Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læringsmiljøutvalgsleder som student - Tanker og erfaringer etter et år i lederstolen Marianne Torp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læringsmiljøutvalgsleder som student - Tanker og erfaringer etter et år i lederstolen Marianne Torp."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læringsmiljøutvalgsleder som student - Tanker og erfaringer etter et år i lederstolen Marianne Torp

2 LMU-leder som student Bakgrunn for LMU Organisering ved UiO

3 LMU-leder som student Utfordringer –Studentleder og LMUs øvrige medlemmer –Studentleder og administrasjonen –Studentleder og utvalgets rolle Spørsmål til diskusjon

4 Bakgrunn for LMU Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) Om lov om universiteter og høyskoler –Planlegging og utvikling –Klager –Orienteres om Arbeidsmiljøtilsynets vedtak –Rapportere direkte til styret –Studenter og inst. skal være likt representert –Inngå som en del av kvalitetssikringssystemet

5 Bakgrunn for LMU Høringssvar –Studentene ønsket et mer omfattende ansvar

6 Organisering En jungel av løsninger –Hvem sitter i LMU? –Hvem og hvordan settes dagsorden? –Hvilke type saker? –I hvilken grad får man gjennomslag? Finnes den perfekte organiseringen?

7 Organisering ved UiO 4 studenter –2 og 2 velges hvert år, for 2 år av gangen 4 fra institusjonen –Studiedirektør –Viserektor –Dekan for SV-fakultetet (på omgang) –Direktør for teknisk avdeling En rekke observatører

8 Definisjon Begrepet læringsmiljø omfatter alle de institusjonelle og organisatoriske betingelser som skal bidra til studentens læring. Det vil si fysisk, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, velferd og faglig- og pedagogisk kvalitet. Læringsmiljø er et videre begrep enn arbeidsmiljø.

9 Utfordringer for studentlederen Studentlederen og LMU-medlemmene –Den nye jenta i klassen-syndromet –Kultur og struktur –Formelle og uformelle retningslinjer Hvordan kan man i forkant best mulig legge til rette for studentrepresentanter og studentlederen?

10 Utfordringer for studentlederen Studentlederen og administrasjonen –Tar over etter viserektor –Arbeidsfordeling og myndighet På hvilke måter kan samarbeidet mellom studentleder og administrasjon best organiseres?

11 Utfordringer for studentlederen Studentlederen og utvalgets rolle –Rådgivende for styret og ledelsen –Står slik sett på ”utsiden av linjen” (UiO) –Jeg vil, jeg vil, men får det ikke til… Hva er ønsket påvirkningskraft for LMU og hvordan oppnår man denne kraften?

12 Spørsmål til diskusjon Hvordan kan man i forkant best mulig legge til rette for studentrepresentanter og studentlederen? På hvilke måter kan samarbeidet mellom studentleder og administrasjon best organiseres? Hva er ønsket påvirkningskraft for LMU og hvordan oppnår man denne kraften?


Laste ned ppt "Læringsmiljøutvalgsleder som student - Tanker og erfaringer etter et år i lederstolen Marianne Torp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google