Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SINTEF Fiskeri og havbruk AS 1 SINTEFs Torskesminar på AQUA NOR 2005 Immunstimulering gir friskere yngel – og bedre overlevelse Jorunn Skjermo, SINTEF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SINTEF Fiskeri og havbruk AS 1 SINTEFs Torskesminar på AQUA NOR 2005 Immunstimulering gir friskere yngel – og bedre overlevelse Jorunn Skjermo, SINTEF."— Utskrift av presentasjonen:

1 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 1 SINTEFs Torskesminar på AQUA NOR 2005 Immunstimulering gir friskere yngel – og bedre overlevelse Jorunn Skjermo, SINTEF Fiskeri og havbruk, avd. Marin Ressursteknologi

2 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 2 Problemet: Den store yngeldøden i intensiv oppdrett pga. mikrobiell sykdom – BAKTERIER OG VIRUS. 90% dødelighet ikke uvanlig i larvefase Opportunistiske bacterier Immunsystem Infeksjon og sykdom Høy dødelighet Dårlig vekst

3 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 3 Hvordan løse problemet? VIKTIG å ha produksjonsprosesser som gir forutsigbar kvalitet og kvantitet...... og som ikke forutsetter bruk av antibiotika (bortsett fra ved behandling av sykdom!)  Hygiene og smittebarrierer.  Produksjonsprosessen må redusere muligheten for oppvekst av de opportunistiske mikroorganismene i vann, levendefôr og larver.  Immunstimulering (uspesifikk) øker den generelle beskyttelsen mot infeksjons-sykdommer før vaksinering er mulig.

4 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 4 Hva er immunstimulering? Stimulering av det uspesifikke immunsystemet med molekyler som binder seg til overflaten på en type hvite blodceller og aktiverer cellene til produksjon av infeksjons- hemmende stoffer. Eks.: β-1,3-glukan, M-alginat, nukleotider, peptider, bakteriekomponenter, div. syntetiske forbindelser. Gis til fisk via fôr eller tilsettes i vannet. Gir økt overlevelse og vekst.

5 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 5 Immunstimulering av kveitelarver på anlegg: Immunstimulant (HøyM- alginat) fôret til larvene 4 perioder á 3 dager i løpet av 90 dager. Tørrfôrtilvenning fra dag 70 Smitte test med L.anguillarum O2 HI 610 (vibriose) på dag 90.  38% reduksjon av dødlighet.  Redusert dødl. v. nodavirus-angrep (Svendsen pers.medd.). Skjermo & Bergh, 2004. a b

6 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 6 β-1,3-glukaner Vet at det finnes mye i noen typer MIKROALGER.  Har disse algeglukanene immunstimulerende effekt?  Og i tilfelle, hvor god sammenlignet med kommersielle produkter?  Og kan de brukes til torskelarver?

7 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 7 Program Marin Bioprospektering (NFR 2000-2004): 1.Måle glukaninnhold i et utvalg marine mikroalger. 2.Analysere molekylstrukturen… 3.Høyt innhold og riktig struktur Dyrke opp algene og ekstrahere ut glukanet. 4.Gi glukan til torskelarver via rotatorier og måle effekt på overlevelse&vekst. 5.Sammenligne med anerkjente stimulanter (β-1,3-glukan fra gjær og HøyM-alginat) som brukes kommersielt. (Størseth et al, 2003)

8 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 8 pH dialysis drying β-1,3/1,6-glucan Air+CO 2 Production of β-1,3/1,6-glucan: analysis (NMR)

9 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 9 Overlevelse av torskelarver (27dager) 85% økt overlevelse i CM glukan-gruppen vs kontroll

10 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 10 Bedre vekst Stress (tidlig weaning)

11 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 11 Andre tester av algeglukanet – innledende studier: Induserer positiv effekt på immunforsvaret til stor torsk.  Positiv effekt på fiskelarver skyldes immunstimulering.

12 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 12 Konklusjon Har funnet et algeglukan som har positiv effekt på fiskelarver. Algeglukanet virker bedre enn anerkjente kommersielle immunstimulanter. Vi har beskrevet strukturen: Det er et β- 1,3/1,6-glukan. Patentert. Mikroalgen C. mülleri

13 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 13 Videre arbeid Øke dokumentasjonen og beskrive mekanismene Optimalisere og oppskalere produksjonsprosessen for algeglukanet for å muliggjøre industrialisert produksjon


Laste ned ppt "SINTEF Fiskeri og havbruk AS 1 SINTEFs Torskesminar på AQUA NOR 2005 Immunstimulering gir friskere yngel – og bedre overlevelse Jorunn Skjermo, SINTEF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google