Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

barn og unge med funksjonshemming

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "barn og unge med funksjonshemming"— Utskrift av presentasjonen:

1 barn og unge med funksjonshemming
Tjenestetilbud til barn og unge med funksjonshemming i Sandefjord Kommune

2 Organisering Seksjon for helse og oppvekst
Helsesøstertjenesten Fysio- og ergoterapi for barn Barnevern Seksjon for botiltak og aktivitet Avdeling for avlastning og støttekontakt for de under 18 år Barnebolig Seksjon for senter og hjemmetjeneste Hjemmesykepleie og hjemmehjelp Seksjon for skole, barnehage og PPT

3 Koordinerende Enhet for barn og unge
Opprettet etter at Sandefjord fikk flere avvik på system nivå etter tilsyn i 2006 Plassert i Utredningsavdelingen – etter ”en vei inn” modellen Hovedmål: Å sikre at kommunen oppfyller lovens krav på området habiliteringstjenester til barn.

4 Medlemmer Leder – 20% stilling
Leder Avdeling for utredning og saksbehandling Leder for avdeling Teksleåsen ( Avlastning og støttekontakt) Leder for fysio- og ergoterpitjenesten til barn og unge Helsesøster Representant fra PPT Representant fra skole på 1 møte pr mnd I tillegg ble det bestemt at andre involverte ansatte i Sandefjord kommune kunne bli innkalt til møtene etter behov – som barnevern f eks

5 Koordinerende Enhet for barn og unge i praksis
Systemansvarlig for Individuell Plan Tildele koordinatorer Opplærings- og oppfølgings ansvarlig for koordinatorer Utarbeide maler og skjematikk Enkeltsaker Å identifisere de største utfordringene for kommunen i forhold til tverretatlig samhandling og samarbeid med andre instanser Å utarbeide og kvalitetssikre rutiner for koordinering av tjenester til barn og unge på tvers av etater, seksjoner og avdelinger i kommunen Å arbeide for gode samhandlingsrutiner med andre samarbeidspartnere som spesialisthelsetjenesten, NAV og andre Å sikre kontinuitet i oppfølgingen gjennom etablering av koordinatorfunksjoner Å utarbeide mål og indikatorer som skal benyttes for å vurdere effekt av iverksatte tiltak Å utarbeide et rapporteringssystem som skal kvalitetssikre måloppnåelse Å sikre at nøkkelpersoner og koordinatorer har grunnleggende kunnskap om ”ønsket praksis” ut fra tilgjengelig teori og erfaringer

6 Koordinering i praksis
Koordinator rollen styrket Koordinator rollen ha myndighet i organisasjonen Nedtoning av ansvarsgrupper – vurdere hensikt Enkel mal for Individuell Plan

7 Koordinator opplæring/oppfølging
2 dagers grunnkurs Refleksjonsgrupper Temadager Håndbok for koordinatorer Mulighet til å møte i Koordinerende Enhet

8 Pr 31.12.2008 var det 150 barn i Sandefjord kommune som hadde fått tildelt koordinator.
Alle barna har ikke fått utarbeidet individuell plan, men det er heller ikke slik at alle foreldre ønsker dette. Det var ca 35 ansatte som hadde fått koordinatoroppdrag. Av disse jobber 7 i Skole- og barnehageetaten.


Laste ned ppt "barn og unge med funksjonshemming"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google