Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det grenseløse oppdraget Kan et godt samarbeid bidra til å løse Oppdraget? Mette Nord, Fagforbundets arbeidsutvalg 13.mars.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det grenseløse oppdraget Kan et godt samarbeid bidra til å løse Oppdraget? Mette Nord, Fagforbundets arbeidsutvalg 13.mars."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det grenseløse oppdraget Kan et godt samarbeid bidra til å løse Oppdraget? Mette Nord, Fagforbundets arbeidsutvalg 13.mars

2 Trepartssamarbeid Felles, gjensidig forpliktelse for å skape suksess for prosjekter Felles anstrengelse for å skape gjensidig tillit både internt og eksternt Forsøk på å forene målet om jobbtrygghet med fleksibilitet Kompetanseutviklingstiltak Informasjonsdeling og felles problemløsning med politikere, ledelse og ansatte i fellesskap, enten formelt og/eller uformelt

3 Hva kan trepartssamarbeid bety for den administrative ledelsen? Mindre tid brukt på klager, misnøye og konflikter Bedre beslutningsprosesser Bedre kvalifiserte medarbeidere Større forståelse og innblikk i den kommunale virkelighet Medarbeiderne føler større forpliktelse for arbeidet Bedre moral Større grad av fleksibilitet i forhold til arbeidsorganisering. Større effektivitet Større forståelse for de andre parters virkelighet

4 Hva kan trepartssamarbeid bety for politikere? Større forståelse og innblikk i den kommunale virkelighet Bedre beslutningsgrunnlag i de politiske organer Større forståelse for de andre parters virkelighet Styrker politikernes ombudsrolle

5 Hva kan trepartssamarbeid bety for ansatte og fagbevegelsen? Større jobbsikkerhet Mer deltakelse i beslutninger Større forståelse og innblikk i den kommunale virkelighet Mer kvalitet i arbeidet Større investeringer i ferdigheter og trening Større innflytelse på organisasjon, ledelse og styring Større anerkjennelse, flere og dyktigere medlemmer Større forståelse for de andre parters virkelighet

6 Likeverd Lik tilgang til informasjon Reelle vedtak Respekt for hverandre Interesse for andres ståsted og oppfatninger Gjennom likeverd skapes synergieffekt

7 Dialogpreget kommunikasjon At dialogen er en form for utveksling, der poenger og argumenter går fram og tilbake mellom deltakerne At alle involverte parter må ha mulighet til å delta. Men muligheten for å delta er imidlertid ikke nok; alle må involveres aktivt At alle deltakere stiller på like fot At arbeidserfaring er grunnlaget for deltakelse; i det minste må deler av den erfaring den enkelte deltaker har, oppfattes som legitim At det må være mulig for alle å utvikle en forståelse for det som er temaet for diskusjonen At alle argumentene som har med saken å gjøre, i utgangspunktet er legitime At det i dialogen kontinuerlig må oppnås enighet som kan gi en plattform for enten undersøkelser eller praktisk samhandling B. Gustavsen

8 Erfaringer fra arbeidsmetoden Sykefraværet går ned Trivselen øker Kvaliteten på tjenestene heves Arbeidsmetoden er i seg selv kompetansehevende Økonomien bedres


Laste ned ppt "Det grenseløse oppdraget Kan et godt samarbeid bidra til å løse Oppdraget? Mette Nord, Fagforbundets arbeidsutvalg 13.mars."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google