Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning - Høgskolen i Oslo 25.-26. oktober 2007 Tiltaksplan for å styrke realfagene 2007/2008 Geir Anton Johansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning - Høgskolen i Oslo 25.-26. oktober 2007 Tiltaksplan for å styrke realfagene 2007/2008 Geir Anton Johansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning - Høgskolen i Oslo 25.-26. oktober 2007 Tiltaksplan for å styrke realfagene 2007/2008 Geir Anton Johansen NRT/ AU NRT-sak 12/07-9

2 Møte i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning - Høgskolen i Oslo 25.-26. oktober 2007 Et felles løft for realfagene Strategi for styrking av realfagene 2006-2009

3 Møte i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning - Høgskolen i Oslo 25.-26. oktober 2007 Hovedhensikt Gjøre den negative spiralen positiv: Økt rekruttering og bedre kvalitet i opplæringen i realfag.

4 Møte i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning - Høgskolen i Oslo 25.-26. oktober 2007 Hvorfor vi trenger et felles løft for realfagene? Arbeids- og næringslivets behov Store utfordringer, men med en del lyspunkter Rekrutteringen til realfag er en stor utfordring Stadig svakere prestasjoner i realfag Svak stilling for realfagene i norsk skole Forskning og forskerrekruttering

5 Møte i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning - Høgskolen i Oslo 25.-26. oktober 2007 Strategiens overordnete mål Mål A: Styrke realfagene i barnehage og grunnopplæringen Mål B: Styrke lærerkompetanse og lærerutdanning Mål C: Utvikling av realfagene i høyere utdanning og forskning Mål D: Tilføre norsk arbeidsliv den realfaglige kompetansen som det er behov for Mål E: Øke realfagskompetansen og styrke formidling til allmennheten

6 Møte i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning - Høgskolen i Oslo 25.-26. oktober 2007 Status etter 2006/07 Markert økning i oppmerksomhet i media, i arbeids- og næringslivet og hos allmennheten om realfag Svak økning i søkertall –Ingeniør (1. pri.): +8,6%; ♀ +35,4%) –Sivilingeniør (1. pri.): +2,8%; ♀ +16,1%) –Realfag i høyere utdanning (1. pri.): +1,1%; ♀ +2,2%) Kvinner står for økningen i søkertallene Sviktende søkning til allmennlærerutdanningen: -17,1% God økning i antall søkere til 5-årige lærerutdanningstilbudene (35,6%), men lave tall (99) Problemer å nå frem til skoleeiere, lærere og rådgivere Stadig færre lærere med faglig fordypning

7 Møte i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning - Høgskolen i Oslo 25.-26. oktober 2007 Tiltaksplanen 2007/08 Videreføring av 45 tiltak fra 2006/07 10 nye tiltak 2007/08: Rekrutteringskampanje mot 15-åringer Innhente og spre kunnskap om hvordan motivere jenter for realfaglige/teknologiske studier og tilrettelegge undervisningen på jenters premisser Gi informasjon om valg til videregående opplæring Prosjekt om jentenettverk Synliggjøring av kvinnelige rollemodeller Utvikle den fagdidaktiske forskningen innen realfag og teknologi ved de høyere utdanningsinstitusjonene

8 Møte i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning - Høgskolen i Oslo 25.-26. oktober 2007 Tiltaksplanen 2007/08 Nye tiltak, fortsettelse: Utvikle ”nasjonalt veikart” for forskningsinfrastruktur Hindre frafall innen realfaglige og teknologiske studier Innføre motivasjonspraksis i første fase av reaIfaglige og teknologiske studier Utvikle samarbeidet med Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) om satsing på realfag 9 tiltak er gjennomført eller avsluttet

9 Møte i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning - Høgskolen i Oslo 25.-26. oktober 2007 Konklusjon: Svært mye bra, men…. DET LANGSIKTIGE: Mer fokus på skolene! Kritisk punkt


Laste ned ppt "Møte i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning - Høgskolen i Oslo 25.-26. oktober 2007 Tiltaksplan for å styrke realfagene 2007/2008 Geir Anton Johansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google