Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avfallsplan Erfaringer fra en kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avfallsplan Erfaringer fra en kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Avfallsplan Erfaringer fra en kommune
Byggavfallskonferansen 2011 Bygningssjef Ketil Krogstad, Bærum

2 Bygningsmyndighetens oppgaver
§ 1-1 bidra til at tiltak blir i samsvar med lov/forskrift § (SAK § 6-4) Behandle søknad snarest mulig Art, formål, størrelse, form, plassering, plangrunnlag, dispensasjon, parkering, uteareal, visuell utforming, fare, naturtyper, vei/vann/avløp, naboer (?)

3 Bygningsmyndighetens oppgaver
TEK10 § 1-1 ..hensyn til god visuell kvalitet, UU, og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi Pbl § 21-4 ”Kommunen skal i saksbehandlingen legge til grunn tiltakshavers eller det ansvarlige foretaks opplysninger om at tiltaket oppfyller tekniske krav, dersom ikke forholdene tilsier noe annet”

4 Kravene i TEK TEK10 Kap. 9 Byggverk skal prosjekteres, oppføres, driftes og rives, og avfall håndteres, på en måte som medfører minst mulig belastning på naturressurser og det ytre miljø Avfallsplan Miljøsaneringsbeskrivelse Avfallssortering 60 vektprosent Sluttrapport

5 Spørsmål Er kravene til avfallsplan Oppdragende (krav om plan)
Materielle (krav om håndtering)

6 Kravene i pbl God kvalitet i bygg og omgivelser
Fokus på ferdige byggverk Mangler tradisjon (og virkemidler?) for å styre miljøhensyn i bruk av produksjonsmidler og byggeprosess Forventninger til hva kommunene kan bidra med er grenseløs

7 Utfordringene Finansiering Prioritering Saksbehandling og Tilsyn

8 Finansiering Ot.prp. Nr. 45 om overføring av avfallsplan:
Kravet er der i dag, antas ikke å få administrative eler økonomiske konsekvenser for kommunene Tilsyn: ikke noe problem, finansieres ved gebyr Brukerne betaler Faktum: 0,5 årsverk må overføres og finansieres

9 Prioritering Staten ved departementene gir signaler om at alt er like viktig, og at kommunene må gjøre mer av alt Staten ved Fylkesmannens juridiske avdeling: hjemmel og vedtaksbegrunnelse er viktigst Sektormyndigheter: opptatt av sitt, og bare sitt Brukeren: opptatt av rask behandling Kommunene må avveie og prioritere

10 Saksbehandling og Tilsyn
Regelverket gir utydelig grensegang Hva forventes av kommunene? Ressurser må benyttes der det gir størst avkastning: store prosjekter, store aktører, der det er størst risiko for feil, der feil vil få størst konsekvenser for lovens sentrale hensyn

11 Bærum Skal be om avfallsplan i minimum 5% av sakene – tidlig fase
Avfall kan være tema ved tilsyn på byggeplass Fornebu vil fortsatt være et satsingsområde for miljøriktig bygging

12 Fornebu – et miljøfyrtårn
MOP – tidligfase Minimere avfall (70% kildesortering) Arkitektkonkurranse – anbud Tidlig implementering av hele miljø/avfalls-tankegangen gir eierskap der det hører hjemme De byggende aktører gjør ideer til handling, blir drivere for miljøoppfølgingen

13 Erfaringer avfallsplan
Kildesortering og gjenvinning er blitt mye bedre de senere årene Mengde byggavfall synes ikke å bli mindre Prising på mottak for usortert avfall har større effekt enn kommunalt oppfølging 60%-kravet – vanskelig å kontrollere Tiltaksplan, kommunen identifiserer kravet

14 Mulige bekymringer Søknadsplikten er blitt et nytt innslagspunkt
(omfatter ikke ROT-markedet) Hva omfattes (ikke elektroavfall, …) Hvem har ansvaret, for hva ? Når må det prosjekteres ? Sanksjonsmulighetene begrenset Hindrer ikke riving av flotte og funksjonsfriske bygg


Laste ned ppt "Avfallsplan Erfaringer fra en kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google