Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetsråd Operasjonsavdelingen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetsråd Operasjonsavdelingen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetsråd Operasjonsavdelingen
Kari Sletten Helgesen Avdelingssjef Operasjon

2 Kvalitetsråd: Kvalitetsrådet oppnevnes av avdelingsjef. Mandat.
●        Arbeide med kvalitetssikring som gjelder hele den administrative enheten, samt være rådgiver og koordinator for kvalitetssikrings arbeidet på post/seksjonsnivå (kvalitetssirkler). ●        Arbeide aktivt med å sikre at nødvendig kvalitetsdokumentasjon i henholdt til lover og forskrifter er lagt inn i EQS. Behandle avviksmeldinger fremlagt av meldingsansvarlig og iverksette nødvendige tiltak. Vurdere behov for intern rapportering: Kv-utvalg, IT-sikkerhet, HMS osv. Delta i eller oppnevne medlemmer til prosjektgrupper som arbeider med kvalitetssikring som berører flere avdelinger. ●      Kvalitetsrådet skal føre protokoll for sine møter. Kopi fra hvert møte sendes Kvalitetsutvalget.

3 Sammensetning: ● Avd.sjef må være representert, helst personlig eller gjennom person med delegert myndighet (eks. nestleder). ●   Tverrfaglig. ●   Avdelingens kompleksitet avgjør antall medlemmer, men en bør bestrebe seg på at den ikke blir for stor (3-5 personer). ●   Verneombud

4 EQS-enhetsadministrator:
oppnevnes av avdelingsjefen medlem i kvalitetsrådet Mandat: være avdelingsjefens rådgiver når det gjelder å bruke EQS aktivt i kvalitetsarbeidet på avdelingen være kontaktperson for sykehusledelsen v/kvalitetskoordinator når det gjelder EQS/kvalitetssystemet og arbeidet med dokumentasjon på avdelingsnivå. vedlikeholde system- og brukerinformasjon for egen enhet være rettleder og støtte for personalet i bruk av EQS rapporterer til Kvalitetsrådet.

5 Medlemmer Annbjørg Gunn Bente Eva Britt (HMS ansvarlig)
Per, eller vara Tillitsvalgt for sykepleiere Kari


Laste ned ppt "Kvalitetsråd Operasjonsavdelingen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google