Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.naturvernforbundet.no Dag A. Høystad Energirådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.naturvernforbundet.no Dag A. Høystad Energirådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.naturvernforbundet.no Dag A. Høystad Energirådgiver

2 www.naturvernforbundet.no Norges Naturvernforbund - Landsomfattende frivillig organisasjon - 19.000 medlemmer, - 100 lokal & fylkeslag

3 www.naturvernforbundet.no Naturmangfoldsåret 2010 - Arter (38.500 – 60.000 i Norge) - Leveområder

4 www.naturvernforbundet.no 40 % Bygg 40 % Industri 20 % Transport Energibruk i Norge

5 www.naturvernforbundet.no Fornybar el + fornybar varme = 60 % Total energibruk % fornybar energi

6 www.naturvernforbundet.no Hvor mye må kuttes? Max 2 grader temperaturstigning Globale utslipp må ned fra 2015 Rike land må redusere sine utslipp med 40 % innen 2020 og 95 % innen 2050

7 www.naturvernforbundet.no 80 TWh til byggsektoren 44 TWh til bolig, stabilt siden 1995 30 TWh til yrkesbygg, økende 6 TWh til industribygg

8 www.naturvernforbundet.no Strøm dominerende Bolig: Strøm 80 %, ved 15 %, olje/parafin 5 % Yrkesbygg: Strøm 82 %, olje/gass 12 %, Fjernvarme 7 %

9 www.naturvernforbundet.no Hvordan redusere… Mindre forbruk Bruke fornybare energikilder CO2 fangst og lagring (CCS )

10 www.naturvernforbundet.no Frigjort energi best…

11 www.naturvernforbundet.no Hva er mulig?

12 www.naturvernforbundet.no Energi hjemme

13 www.naturvernforbundet.no Effektiviseringens problem Usynlig (men merkes) Leveres i små doser Mange aktører involvert Manglende kunnskap?

14 www.naturvernforbundet.no Energifrigjøring – største kraftverk

15 www.naturvernforbundet.no Lav- Energi- utvalget 2009 Olje og energidepartementet

16 www.naturvernforbundet.no 1. Sette mål (potensial mindre viktig) 2. Lage handlingsplan 3. Evaluere effekt Anbefalinger

17 www.naturvernforbundet.no INDYSTRI -20 % inne 2020 Forbruk per produserte enhet BYGG -50 % innen 2040 Samlet bruk ned fra 80 til 40 TWh Forslag til mål

18 www.naturvernforbundet.no Handlingsplan for energieffektivisering i bygg 2010 KRD arbeidsgruppe 2010

19 www.naturvernforbundet.no Fra litt til mye…

20 www.naturvernforbundet.no Viktige skritt Ny TEK – tidlig varsling Krav ved rehabilitering Krav til EE komponenter ved utskiftninger Demo-prosjekter Økonomisk støtte Opplæring og rådgivning

21 www.naturvernforbundet.no Forskriftskrav, nybygg – Krav om passivhusnivå i 2015 – Krav om «nesten nullenergibygg» med tilnærmet 100 % fornybar varmeforsyning i 2020 –Krav til dokumentasjon av totale miljøbelastninger

22 www.naturvernforbundet.no Nearly 0-energy house

23 www.naturvernforbundet.no Forskriftskrav, rehab –Krav om lavenerginivå i 2015 –Krav om passivhusnivå i 2020 –Krav om bruk av energieffektive komponenter og bygningsdeler ved alle tiltak fra 2015

24 www.naturvernforbundet.no Det offentlig skal gå foran Forskriftkrav to år tidligere Samme krav ved innleie av bygg Forbildeprosjekter

25 www.naturvernforbundet.no Stortingsmelding om byggpolitikk -Arbeidet igangsatt -Stortingsbehandling høsten 20111

26 www.naturvernforbundet.no EU: 20 -20 -20 in 2020 20 % redusert CO2 utslipp 20 % andel fornybar energi 20 % økt energieffektivitet Hvorfor? Klimaendringer Energisikkerhet Redsel for økte priser på fossilt brensel

27 www.naturvernforbundet.no Fornybar el + fornybar varme = 60 % Total energibruk % fornybar energi

28 www.naturvernforbundet.no Type byggSnitt i dagTEK 2010Beste i dagEU 2020 (Nearly 0-energy building) Enebolig2001307055 Leilighet17011555 Barnehage17014065 Kontor2831508060 Skole16012063 Energi per m2

29 www.naturvernforbundet.no Hva skal vi gjøre med all kraften ??? Ren energi er mangelvare Frigjort kraft kan brukes i transport og offshore Norge del av europeisk kraftmarked Ny ren produksjon?

30 www.naturvernforbundet.no Hva betyr dette for vaktmesteren? Energi blir viktigere Riktig bruk av utstyr blir viktigere

31 www.naturvernforbundet.no Energiplan for alle bygg! Langsiktig ambisiøs strategi for energioppgradering Sikre at det gjøres rett og nok når noe gjøres Ikke ENØK men Energifrigjøring


Laste ned ppt "Www.naturvernforbundet.no Dag A. Høystad Energirådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google