3 3 Hovedoppgaver faglig ansatte Forskningsbasert undervisning Forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid Formidling

4 4 Forsknings og utviklingsarbeid Grunnforskning –Forskning som retter seg mot teoretisk kunnskap Anvendt forskning –Skaffe til veie ny kunnskap, primært rettet mot praktiske mål eller anvendelse, for eksempel løse veldefinerte problemer Praksisnær forskning –Forskning knyttet til praksisfeltet, i samarbeid med praksisfeltet Utviklingsarbeid –Systematisering av allerede eksisterende kunnskap fra forskning og praktisk erfaring, for å fremstille nye eller forbedrede produkter, tjenester, metoder

5 5 FoU Planlagt, målrettet, langsiktig kunnskapsutvikling Organiseres i programområde Vitenskapelige ansatte Studenter og stipendiater

6 6 Finansiering Statlige midlene Eksterne midler –Forskningsrådet –EU –Departement –Kommuner etc Sterke krav om økt ekstern finansiering

7 7 Programområder for forskning Lesing, skriving og regning i et livsløpsperspektiv (Lesesenteret) –Barns læring og utvikling av lesing,skriving og regning –Unge og voksnes lesing, skriving og regning (videregående) –Voksnes kompetanse mht til læring på disse områdene Barnehagens og skolens evne til å kompensere for sårbarhet i forhold til psykososial utvikling hos barn og unge (SAF) –Hvordan skole og barnehage kan forbygge og motvirke sosiale og emosjonelle vansker –Generelt –Særlig fokus på mobbing, vanskelige hjemmeforhold, migrasjon

8 8 Programområder for forskning Læreres undervisningskompetanse (LUK) –Hva kjennetegner læreres kunnskap og hva slags kunnskap, antakelser og yrkesutøvelse hos lærere har betydning for barns/elevers/studenters positive læring og utvikling i ulike fag og i en inkluderende skole? –Hvordan er det mulig å beskrive og måle slik kunnskap i større utvalg? –Hva påvirker utvikling av slik kunnskap og hvorfor? Læringskulturer i barnehage –Estetiske og emosjonelle læringsprosesser –Verdispørsmål –Kvalitet, profesjon og læring

9 9 Samarbeid om FoU Langsiktig FoU- samarbeid/flere kommuner sammen? Partnerskap, gjensidighet, begge parter gir og får FoU – samarbeid kan omfatte –Rene forskningsprosjekt –Forskning og kompetanseutvikling –Kompetanseutvikling, med biter av forskning Oppdragsforskning


Laste ned ppt "1 Forskning møter praksis i skolen Praksisrettet FoU i Rogaland Tema: Forskning i grunnopplæringen Dialogseminar 4. desember 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google