Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid for Sikkerhet Status 09.06.2005. Status 09.06.2005 8 seminarer/konferanser er arrangert (Sikkerhet og Kran&Løft planlagt 2005) OTF er etablert.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid for Sikkerhet Status 09.06.2005. Status 09.06.2005 8 seminarer/konferanser er arrangert (Sikkerhet og Kran&Løft planlagt 2005) OTF er etablert."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid for Sikkerhet Status 09.06.2005

2 Status 09.06.2005 8 seminarer/konferanser er arrangert (Sikkerhet og Kran&Løft planlagt 2005) OTF er etablert K-HVO Forum er etablert 26 arbeidsgrupper er etablert 14 Anbefalinger er utgitt 7 Retningslinjer utgitt av OLF/NR/TBL

3 Utgitte Anbefalinger Renovering av boretårn Erfaringsoverføring, boretårn Lov- og regelverkspålagte HMS - forhold i kontrakter (Revidert) Fallende gjenstander innen bore- og brønnområdet Bruk av ridebelte Introduksjon av personell offshore Sikker bruk av fartøyer Lærlingordning kranfag Kvalitessikring av pusteluft AT og SJA Bruk og vedlikehold av kasteblokker Innsjekk på helikopter “Alternativt Arbeid” Beredskapsøvelser om bord

4 Anbefalinger under forberedelse Harmonisering av sikkerhetsstatistikk Barrierer Entring i sikkerhetssonen Bygging og bruk av Stillas Harmonisering av intern sikkerhetsopplæring Beste praksis for ”Rusmiddel politikk” Harmonisert bruk av Mekaniske Koplinger (Implementering av AML §§ 14, 15 og 16)?

5 Anbefalinger og Retningslinjer under forberedelse Definisjon og bruk av barrierebegrepet. Tre dokumenter med ulike målgrupper er på høring. Forslag til endring av forskrift er sendt Ptil. Sjekkliste for å seile inn i Sikkerhetssonen (500 m) på høring og ferdigstilles nå Felles Sikkerhetsindikatorer (Fase en er ferdigstilt). Kvalitetssikring av flere indikatorer i arbeid (”Alvorlige” hendelser og Høyrisikohendelser)

6 Nye Arbeidsgrupper Krav til stillasbygging Samordning av intern sikkerhetsopplæring/kultur Harmonisert bruk av Mekaniske Koplinger Rusmiddelgruppe som skal samle erfaring med implementering av OLF Retningslinje og Rapport fra NSR

7 Andre aktiviteter Harmonisering av Marine operasjoner med UK, Holland og Danmark (Retningslinjene 61 og 61A ) pågår OTF arbeider med opplæring og med systematisering av erfaringer fra NORSOK R-003. Vektlegging av kompetansekrav og kvalitet i opplæring

8 Andre aktiviteter Erfaringsgruppe for AT/SJA er etablert. De skal bearbeide erfaringsmaterialet fra implementeringen og fremme forslag til forbedringer på system og opplæringspakken Pga endringer/nye representanter i SfS bruker vi nå litt tid på å samkjøre oss igjen


Laste ned ppt "Samarbeid for Sikkerhet Status 09.06.2005. Status 09.06.2005 8 seminarer/konferanser er arrangert (Sikkerhet og Kran&Løft planlagt 2005) OTF er etablert."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google