Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan takle miljøutfordringene – et bedriftseksempel Fellesforbundets industrikonferanse 25. januar 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan takle miljøutfordringene – et bedriftseksempel Fellesforbundets industrikonferanse 25. januar 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan takle miljøutfordringene – et bedriftseksempel Fellesforbundets industrikonferanse 25. januar 2006

2 12.07.2014 Peterson ►Norges største emballasjeprodusent ►Omsetning på 2,4 mrd NOK ►Produksjon i Norge og Finland ►1300 ansatte ►Produksjonsvirksomhet i 6 kommuner i Norge ►Betydelig “leverandør” av skatt og avgift til det offentlige – 350 mill NOK ►Eksportandel fra den norske virksomheten på ca. 70%.

3 12.07.2014 Produksjonsenheter - salgskontorer Fabrikker Peterson Linerboard AS, Moss Peterson Linerboard AS, Ranheim Peterson Barriere AS, Rygge Peterson Emballasje AS, Sarpsborg Peterson Emballasje AS, Ranheim Peterson Emballasje AS, Sykkylven Peterson Emballasje AS, Display Peterson Emballasje AS, PackTech Peterson Packaging Oy, Valkeakoski Peterson Packaging Oy, Espoo Salgskontorer Peterson UK, Ely, Cambrideshire Peterson Deutschland, Düsseldorf Peterson France, Paris Peterson Russia, Moscow Peterson Sweden, Stockholm

4 12.07.2014 Peterson Linerboard AS 280.000 tonn kraftliner til bølgepappindustrien på to papirmaskiner Eksportandel: 94 % Markedsandel i Europa: 8 % 65.000 tonn testliner til bølge- / massivpappindustrien Eksportandel: 30 % 40.000 tonn hylsepapp primært til papirindustrien Eksportandel: 90 % Forretningsområdet står for ca. 45 % av konsernets samlede omsetning Omsetning: NOK 1.300 mill Ansatte: 475

5 12.07.2014 Et samspill med fokus på helhet Peterson Kunder Lokal - samfunnet Eiere Ansatte Myndigheter

6 12.07.2014 Treforedlingsindustriens rammebetingelser ►Lokale krav og forventninger ►Nasjonale rammevilkår ►Internasjonale regler og krav ►EU’ regelverk

7 12.07.2014

8 Interessekonflikter ►Forurensning - Vann ►Forurensning - Luft ►Forurensning - Støy ►Forurensning – Visuelt (fabrikkbygninger, damp) ►Ulik døgn / ukerytme ►Risikobilde ►Levestandard   Livskvalitet ►Særinteresser - Eiendomsverdier

9 12.07.2014 H 2 S-utslipp til luft fra kalkovn H 2 S-mg/Nm 3 under drift

10 12.07.2014 Utslipp oksygenforbrukende materiale, KOF Tonn pr. år

11 12.07.2014 Resultater fra spørreundersøkelse i lokalsamfunnet ►Trafikk ►Lukt ►Støy ►Vannkvalitet Mossesundet Svarene fra spørreundersøkelsen viste en annen prioriteringsrekkefølge enn myndighetenes og bedriftens prioritering

12 12.07.2014 Petersons transporter (Østfold) ►Totale transportkostnader ca. 350 MKR ►60 % på bil – 30 % på skip - 10% på jernbane ►125 lastebiler pr. dag – Mer enn 30.000 turer pr. år Mer last fra vei til bane

13 12.07.2014 Samfunnsregnskap Staten Overføringer Kommune Og fylke Nasjonale Rammebetingelser Skatter og avgifter VERDISKAPING næringsliv VERDISKAPING offentlig Den gode sirkel:

14 12.07.2014 Verdikjeden TømmerMasseKraftliner Bølgepapp Testliner Returfiber Substitutter Tilbud / tilgang på returfiber

15 12.07.2014 Resirkulering av bølgepapp ►Peterson bruker årlig 230 000 tonn (ca.10 000 billass) innsamlet bølgepapp i papirproduksjonen. Dette er betydelig mer enn det som samles inn i Norge. ►Bruk av innsamlet bølgepapp i papirproduksjonen medfører økt forbruk av olje for produksjon av termisk energi Myndighetene må bedre rammebetingelsene for økt avfallsforbrenning til produksjon av termisk energi

16 12.07.2014 Et framtidsrettet energiregime ►Miljømessig vil overgang fra avgift- til kvotesystem for klimagasser gi fordeler ►Lov om kvoteplikt (O.prop.nr.13) må inkludere treforedlingsindustrien ►Grønne sertifikater Spillereglene for utslipp av klimagasser må være i takt med omverdenen Særnorske systemer skaper unødvendige problemer for industrien Usikkerhet om fremtidige rammebetingelser skaper usikkerhet og forsinker omstilling i miljøvennlig retning

17 12.07.2014 Naturgass – et miljømessig bedre alternativ Eks.Ranheim: Fra tungolje til gass –Reduserte CO2 utslippet med 25% tilsvarende utslippet fra 3.000 dieselbiler –Utslipp av SO2 ble redusert med 99 % tilsvarende utslippet fra 35.000 eneboliger med oljefyring Naturgass til industrien Det offentlige må bidra til infrastrukturutbygging

18 12.07.2014 Quo Vadis ? Forutsatt ►Erkjennelse av nødvendig verdiskapning ►Forutsigbare, helhetlige og konkurransedyktige ramme- betingelser ►Et samspill med omgivelsene med fokus på helhet Har Norge gode forutsetninger for å utvikle en bærekraftig treforedlingsindustri


Laste ned ppt "Hvordan takle miljøutfordringene – et bedriftseksempel Fellesforbundets industrikonferanse 25. januar 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google