Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Åpenhet i kommunal forvaltning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Åpenhet i kommunal forvaltning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Åpenhet i kommunal forvaltning
Hvor får de det fra? Informasjons- og veiledningsplikt Overfor den enkelte/parter - fvl §§ 11 og 17 Overfor allmennheten - kl § 4 Innsynsrett For parter - fvl § 18 flg For folkevalgte - kl § 40 nr 5 For kontrollutvalget/revisjon For allmennheten - offl Åpne møter - kl § 31 VG Komm tabbet seg ut

2 Offentlighetslovens utgangspunkt
Forvaltningens saksdokumenter er offentlige - offl § 2(1) Enhver kan hos vedkommende forvaltningsorgan kreve å få gjøre seg kjent med det offentlige innholdet av dokumenter i en bestemt sak - offl § 2(2) Det samme gjelder journal og lignende register og møtekart Byggesak-klag Naboen har bygg stygg og skjemm kona er venn

3 «Forvaltningens» Virksomhet som drives av forvaltningsorganer - § 1
Som forvaltningsorgan regnes ethvert organ for stat/kommune kommunale foretak Interkommunalt samarbeid § 27 interkommunale selskap IKS? som hovedregel ikke AS, stiftelser o.l. Konkret vurdering for heleide selskaper. MILJØTRANSPORT

4 «Saksdokumenter» inn/utgående brev til bruk i saksbehandling - offl § 3(1) - forholdet til arkivlov kopier til bruk i saksbehandling Interne notater e-post/MSN/SMS - § 3 (1) annen setning kart/skisser/modeller bilder/film IKKE databaser

5 «Enhver» Ingen begrensninger Alle personer Alle formål
Jeg er bare litt nysgjerrig jeg «Enhver» Ingen begrensninger Alle personer Alle formål Trenger ikke oppgi navn

6 «Bestemt sak» Hvilken del av 80-tallet sa du saken var fra?
Krav om identifisering Sak - ikke dokument Sakstype Veiledningsplikt - fvl § 11 Hos hvilket organ kan man kreve innsyn?

7 Offentlighetslovens utgangspunkt
Forvaltningens saksdokumenter er offentlige - offl § 2(1) Enhver kan hos vedkommende forvaltningsorgan kreve å få gjøre seg kjent med det offentlige innholdet av dokumenter i en bestemt sak - offl § 2(2) Det samme gjelder journal og lignende register og møtekart Byggesak-klag Naboen har bygg stygg og skjemm kona er venn

8 «Journal og møtekart» Journalføringsplikt etter § 2 (2) siste setning, og arkivlov/-forskrift Formkrav til journal arkivforskriften §§ 2-6 og 2-7 Forskrift om ikke-offentlige Barnevern/sosiale tjenester mv. Møter skal gjøres kjent - kl§ 32 15/4-98 DOK:1 Ordførers dob- beltrolle-inhabil

9 Tidspunkt for offentliggjøring
Saken må «modnes» litt Allerede fra saksforberedelsen av innkomne dokumenter - straks utferdigede - ved avsendelse, eller når saken er behandlet- offl § 3(2) Saksbehandlingstid - offl § 9(1)

10 Unntak fra hovedregelen - oversikt
Dagbladet - nei her i Lillevik vil vi ikke ha noe oppstyr Noe skal unntas på grunn av sitt innhold - offl § 5a Noe kan unntas på grunn av sitt innhold - offl § 6 og § 6 a. Noe kan unntas på grunn av dokumenttypen- offl § 5

11 § 5a - taushetsplikt Fortell meg nå hvordan du fikk denne gonoréen Plikt til å unnta, straffbart å offentliggjøre - strl § 121(1) Gjelder bare opplysninger, resten av dokumentet er som hovedregel offentlig (2. ledd) Taushetsplikten må ha hjemmel i lov eller forskrift Samtykke - offl § 10 Husk å oppgi hjemmel for taushetsplikten også - § 9(2)

12 Fvl. § 13- taushetsplikt ”Personlig forhold”
Skade, sykdom og lyte Meninger, preferanser, følelsesliv Økonomiske, familiære forhold IKKE bl.a. personnr. jf annet ledd ”Personlig forhold” for tjenestemenn og politikere: Lønns- og arbeidsvilkår Kritikk, brudd på reglementer Lovbrudd, straffbare forhold ”Konkurransemessig betydning” Forretningshemmeligheter uten beskyttelse Metoder, analyser, kundelister

13 §§ 6 og 6a + forskrift Dokumentets innhold
Kan regler Sikre økonomi-, lønns-, eller personalforvaltning Kontroll-/reguleringstiltak, pålegg/forbud Ansettelse/forfremmelse, men påbud om søkerliste Dokument om lovovertredelse Letter straffbare handlinger Anbudsdokumenter

14 § 5(1) - Organinterne dokumenter
Dette er ikke i tråd med min avdelings meninger Kan regel Innenfor kommunen Foretak? Særlovsorganer? Interkommunale løsninger? AS/Stiftelser? Utarbeidet Interne saksforberedelse Unntak i § 5 (3) for ”saksframlegg med vedlegg”

15 § 5(2) - Andre «interne» Kan regel Interne saksforberedelse
Også du min fortrolige rådgiver Kan regel Interne saksforberedelse Underordnet organ Særlige rådgivere eller sakkyndige Fra departement til et annet Innhenting av slike dokumenter Vilkår om innhenting

16 Meroffentlighet Plikt til å vurdere - § 2(3) Konkret vurdering
Gjelder kun ved kan regler Klageorgan (FM) kan pålegge meroffentlighet etter klage - § 9(3) Generelle instrukser lovlig? Alltid meroffentlighet Ikke meroffentlighet VG Lillevik skjuler seg bak offl

17 Offentliggjøring - kopiering
Kommunen bestemmer hvordan - offl § 8 men har krav på kopi i «rimelig utstrekning» oppmøte Kopier skal gis vederlagsfritt Forskrifter om betaling Porto/tellerskritt ved forsendelse? Skuff D: 8000 ark

18 Saksbehandling og klage
Avslag!!! Det skal vi nå bli to om Begjæring avgjøres uten ugrunnet opphold - §9(1) Opplys i ev avslag om § 9(2): At meroffentlighet er vurdert Begrunnelse for avslag Hjemmel for avslag Klageadgang til FM Klagefrist - 3 uker - § 9 siste ledd jf fvl kap VI Sivilombudsmannen


Laste ned ppt "Åpenhet i kommunal forvaltning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google