Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fornybar energi: Bra for næringslivet, men hva med miljøet?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fornybar energi: Bra for næringslivet, men hva med miljøet?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fornybar energi: Bra for næringslivet, men hva med miljøet?
Erling Holden Forskningsleder, Vestlandsforsking Forskningsdagane 2007 – Fosshaugane Campus, 20.september

2 Innhold Hvor mye (fornybar) energi bruker vi?
Hva er (nye) fornybare energikilder og energiteknologier? Er fornybar energi bra for miljøet? Case: Fornybar (alternativ) energi i transportsektoren

3 Hvor mye energi bruker vi? Verden 2004
Kilde: “World Energy Outlook 2006”, International Energy Agency

4 Hvor mye energi kommer vi til å bruke? Verden 2030
Kilde: “World Energy Outlook 2006”, International Energy Agency

5 Hva skal vi satse på? Tanker om et program for fornybar energi
Ikke-fornybar Fornybar Konvensjonell energi / teknologi (”gammel”) - Naturgass Råolje Kull Kjernekraft (Sammenlikning) Småkraft Fjordvarme Varmepumpe Vannkraft Biobrensel (ved) Alternativ energi / teknologi (”ny”) Naturgass (nye anvendelser) Karbonfangst og -lagring (CCS) Hybridkjøretøy Første og andregenerasjons bioenergi (nye anvendelser) Hydrogen Vind Sol

6 Miljøvennlig energiproduksjon og -forbruk
Gjøre ting bedre (effektivisering) Produksjon: Mindre ledningstap Forbruk: Drivstoffgjerrige biler Gjøre ting annerledes (substituering) Produksjon: Fornybar energi Forbruk: Kjøpe pelletsovn eller investere i fjordvarme Gjøre mindre ting (reduksjon) Produksjon: Produsere mindre energi Forbruk: Senke innetemperatur eller bygge mindre boliger

7 Er økt bruk av fornybar energi egentlig bra for miljøet?
Øker bruk av fornybar energi det totale energiforbruket? Skaper fornybar energi nye miljøproblemer? Skapes det andre uforutsette (og uønskede) samfunnsmessige konsekvenser? Metode: Livsløpsanalyser (Tverrfaglig) fantasi!

8 Energibruk fra vugge-til-grav Kjøre en VW Golf én kilometer

9 Ett skritt frem … og to tilbake? Nye problem
Bioenergi Mindre CO2, men økt bruk av kunstgjødsel og tap av biologisk mangfold Økte matpriser (food or fuel?) Vannkraft Inngrep i urørte fjellområder Visuell forurensning Vindenergi Inngrep i sårbare kystområder Konflikter med andre næringer, for eksempel reiseliv Solenergi Binder opp arealer Giftige stoffer i produksjon av solceller

10 CASE: Alternativ energi til transport Hva kan vi lære av historien?
Metanolprosjektene (80-tallet): Psykologi: Ikke bare en teknologisk sak Naturgassprosjektene (tidlig på 90-tallet): Konkurranse: ”Seilbåteffekten” ødela Elbilen (sent på 90-tallet) Markedskunnskap: Hva vil brukerne ha? Hydrogen ( ) Myndighetenes rolle og ryddighet: Ikke bare miljøpolitikk og ”oversalg” Biologiske drivstoffer ( ) Potensial: Det manglende potensial? 2010-?

11 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Fornybar energi: Bra for næringslivet, men hva med miljøet?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google