Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om Norsk Finansbarometer 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om Norsk Finansbarometer 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Finansbarometer 2014 Det norske bankmarkedet Status og endringer Grafikkrapport

2 Om Norsk Finansbarometer 2014
Norsk Finansbarometer er en syndikert undersøkelse gjennomført av TNS Gallup i samarbeid med Finans Norge innenfor markedene bank, skadeforsikring og livsforsikring. Undersøkelsen kartlegger, dokumenterer og observerer over tid aktuelle problemstillinger i Finans-Norge. Finansbarometeret (bank) 2014 omfatter 4494 intervju gjennomført i ukene 1 til og med , blant befolkningen 18 år+. Denne rapporten tar for seg det norske bankmarkedet. Tilsvarende undersøkelse har blitt gjennomført hvert år siden 2004. Norsk Finansbarometer 2014 fokuserer på: Kundens bruk av sin bank Bankens betjening av kunden Evaluering av kunderelasjonen Bankenes profil i markedet Alle grafer viser %, med mindre det er oppgitt annerledes

3 Gjennomsnittlig antall banker
% Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153

4 Har du byttet hovedbank eller tatt i bruk en ny bank i løpet av det siste året?
Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153

5 Hva er årsaken(e) til at du byttet hovedbank?
Total base: 2014 n=189; 2013 n=147

6 Har du noensinne benyttet Finansportalen
Har du noensinne benyttet Finansportalen.no til å sammenligne betingelser ulike aktører i mellom? Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153

7 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om Finansportalen.no?
70 64 62 Indeks*) Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (6 og 7) og helt eller delvis uenig (1 og 2) Total base: 2014 n=502; 2013 n=284

8 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? 2014: 7-punktsskala
%-andeler som svarer topp-2 Total base: 2014 n=502; 2013 n=284

9 Hvordan orienterte du deg om renter og betingelser da du byttet bank sist?
Total base: 2014 n=189; 2013 n=147

10 Hvilke av følgende produkter og tjenester benytter du i din hovebank?
Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153

11 Hvilke produkter og tjenester har du i dine øvrige banker
Hvilke produkter og tjenester har du i dine øvrige banker? Endring i spørremåten 2013: Det blir spurt for hver enkelt bank man bruker, dvs. mer detaljert enn før. Total base: 2014 n=2038; 2013 n=1512

12 Har du betalt innskudd til BSU i løpet av det siste året?
Total base: 2014 n=797; 2013 n=608

13 Opplever du det som trygt å bruke nettbanken din?
Total base: 2014 n=4494; 2013 n=2840

14 Har du noen gang blitt utsatt for svindel eller svindelforsøk i forbindelse med bruk av nettbank?
Total base: 2014 n=4494; 2013 n=2840

15 Har du fleksibelt boliglån, dvs
Har du fleksibelt boliglån, dvs. at du selv velger hvor mye du vil låne til enhver tid innenfor en avtalt ramme, og når og hvor mye du vil betale ned på lånet ditt? Lånene markedsføres gjerne som rammelån/fleksilån/seniorlån/boligkreditt. Total base: 2014 n=2416; 2013 n=1597

16 Hva er årsaken eller årsakene til at du har denne typen lån?
Total base: 2014 n=749; 2013 n=470

17 Har du brukt rammelånet til noen av de følgende formål?
Total base: 2014 n= 749; 2013 n=470

18 Betaler du jevnlig avdrag på ditt rammelån?
Total base: 2014 n=749; 2013 n=470

19 Har du betalt avdrag på ditt rammelån i løpet av siste 6 måneder?
Total base: 2014 n=130; 2013 n=79

20 Er du med i et kundefordelsprogram (kundefordelsprogram kan for eksempel hete Total, Total Pluss, Fordel og lignende)? Endring i spørreteksten 2014: Spørres for hver bank man er kunde hos Total base: 2014 n= 4494; 2013 n=3153

21 På hvilken måte foretrekker du å betale regninger?
Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153

22 Har du noen gang benyttet en chattetjeneste i banken din
Har du noen gang benyttet en chattetjeneste i banken din? Endring i spørreteksten 2014: Spørres for hver bank man er kunde hos Total base: 2014 n= 4494; 2013 n=3153

23 Har du benyttet sms til noen av de følgende banktjenester?
Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153

24 Følger du med noen av de bankene du bruker på Facebook?
Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153

25 Hvor lenge har du vært kunde i din hovebank?
Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153

26 Har du i løpet av de siste 12 måneder fått rådgivning om lån, sparing, pensjonssparing eller forsikring fra din hovebank? Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153

27 Hvordan skjedde rådgivningen?
Total base: 2014 n=1488; 2013 n=1057

28 Hvor ofte bruker du kort til å betale for varer og tjenester osv
Hvor ofte bruker du kort til å betale for varer og tjenester osv. på internett? Total base: 2014 n=4494

29 For hvilke beløp velger du å bruke kort som betalingsmiddel?
Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153

30 Hvor fornøyd er du med din hovedbank totalt sett?
54 -1.0 Indeks*) 2014 vs 2013 Indeks*) Differanse mellom usedvanlig og svært fornøyd (4 og 5) og misfornøyd eller mindre fornøyd (1 og 2) Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153

31 Hvor sannsynlig er det at du vil fortsette å være kunde hos din hovedbank?
Indeks*) 2014 vs 2013 76 -5.0 Indeks*) Differanse mellom helt eller ganske sikkert (4 og 5) og helt eller ganske sikkert ikke (1 og 2) Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153

32 Hvis du ble spurt om råd, hvor sannsynlig er det at du ville anbefale din hovedbank til venner og bekjente? 50 -4.0 Indeks*) 2014 vs 2013 Indeks*) Differanse mellom helt eller ganske sikkert (4 og 5) og helt eller ganske sikkert ikke (1 og 2) Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153

33 Hvor store fordeler mener du å ha ved å velge din hovedbank fremfor en annen bank?
17 -9.0 Indeks*) 2014 vs 2013 Indeks*) Differanse mellom meget stor eller stor fordel (4 og 5) og ingen eller kun en liten fordel (1 og 2) Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153

34 Hvor vanskelig eller lett ville du oppleve det å bytte bank?
Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153

35 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander...
Indeks*) 2014 vs 2013 40 -8.0 7 -14.0 -17 1.0 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2) Total base: 2014 n= 4494; 2013 n=3153

36 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?
%-andeler som svarer topp-2 Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153

37 I hvor stor grad har du tillit til banker i det norske markedet?
39 -4.0 Indeks*) 2014 vs 2013 Indeks*) Differanse mellom svært stor grad (5 og 6) og meget liten grad (1 og 2) Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153

38 I hvilken grad er du villig til å dele informasjon som kontaktinformasjon, sivil status, bosituasjon ol. med din bank, slik at banken kan komme med et mer skreddersydd tilbud til deg? 29 Indeks*) 2014 vs 2013 Indeks*) Differanse mellom svært stor grad (5 og 6) og meget liten grad (1 og 2) Total base: 2014 n=4494

39 Hvordan vil du vurdere bankenes samlede omdømme eller anseelse?
Total base: 2014 n=4494; 2013 n=3153


Laste ned ppt "Om Norsk Finansbarometer 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google