Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PROSJEKT REHABILITERING. Bakgrunn Samhandlingsreformen/Overføring oppgaver til kommunene Avtalene/samarbeidsfora Klargjøring av ansvar mellom kommuner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PROSJEKT REHABILITERING. Bakgrunn Samhandlingsreformen/Overføring oppgaver til kommunene Avtalene/samarbeidsfora Klargjøring av ansvar mellom kommuner."— Utskrift av presentasjonen:

1 PROSJEKT REHABILITERING

2 Bakgrunn Samhandlingsreformen/Overføring oppgaver til kommunene Avtalene/samarbeidsfora Klargjøring av ansvar mellom kommuner og HF Kommunal medfinansiering? Noen pasienter ”faller mellom stolene” Pasientbehandling i endring Krav til forskningsbasert behandling Dokumentasjon av effekt Brukermedvirkning Mestring Prosjektoppdraget

3 Intensjonene med prosjektet Både kommunene og spesialisthelsetjenesten har behov for å samarbeide om å utvikle tjenesten. Beste ressursutnyttelse ved optimal samhandling mellom kommuner, spesialisthelsetjeneste, private aktører og brukerorganisasjoner Fagområdet er i endring

4 Overordnet mål Kommunene og spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge har en felles strategi for rehabiliteringsfeltet, slik at den enkelte bruker får dekket sitt behov for rehabilitering. Dette prosjektet skal ikke gi faglige anbefalinger om det faglige innholdet i rehabiliteringen

5 Forventninger til anbefalingene og konferansene Ha faglig legitimitet Anbefalingene skal være mulig å gjennomføre Til beste for brukerne Anbefalingene skal ikke ha hovedfokus på detaljerte faglige anbefalinger Det er ønskelig og nødvendig at deltagerne på konferansen gir innspill og anbefalinger

6 Brukernes rolle Prosjektet skal gi anbefalinger om rehabilitering til beste for brukerne Er målene for rehabilitering uttrykk for profesjonenes ambisjoner eller et uttrykk for pasientenes ambisjon for eget liv? Opplever pasientene helhetlige pasientforløp eller er rehabilitering i tillegg til eller ved siden av øvrige tjenester i pasientforløpet? Er brukernes syn vektlagt når en skal planlegge organisering av rehabiliteringstilbudet? Hva er viktig for brukerne?

7 Prosjektet er ønsket av Helse Midt-Norge Kommuner og helseforetak i hele regionen er representert i styringsgruppen og arbeidsgruppen Det er store forventninger til resultatet av prosjektet


Laste ned ppt "PROSJEKT REHABILITERING. Bakgrunn Samhandlingsreformen/Overføring oppgaver til kommunene Avtalene/samarbeidsfora Klargjøring av ansvar mellom kommuner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google