Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvikling av samarbeidsformer mellom lærerutdanningen og skole- og barnehageeier 6 mill til prosjektet 27 søknader –Variasjon ift innfallsvinkel, omfang,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvikling av samarbeidsformer mellom lærerutdanningen og skole- og barnehageeier 6 mill til prosjektet 27 søknader –Variasjon ift innfallsvinkel, omfang,"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Utvikling av samarbeidsformer mellom lærerutdanningen og skole- og barnehageeier 6 mill til prosjektet 27 søknader –Variasjon ift innfallsvinkel, omfang, kvalitet, relevans –20 innstilt –Seks avslått - kan søke på nytt ved evt ny utlysning i løpet av våren 08 –En søker får mulighet til å konkretisere søknaden ytterligere Søknadssum fra 63 000 til 500 000 Tildelingssum fra 63 000 til 325 000 Erfaringsdelingskonferanse januar-08 Forhåpentligvis ny utlysning vår-08

3 Nettverk for kompetanseutvikling – videreutvikling Enklere formål – koordinering, informasjons-spredning, tilbudskompetanse og overslag til grunnutdanningen av lærere Fra 1.1.2008 har de nasjonale sentrene koordineringsansvar for ”fagnettverk”: Norsk, matematikk, naturfag, engelsk og andre fremmed-språk, estetiske fag, pedagogisk bruk av IKT Nettverk for skolebibliotek og læremiddelkunnskap Øvrige nettverk beholdes som før Perspektiv ut strategiperioden 2008 Tildelinger for 2007/2008 fra 100 000 kr – 350 000 kr, samlet 3,4 mill kr Tettere kopling mot direktoratets læreplanmiljø

4 Rapportering fra fylkesmennene september 2007 1.Oppfølging av forutsetningene knyttet til lokal forankring 2.Lokale og regionale samarbeidsfora 3.Bruk av øremerkede midler til videreutdanning

5 Oppfølging av forutsetningene knyttet til lokal forankring Fylkesmennene har informert om forutsetningene og sjekket at disse er ivaretatt 11 fylkesmenn har ikke holdt tilbake midler for noen skoleeiere I de resterende 7 fylker er midlene holdt tilbake for totalt 62 offentlige skoleeiere og 20 private skoleeiere pga manglende orientering fra skoleeier Midlene er holdt tilbake for totalt 6 skoleeiere pga ikke tilfredsstillende forankring i planene

6 Regionale samarbeidsfora Regionale samarbeidsfora eksisterer i alle fylker unntatt ett Flere steder ikke spesifikt knyttet til Kunnskapsløftet eller kompetanseutviklingsstrategien Møtehyppighet: 1-2 til 4-6 møter årlig Temaer: strategi og rammer, lokale behov, samordning av tiltak, samarbeid mellom skoleeiere og UH, bruk av øremerkede midler, informasjons- og erfaringsutveksling, m.m.

7 Regionale fora - representasjon Skoleeierne ofte representert regionvis KS representert i de fleste fylker unntatt tre Lærerorganisasjoner representert i alle fylker unntatt ett Tilbydersiden representert i alle fylker [unntatt Vestfold og Oslo/Akershus] EO, FUG og partene i arbeidslivet bare representert i ett fylke:

8 Bruk av øremerkede midler til videreutdanning Fordeling mellom de to fagene i tråd med sentrale føringer 2,3 mill ubrukte midler Nær 2000 lærere i videreutdanning (usikre tall) Stort frafall underveis i prosessen, særlig innenfor 2. fremmedspråk I 3 fylker kanaliseres midlene delvis direkte til tilbyder Årsaker til manglende påmelding/gjennomføring: –Ikke behov –Ikke tilbud lokalt –Vanskelig å gjennomføre ved siden av jobb –Svak tilrettelegging for gjennomføring –Tilbudene stopper hos rektor (lærere kjenner ikke til muligheten)

9 Bruk av øremerkede midler – oppsummering Mange lærere får videreutdanning Utfordringer knyttet til å bruke midlene etter intensjonen Uforutsigbarhet for alle parter Relativt svak deltakelse og gjennomføring?


Laste ned ppt "Utvikling av samarbeidsformer mellom lærerutdanningen og skole- og barnehageeier 6 mill til prosjektet 27 søknader –Variasjon ift innfallsvinkel, omfang,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google