Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lesesenteret www.lesesenteret.no NASJONALT SENTER FOR LESEOPPLÆRING OG LESEFORSKING Orientering på møtet i Nasjonalt fagråd for lærerutdanning i Levanger,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lesesenteret www.lesesenteret.no NASJONALT SENTER FOR LESEOPPLÆRING OG LESEFORSKING Orientering på møtet i Nasjonalt fagråd for lærerutdanning i Levanger,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lesesenteret www.lesesenteret.no NASJONALT SENTER FOR LESEOPPLÆRING OG LESEFORSKING Orientering på møtet i Nasjonalt fagråd for lærerutdanning i Levanger, 2. februar 2005 Ingolv Austad

2 Lesesenteret www.lesesenteret.no Lesesenterets egenart a.Tjener 3 herrer: i. UiS (del av hum.fak) ii. Statped (samarbeidsavtale mellom Statped/Udir og UiS) iii. ”§18” (eget mandat, egne midler, styrt av Udir, avtale med UiS) b.Enhet, sammenheng c.Kombinere høgre utdanning og praksis, gjensidig kontakt og samarbeid d.Nasjonalt senter – lokal og regional forankring

3 Lesesenteret www.lesesenteret.no Formalisert samarbeid innen lærerutdanning Nasjonalt kompetansenettverk i. Noles (koordinering sammen med Høgskolen i Hedmark og nynorsksenteret) ii. Skolebibliotek (koordinering sammen med Høgskolen i Agder og Høgskolen i Bergen) iii. Læremidler (koordinering sammen med Høgskolen i Vestfold)

4 Lesesenteret www.lesesenteret.no UiS a.Undervisning og veiledning i. Master i spes.ped ii. Master i lesevitenskap/Literacy studies iii. GLSM iv. Norsk 5-10 (eksternt finansiert) b.Forskning og forskerutdanning i. PhD i spesialpedagogikk – program ii. 6 stipendiater

5 Lesesenteret www.lesesenteret.no Statped a.Kompetanseutvikling innen spesialpedagogikk i. Forskning (egeninitiert, oppdrag) ii. Utviklingsarbeid (egeninitiert, samarbeid) iii. Kartlegging og testing (oppdrag) b.Kompetansespredning i. Kurs for lærere, ppt-ansatte, foreldre, skoleledere, lærerutdannere ii. Nasjonale konferanser iii. Internasjonale konferanser og arbeidsseminar c.Diagnostisering i. Enkeltelever henvist fra ppt ii. Veiledning til ppt-ansatte

6 Lesesenteret www.lesesenteret.no ”18” a.Gi rom for lesing! Strategi for stimulering av leselyst og leseferdighet 2003- 2007 i. Hovedansvar: Utdanningsdirektoratet ii. Ansvar for en rekke tiltak i strategiplanen, alene og i samarbeid med andre b.Generelt mandat som nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Kompetanseutvikling innen lesing (og skriving) generelt i. Forskning ii. Utviklingsarbeid iii. Kompetansespredning 1. Kurs for lærere, foreldre, skoleledere, lærerutdannere 2. Nasjonale konferanser 3. Internasjonale konferanser og arbeidsseminar

7 Lesesenteret www.lesesenteret.no Ressurser a.Faglige medarbeidere, faste stillinger i. UiS 2,5 ii. Statped10,5 årsverk iii. ”§18 3,0 årsverk b.Lederstillinger og administrative stillinger, faste stillinger i. Lederstillinger 2,0 årsverk ii. Adm stillinger 4,0 årsverk c.Faglige medarbeidere: midlertidige, vikariat, oppdrag i. Professor II 0,8 årsverk (4 stillinger) ii. Fagstillinger 4 årsverk iii. Stipendiater 6 årsverk

8 Lesesenteret www.lesesenteret.no Kontakt a.www.lesesenteret.nowww.lesesenteret.no b.lesesenteret@uis.nolesesenteret@uis.no c.51833200 d.Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger


Laste ned ppt "Lesesenteret www.lesesenteret.no NASJONALT SENTER FOR LESEOPPLÆRING OG LESEFORSKING Orientering på møtet i Nasjonalt fagråd for lærerutdanning i Levanger,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google