Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TANKESMIA AS Medieanalyse for Helse Sunnmøre 06. feb 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TANKESMIA AS Medieanalyse for Helse Sunnmøre 06. feb 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 TANKESMIA AS Medieanalyse for Helse Sunnmøre 06. feb 2008

2 TANKESMIA AS Bakgrunnsmateriell I analysen er det tatt utgangspunkt i Overordnet strategi for Helse Midt-Norge  Visjon  Verdigrunnlag  Hovedmål Kvalitetsstrategien  Strategiens mål

3 TANKESMIA AS Utvalg  Medieanalyse over en periode på 4 måneder: (01. september 2007 tom. 31. desember 2007) 91 medieklipp er analysert 91 medieklipp er analysert  Medieklippene er hentet fra Opoint – Helse Sunnmøres medieklipptjeneste. Det er kun nyhetsoppslag publisert på nett som er inkludert i analysen Det er kun nyhetsoppslag publisert på nett som er inkludert i analysen Utvalget av artikler som blir presentert fra de enkelte mediene på internett varierer. Utvalget av artikler som blir presentert fra de enkelte mediene på internett varierer.  Utvalget er begrenset til Medier som er allment tilgjengelige, og som enten er riksdekkende, regionalt eller lokalt tilknyttet Helse Sunnmøres ansvarsområde Medier som er allment tilgjengelige, og som enten er riksdekkende, regionalt eller lokalt tilknyttet Helse Sunnmøres ansvarsområde

4 TANKESMIA AS Type medieoppslag N=91 Det er en økning i antall ledere, men en sterkere nedgang i leserbrev.

5 TANKESMIA AS Hvilke medier? N=91 Andre lokale medier er flere nettaviser som har lokalt fokus og oppslag, Romsdals Budstikke har vært mer opptatt av Helse Sunnmøre i denne perioden. Det gjør at de andre automatisk går ned.

6 TANKESMIA AS TEMA – Hva skrives det om? N=91 Fokuset ligger på pasientbehandling og økonomi. I forhold til 2006 er det en økning i økonomisaker på 6 %. Forskning, utdanning og læring har samme fokus som i 2006. Noe mindre fokus på lokalisering (2006: 13%). Det er mindre fokus på redusert tilbud (2006: 22%), dårlig kvalitet og feilbehandlinger, 10 % i 2006. Arbeidstakerforhold utgjør 13% (ikke målt i 2006).

7 TANKESMIA AS Medisinsk tema N=22 Fokuset på kreft er borte. Fødsel og graviditet holder seg stabilt. Akutt behandling går noe ned, mens det er svært mye mer fokus på psykisk helsevern.

8 TANKESMIA AS Hvem profilerer Helse Sunnmøre? N=80 Generelt mer profilering fra ledelse og ansatte ved Helse Sunnmøre HF. Mindre aktivitet fra utenforstående aktører.

9 TANKESMIA AS Hvem profilerer Helse Sunnmøre? Egne ansatte profilerer foretaket i 76 % av sakene (2006: 61%, 2005: 63 %). Styreleder og Adm dir opptrer i 22 % av sakene (2006: 13%, 2005: 23 %). Aktører uten direkte tilknytning til foretaket opptrer i mindre grad i media.

10 TANKESMIA AS Hvem tar tilsynelatende initiativet til oppslaget? N=91

11 TANKESMIA AS Omdømme/medieprofil – hvem bygger det?  Helse Sunnmøre og Helse Midt-Norge RHF tar tilsynelatende initiativ i 65 % av sakene (2006: 55%)  I 34 % av sakene er det andre som tar initiativ, og legger grunnlaget for omtalen av helseforetaket og RHF.  Politikerne er ikke spesielt aktiv som avsender i forhold til Helse Sunnmøre HF (5%)

12 TANKESMIA AS Helse Sunnmøre i media Nedgang i antall artikler tyder på mer fokus på Helse Sunnmøre. Volda Sjukehus har hatt en større andel av oppslagene. N=53

13 TANKESMIA AS Kvalitet N=90 Kvalitet er et av de mål Helse Midt-Norge har for sin virksomhet. Hvordan brukes mediene for å synliggjøre dette for Helse Sunnmøre? I 2007 ser vi en kraftig nedgang i fokuset på kvalitet. Det er også en økning i saker som reduserer inntrykket av kvalitet ved helse Sunnmøre.

14 TANKESMIA AS Omdømme til foretakene i Helse Sunnmøre Helse Sunnmøre har en sterk reduksjon i positive artikler etter en styrking fra 2005 til 2006. Der er også en økning i antall negative saker. N=91

15 TANKESMIA AS Hvordan er reaksjonen på negative oppslag? N=11 Utvalget er begrenset til 11 artikler og har derfor ikke nok grunnlag til å slå fast at dette er et riktig bilde over tid. Så få resultater viser at det er en tendens til at media ikke innhenter synspunkter fra Helse Sunnmøre når andre aktører bidrar til å svekke omdømmet.

16 TANKESMIA AS Pasient trygghet Påvirker artikkelen pasientenes følelse og inntrykk av trygghet? Resultatene her er i tråd med reduksjonen i positive oppslag knyttet til kvalitet og omdømme.

17 TANKESMIA AS Ansattes motivasjon Hvordan påvirker artikkelen ansattes motivasjon målt i forhold til artiklenes inntrykk av stabilitet, anerkjennelse, faglige muligheter og arbeidsmiljø Økt fokus på arbeidsmiljø og økonomi kan være en årsak til reduksjonen i saker som øker motivasjonen til ansatte

18 TANKESMIA AS Troverdighet hos eier Målt i forhold til hvordan en artikkel påvirker eiernes inntrykk av måloppnåelse i forhold til økonomi, pasientbehandling og ventelister.

19 TANKESMIA AS Hvem er tilsynelatende mottaker? N=91 I 2007 har artiklene rettet seg mot allmennheten, det vil si at det ikke er mulig å slå fast noen spesiell mottaker av budskapet.

20 TANKESMIA AS Hva kommuniserer hvert foretak? Analysen er delt i tre grupper: Felles tema: Når Helse Midt-Norge sin visjon og mål blir kommunisert, eller foretakene kommuniserer det samme tema Egen tema: Når det enkelte foretak kommuniserer et eget budskap som tilsynelatende ikke er en del av felles strategi og samtidig omhandler RHFs område Lokalt tema: Når temaet omhandler det enkelte foretaks egen virksomhet uten at det omhandler RHFs område.

21 TANKESMIA AS Konklusjoner  I hovedsak er det en negativ utvikling i forhold til Helse Sunnmøres omdømme. Betydelig svekkelse i fokuset på kvalitet og en økning i negative saker.  Økning i aktører med tilknytning til helseforetaket bør kunne brukes til å fokusere på omdømmet.


Laste ned ppt "TANKESMIA AS Medieanalyse for Helse Sunnmøre 06. feb 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google