Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAGSKOLEN ROGALAND HELSEFAG.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAGSKOLEN ROGALAND HELSEFAG."— Utskrift av presentasjonen:

1 FAGSKOLEN ROGALAND HELSEFAG.
BERGELAND VGS. / KARMSUND VGS FAGSKOLEN ROGALAND HELSEFAG.

2 Vi kan tilby videreutdanning innen
Kreftomsorg og lindrende pleie (palliasjon ) Helse ,aldring og aktiv omsorg Psyksisk helsearbeid og rusarbeid

3 Hva er en fagskole? En skole som tilbyr korte men yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende kompetanse. En fagskoleutdanning kan gis både som heltid, deltid og som fjernundervisning. En tertiær utdanning

4 Hvem kan søke ? Fullført vgs. fra studieretningen innenfor helse- og sosialfag og aktivitør. Lærling kan søke det året de tar fagprøven. Realkompetansevurde ring

5 Fagskolens rolle Karrieremulighet som er viktig for økt rekruttering
Øker personlig og faglig utvikling og kompetanse Bredt samarbeid med praksisfeltet Samhandlingsreform – krever økt kompetanse i alle ledd – får mer kunnskap Skaper et kreativt og aktivt faglig fokus på arbeidsplassen

6 Organisering Deltidsstudie over 2 år
Det er 6 moduler A – F. Modul A er en felles modul – modul B, C og E er fagspesifikke . 3 dagers samling ved oppstart av modulene ellers en fast studiedag i uken Modul D – Praksis 10 uker – praksis kan tas på egen arbeidsplass. Ved oppstart av modul D er det 4 dagers studietur. Dette er en faglig og sosial tur ! Vi kan tilby fleksible løsninger som nettbasert støtteundervisning.

7 Økonomi Fagskoleutdanningen er GRATIS
Studentene må betale utgifter til bøker og læringsmateriell og studieturen. Studenten kan få støtte fra Fagforbundet til bøker etc. Det kan søkes lån /stipend fra Statens lånekasse om stipend og lån.

8 ARBEIDSKRAV Refleksjonsnotater Individuelle oppgaver
Prosjektoppgaver( individuell/gruppe) Godkjent praksis og individuell oppgave Fordypningsoppgave , Eksamen i modul F

9 Arbeidsformer Problembasert læring Ansvarsbasert læring
Erfaringsbasert læring Pedagogiske metoder Forelesninger Gruppearbeid Selvstudie Ekskursjoner /studietur

10 VURDERING Arbeidskrav blir vurdert etter karakterskalaen A-F.
Praksis blir vurdert til Bestått/ikke bestått. Det utstedes eget vitnemål Utdanningen gir 60 fagskolepoeng Tittel er V.D. Vacational diploma.

11 INNHOLD I MODULENE Modul A (felles for alle fagretninger)
Sykepleieteorier Etikk Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk – lovverket. Sosiologi og psykologi Modul D Praksis. 10 uker. En spennende og utviklende periode

12 Modul B – C- E er fagspesifikk
Emner i modulene er for eksempel: Sykdomslære Behandlingsmetoder Kommunikasjon – relasjoner Rehabilitering Palliasjon – omsorg ved livets slutt Krise og mestringsteorier Egen rolle som yrkesutøver

13 Vi er ved et tidsskille for fagskolesektoren 
Fagskolen har fått en tydeligere plassering i det norske utdanningssystemet Etterspørselen etter yrkesrettet og jobbrelevant kompetanse øker Det er eget Fagskole råd og i mai egen studentorganisajon, ONF

14 SØK KOMPETANSE Vi håper vi ser DEG igjen til høsten.
Oppstart 26. august 2013. Har du spørsmål - ta kontakt ! Jorunn Løge - mobil Randi Tofte - mobil

15 SØK I DAG  Siste søknadsfrist 15. april 2013. Søk på www.vigo.no
Dokumentasjon sendes til : Fagskolen Rogaland Helsefag, Bergeland vgs. Tanke Svilandsgt. 73, 4007 Stavanger

16 Presentasjon av fag i de ulike modulene.

17 Helse, aldring og aktiv helse
MODUL B Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid Helse og aldring og rehabilitering Modul C Behandling, pleie og omsorg ved sykdom ,skader og funksjonsnedsettelse

18 Helse, aldring og aktiv aldring
Modul E Organisering ,system og ledelse av eldreomsorg Modul F Eksamen , gjennom fordypningsoppgave vise forståelse for hvordan teoretiske kunnskaper kan anvendes i egen yrkesfunksjon og med klar tilknytning til mål for fagskoleutdanningen

19 Psykisk helsearbeid Modul B Grunnlagstenkning og lovgivning
Sykdomslære Modul C Psykiske lidelser og relaterte tilstander - utbredelse, klassifikasjon og symptomatologi Behandling og omsorgsmodeller

20 Psykisk helse Modul E Kommunikasjon og samarbeid Relasjonskompetanse
Modul F Eksamen , gjennom fordypningsoppgave vise forståelse for hvordan teoretiske kunnskaper kan anvendes i egen yrkesfunksjon og med klar tilknytning til mål for fagskoleutdanningen

21 KREFTOMSORG OG LINDRENDE PLEIE
Modul B Kreftsykdommer og behandlingsformer Modul C Rehabilitering av kreftpasient . Pårørendes rolle

22 Kreftomsorg og lindrende pleie
Modul E Lindrende pleie og omsorg ved livets slutt Modul F Eksamen, gjennom fordypningsoppgave vise forståelse for hvordan teoretiske kunnskaper kan anvendes i egen yrkesfunksjon og med klar tilknytning til mål for fagskoleutdanningen


Laste ned ppt "FAGSKOLEN ROGALAND HELSEFAG."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google